Příloha E. Odkazy Rozhraní Příkazové Řádky

Obsah

Úmluvy a Základní pravidla
Příkazy TortoiseSVN
Získat
Aktualizovat
Aktualizovat na Revizi
Odevzdat
Porovnat
Zobrazit Záznam
Zjistit změny
Graf Revizí
Průzkumník Úložiště
Upravit konflikty
Vyřešeno
Přejmenovat
Smazat
Vrátit
Vyčistit
Uzamknout
Uvolnit zámek
Větev/značka
Překlopit
Sloučit
Exportovat
Přemístit
Vytvořit Úložiště Zde
Přidat
Import
Obvinit
Přidat do seznamu k ignorování
Vytvořit Záplatu
Použít Záplatu

Někdy tato příručka odkazuje na hlavní dokumentaci Subversion, který popisuje Subversion v rozhraní příkazové řádky (CLI). Abychom Vám pomohli pochopit, co TortoiseSVN dělá v zákulisí, sestavili jsme seznam zobrazující odpovídající CLI příkazy pro každou z operací grafického rozhraní TortoiseSVN.

Poznámka

I když zde jsou CLI ekvivalenty toho, co TortoiseSVN dělá, nezapomeňte, že TortoiseSVN nevolá CLI, ale používá přímo knihovnu Subversion.

Pokud si myslíte, že jste našli chybu v TortoiseSVN, můžeme Vás požádat, abyste se ji pokusili zopakovat pomocí CLI, abychom mohli rozlišit problémy TortoiseSVN od problémů Subversion. Tento odkaz Vám řekne, který příkaz zkusit.

Úmluvy a Základní pravidla

V popisech, které následují, je adresa URL pro umístění úložiště zobrazena pouze jako URL a příklad může být https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/. Pracovní kopie cesta je zobrazena pouze jako CESTA a příklad může být C:\TortoiseSVN\kmen.

Důležité

Protože TortoiseSVN je Rozšíření Rozhraní Windows, není schopen používat pojem současného pracovního adresáře. Všechny cesty pracovní kopie musí být uvedeny s použitím absolutní cesty, ne relativní.

Některé položky jsou nepovinné a ty jsou často ovládány zaškrtávacími políčky nebo přepínači v TortoiseSVN. Tyto možnosti jsou uvedeny v [hranatých závorkách] v definicích příkazového řádku.