Manuals

Liite F. Toteutusyksityiskohtia

Sisällys

Kuvakepäällykset

Tässä liitteessä on lisätietoja joidenkin TortoiseSVN-ominaisuuksien toteutuksesta.

Kuvakepäällykset

Jokaisella tiedostolla ja kansiolla on Subversion-kirjaston raportoima tila. Komentoriviasiakas näyttää tilat kirjainkoodeina, mutta TortoiseSVN näyttää ne graafisesti kuvakepäällysten avulla. Koska päällysten määrä on rajoitettu, kukin päällys saattaa esittää useaa tilaa.

Kuvakepäällystä ristiriidassa käytetään esittämään tiloja ristiriitainen (päivitys tai vaihto tuottaa ristiriitoja paikallisten muutosten ja arkiston välillä) ja estetty (toimintoa ei voi viedä loppuun).

Kuvakepäällystä muutettu käytetään kuvaamaan tiloja muutettu (olet tehnyt paikallisia muutoksia), yhdistetty (arkiston muutokset on yhdistetty paikallisten kansssa) ja korvattu (tiedosto on poistettu ja korvattu toisella, saman nimisellä tiedostolla).

Kuvakepäällystä poistettu käytetään kuvaamaan tiloja poistettu (kohde on merkitty poistettavaksi) tai puuttuu (kohdetta ei ole). Puuttuvalla kohteella ei tietenkään voi olla kuvakepäällystä, mutta sen sisältävä kansio näytetään puuttuvana, jos jokin sen osa puuttuu.

Kuvakepäällystä lisätty käytetään esittämään tilaa lisätty, kun kohde on lisätty versionhallintaan.

Kuvakepäällystä versioitu käytetään kuvaamaan tilaa normaali tai versioitua kohdetta, jonka tilaa ei vielä tiedetä. Koska TortoiseSVN käyttää taustaprosessia tilatietojen haluun, kuvakepäällyksen päivittymiseen saattaa mennä muutama sekunti.

Kuvakepäällystä Tarvitsee lukon käytetään, kun tiedoston svn:needs-lock -ominaisuus on asetettu.

Kuvakepäällystä Lukittu käytetään, kun työkopiolla on lukko ko. tiedostoon.

Kuvakepäällystä ohitettu käytetään kuvaamaan kohdetta tilassa ohitettu. Tämä voi johtua siitä, että se on yleisessä ohituslistassa tai ylemmän kansion svn:ignore-ominaisuudessa. Päällys on valinnainen.

Kuvakepäällystä versioimaton käytetään esittämään tilaa versioimaton. Tällainen kohde sisältyy versioituun kansioon, mutta ei ole itsessään versioitu. Päällys on valinnainen.

Jos tiedostolla on Subversion-tila pois käytöstä (kohde ei ole työkopiossa), kuvakepäällystä ei näytetä. Jos olet estänyt ohitettujen ja versioimattomien kuvakkeiden käytön, päällyksiä ei näytetä myöskään näille kohteille.

Kohteella voi olla vain yksi Subversion-tila. Tiedostoa voi olla esimerkiksi muutettu paikallisesti ja merkitty samalla kertaa poistettavaksi. Subversion palauttaa kuitenkin vain yhden tilan - tässä tapauksessa poistettu (Subversion määritelee tilojen suhteet).

Kun TortoiseSVN näyttää tilan palautuvasti (oletusasetus), kukien kansio näyttää kuvakepäällyksen, joka kuvaa sen itsensä sekä kaikkien lapsien tilaa. Tällaisen kuvakepäällyksen yhteenvedon määritykseen käytetään yllä kuvattua prioriteettijärjestystä (tilalla ristiriitainen on korkein prioriteetti).

Saatat havaita, että järjestelmäsi ei sisällä kaikkia kuvakkeita. Tämä johtuu siitä, että Windows rajoittaa kuvakepäällysten maksimimääräksi 15. Windows käyttää itse neljä, ja jäljelle jäävät 11 ovat muiden sovellusten käytettävissä. Jos tarjolla ei ole riittävästi paikkoja, TortoiseSVN koettaa rajoittaa kuvakepäällystensä määrää jättääkseen niitä muiden sovellusten käyttöön.

Koska Tortoise-tyyppisiä ohjelmia on saatavana muille versionhallintajärjestelmille, olemme luoneet jaetun komponentin kuvapäällysten hallintaan. Komponentin avulla kaikki ohjelmat voivat käyttää samoja kuvakepäällyksiä, jolloin Windowsin 11 kuvakepäällyksen raja ei täyty asennettaessa useampi kuin yksi Tortoise-ohjelma. Tässä on pieni mutta: koska kaikki Tortoise-ohjelmat käyttävät samoja kuvakepäällyksiä, et voi niiden avulla päätellä, mihin versionhallintajärjestelmään mikin työkopio on kytkeytynyt.

  • Normaali, Muutettu ja Ristiriitainen haetaan aina ja ovat aina näkyvissä.

  • Päällys poistettu ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen muutettu mikäli paikkoja ei ole riittävästi.

  • Päällys vain luku ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen normaali jos paikkoja ei ole riittävästi.

  • Päällys Lukittu ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen normaali jos paikkoja ei ole riittävästi.

  • Päällys Lisätty ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen muutettu mikäli paikkoja ei ole riittävästi.

TortoiseSVN homepage