Kopírování/Přesun/Přejmenování Souborů a Adresářů

Často se stává, že již máte soubory, které potřebujete v jiném projektu v úložišti a vy je prostě chcete zkopírovat. Jednoduše by se mohli zkopírovat a přidat, jak je popsáno výše, ale to by Vám nedalo žádnou historii. A pokud následně opravíte chybu v původních souborech, můžete sloučit opravu automaticky pouze, pokud je nová kopie podobná originálu v Subversion.

Nejjednodušší způsob, jak kopírovat soubory a adresáře v rámci pracovní kopie je použít menu táhnutí pravým tlačítkem. Když táhnete pravým tlačítkem soubor nebo adresář z jedné pracovní kopie do druhé, nebo dokonce ve stejném adresáři, po uvolnění tlačítka myši se zobrazí kontextové menu.

Obrázek 4.32. Menu táhnutí pravým tlačítkem pro adresář pod správou verzí

Menu táhnutí pravým tlačítkem pro adresář pod správou verzí


Nyní můžete zkopírovat stávající obsah s verzí na nové místo i ho přejmenovat najednou.

Můžete také kopírovat nebo přesouvat soubory v adresářích do pracovní kopie, nebo mezi dvěma pracovními kopiemi, pomocí známé metody vyjmout a vložit. Použijte standardní Windows Kopírovat nebo Vyjmout ke zkopírování jedné nebo více položek s verzí do schránky. Pokud schránka obsahuje takové položek s verzí, můžete pak použít TortoiseSVNVložit (Poznámka: ne standardní Windows Vložit) ke zkopírování nebo přesunu položek do nového umístění v pracovní kopii.

Můžete kopírovat soubory a adresáře z Vaší pracovní kopie na jiné místo v úložišti pomocí TortoiseSVNVětev/Značka. Viz „Vytvoření Větve nebo Značky“ pro více informací.

Můžete si najít starší verzi souboru nebo adresáře v dialogovém okně Záznamu a zkopírovat jej do nového umístění v úložišti přímo z dialogového okna Záznamu pomocí Kontextové menuVytvořit větev/značku z revize. Pro více informací si přečtěte „Získání dodatečných informací“.

Můžete také použít průzkumníka úložiště k nalezení obsahu, který chcete a zkopírovat jej do Vaší pracovní kopie přímo z úložiště, nebo kopírovat mezi dvěma místy v rámci úložiště. V „Průzkumník Úložiště“ se dozvíte více.

Nelze kopírovat mezi úložišťmi

Zatímco kopírovat nebo přesouvat soubory a adresáře v rámci úložiště můžete, s pomoci TortoiseSVN nemůžete kopírovat nebo přesouvat z jednoho úložiště na jiné při zachování historie. Ani v případě, že úložiště jsou na stejném serveru. Jediné, co můžete udělat, je zkopírovat obsah v jeho současném stavu a přidat ho jako nový obsah do druhého úložiště.

Pokud si nejste jisti, zda dvě adresy URL na stejném serveru odkazují na stejné nebo různé úložiště, použijte průzkumníka úložiště a otevřete jednu URL, abyste zjistili, kde je kořen úložiště. Pokud vidíte obě místa v jednom okně průzkumníka úložiště, pak jsou ve stejném úložišti.