Přidání nových souborů a adresářů

Obrázek 4.31. Kontextové menu průzkumníka pro soubory bez verze

Kontextové menu průzkumníka pro soubory bez verze


Pokud jste vytvořili nové soubory a/nebo adresáře během Vašeho vývojového procesu, budete je muset také přidat do správy zdroje. Vyberte soubor(y) a/nebo adresáře a zvolte TortoiseSVNPřidat.

Po přidání souborů a adresářů do správy zdroje se soubor zobrazí překrytím ikony přidáno, což znamená, že musíte nejprve odevzdat Vaši pracovní kopii, aby tyto soubory a adresáře byli k dispozici ostatním vývojářům. Přidání souboru/adresáře nemá vliv na úložiště!

Mnoho přidání

Můžete také použít příkaz Přidat na adresář, který má již verzi. V takovém případě dialogové okno Přidat zobrazí všechny soubory bez verze uvnitř adresáře s verzí. To Vám pomůže, pokud máte mnoho nových souborů a je třeba přidat všechny najednou.

Chcete-li přidat soubory mimo Vaši pracovní kopii, můžete použít obslužnou rutinu táhni a pusť:

  1. vyberte soubory, které chcete přidat

  2. přetáhněte je pravým tlačítkem myši do nového umístění uvnitř pracovní kopie

  3. pusťte pravé tlačítko myši

  4. zvolte Kontextové menu SVN Přidat soubory do této pracovní kopie. Soubory pak budou zkopírovány do pracovní kopie a přidány do správy verzí.

Můžete také přidat soubory uvnitř pracovní kopie jednoduše tažením levého tlačítka myši do dialogového okna odevzdání.

Přidáte-li soubor nebo adresář omylem, můžete přidání vzít zpět před odevzdáním použitím TortoiseSVNVrátit Přidání....