Manuals

Liite E. Vastaavuudet komentorivikomentojen kanssa

Sisällys

Merkintätavat ja perussäännöt
TortoiseSVN-komennot
Hae työkopio
Päivitä
Päivitä versioon
Toimita
Vertaa
Näytä loki
Tarkista muutokset
Versiograafi
Arkistoselain
Muokkaa ristiriitoja
Ratkaistu
Nimeä uudelleen
Poista
Palauta
Siivoaminen
Lukitse
Poista lukitus
Luo haara / merkitty versio
Vaihda
Yhdistä
Vie
Siirrä
Luo arkisto tänne
Lisää
Tuo
Selvitä tekijät
Lisää ohituslistaan
Luo paikkatiedosto
Käytä paikkatiedosto

Tämä käyttöohje viittaa toisinaan Subversion-kirjaan (englanninkielinen), joka kuvaa Subversionin käyttöä komentoriviltä (command line interface, CLI). Jotta saisit paremman käsityksen TortoiseSVN:n toiminnasta, olemme koonneet luettelon graafisen käyttöliittymän komentoja vastaavista komentoriviasiakkaan komennoista.

Huomaa

Vaikka TortoiseSVN-komennoille on CLI-vastineensa, muista, että TortoiseSVN ei käytä CLI:tä vaan kytkeytyy suoraan Subversion-kirjastoihin.

Jos luulet löytäneesi virheen TortoiseSVN:stä, saatamme pyytää sinua toistamaan sen CLI:n avulla erottaaksemme TortoiseSVN-ongelmat Subversion-ongelmista. Tämä luku kertoo, mitä CLI-komentoja kannattaa koettaa.

Merkintätavat ja perussäännöt

Seuraavissa kuvauksissa hakemiston paikannin näytetään muodossa URL, esimerkiksi https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/. Työkopion polku näytetään muodossa POLKU, esimerkiksi C:\TortoiseSVN\trunk.

Tärkeää

Koska TortoiseSVN on Windows-komentotulkin laajennos, se ei kykene hyödyntämään 'nykyisen työhakemiston' käsitettä. Kaikki työkopiopolut on annettava absoluuttisina (ei suhteellisina) polkuina.

Jotkut elementit ovat valinnaisia, ja niiden mukana olo määräytyy usein käyttöliittymän kontrollien perusteella. Valinnaiset elementit esitetään [hakasuluissa] komentorivimäärityksissä.

TortoiseSVN homepage