Průzkumník Úložiště

Někdy je třeba pracovat přímo v úložišti, aniž byste měli pracovní kopii. To je úkol pro Průzkumníka úložiště. Stejně jako průzkumník a překryvy ikon Vám umožní zobrazit Vaši pracovní kopii, takže Průzkumník Úložiště Vám umožňuje zobrazit strukturu a stav úložiště.

Obrázek 4.66. Průzkumník Úložiště

Průzkumník Úložiště


S Průzkumníkem úložiště můžete provést příkazy jako kopírovat, přesunout, přejmenovat, ... přímo v úložišti.

Průzkumník úložiště vypadá velmi podobně jako průzkumník Windows, kromě toho, že ukazuje obsah úložiště při konkrétní revizi, nikoli soubory ve Vašem počítači. V levém panelu vidíte adresářovou strukturu a v pravém panelu obsah vybraného adresáře. V horní části Okna Průzkumníka Úložiště, můžete zadat URL úložiště a revize, které chcete procházet.

Složky, které mají vlastnost svn:externals jsou rovněž v průzkumníku úložiště uvedeny. Tyto složky jsou zobrazeny s malou šipku indikující, že nejsou součástí struktury úložiště, pouze odkazy.

Tak jako průzkumník Windows, můžete kliknout na záhlaví sloupce v pravém panelu, pokud chcete nastavit jejich pořadí. A stejně jako v průzkumníkovi Windows je kontextové menu k dispozici v obou panelech.

Kontextové menu souboru Vám umožňuje:

Kontextové menu pro adresář Vám umožňuje:

Zvolíte-li dva adresáře v pravém panelu, můžete zobrazit rozdíly buď jako sjednocený rozdíl, nebo jako seznam souborů, které lze vizuálně porovnat s výchozím nástrojem rozdílů.

Zvolíte-li v pravém podokně více adresářů, můžete získat všechny najednou do společného nadřazeného adresáře.

Pokud zvolíte 2 značky, které jsou zkopírovány ze stejného kořene (většinou /kmen/), můžete použít Kontextové menuZobrazit záznam... pro zobrazení seznamu revizí mezi dvěma body značek.

Externí položky (odkazované pomocí svn:externals jsou také uvedeny v průzkumníku úložiště a dokonce můžete vstoupit do obsahu adresáře. Externí položky jsou označeny červenou šipkou, která je nad nimi.

Můžete použít F5 pro obnovení zobrazení jako normálně. Tím se obnoví vše, co je momentálně zobrazeno. Pokud chcete přednačíst nebo aktualizovat informace pro uzly, které ještě nebyly otevřeny použíjte Ctrl-F5. Poté, k rozšiření libovolného uzlu dojde okamžitě bez zpoždění v síti, zatímco jsou informace načítány.

Průzkumníka úložiště můžete také použít pro táhni a pusť operace. Pokud přetáhnete adresář z průzkumníka Windows do průzkumníka úložiště, bude do úložiště importován. Nezapomeňte, že pokud přetáhnete více položek, budou importovány v samostatných odevzdáních.

Pokud chcete přesunout položku do úložiště, stačí ji přetáhnout levým tlačítkem myši na nové umístění. Pokud raději chcete vytvořit kopii než položkou pohybovat, tak použijte Ctrl-táhnutí levým tlačítkem myši místo toho. Při kopírování kurzor má znamínko plus na něm, stejně jako v Průzkumníkovi Windows.

Pokud chcete kopírovat/přesunout soubor nebo adresář na jiné místo a také dát mu nové jméno najednou, můžete položku táhnout pravým tlačítkem myši nebo Ctrl-táhnout pravým tlačítkem myši místo použití táhnutí levým tlačítkem. V takovém případě je zobrazeno dialogové okno přejmenování, kde můžete zadat nový název souboru nebo adresáře.

Pokaždé, když provedete změny v úložišti pomocí jedné z těchto metod, zobrazí se Vám dialogové okno zadání zprávy záznamu. Pokud jste přetáhli něco omylem, je to také Vaše šance jak činnost zrušit.

Někdy, když se pokusíte otevřít cestu, obdržíte chybovou zprávu namísto detailů položky. K tomu může dojít, pokud jste zadali neplatnou adresu URL, nebo pokud nemáte oprávnění k přístupu, nebo pokud je na serveru nějaký jiný problém. Pokud potřebujete zkopírovat tuto zprávu a zahrnout ji do e-mailu, stačí na ni kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Kontextové menuKopírovat chybovou zprávu do schránky, nebo jednoduše použít Ctrl+C.

Záložky url/úložišť jsou zobrazeny pod současnými složkami úložiště v zobrazení stromu vlevo. Můžete je přidat pravým kliknutím na jakýkoli soubor nebo složku a zvolením Kontextové nabídkyPřidat do záložek. Kliknutím na záložku přejdete na toto úložiště a soubor/složku.