Manuals

Subversion-työkopion vienti

Joskus on tarpeen saada työkopiosta versio, jossa ei ole .svn -hakemistoja, esim. pakatun tiedoston luomiseksi tai verkkopalvelimelle julkaisua varten. TortoiseSVN sisältää komennon TortoiseSVNVie... tätä tarkoitusta varten. Komento toimii hieman eri tavoin riippuen siitä, onko viennin lähde työkopio vai paikannin.

Kuva 4.68. Vie paikantimesta -ikkuna

Vie paikantimesta -ikkuna


Jos suoritat komennon versioimattomalle kansiolle, TortoiseSVN olettaa, että valittu kansio on kohde ja avaa ikkunan, johon voit syöttää paikantimen ja version, josta vienti tapahtuu. Ikkunassa on valintoja vain ylimmän kansiotason viemiseksi, ulkoisten viitteiden ohittamiseksi ja rivinlopputyylin pakottamiseksi tiedostoille, joilla on ominaisuus svn:eol-style asetettuna.

Voit tietysti viedä myös suoraan arkistosta. Käytä arkistoselainta suunnistaaksesi oikeaan arkiston alipuuhun ja anna sitten komento KontekstivalikkoVie.... Esiin aukeaa yllä kuvattu Vie paikantimesta -ikkuna.

Jos suoritat komennon työkopiossasi, sinulta kysytään, minne hauat tallettaa puhtaan työkopion ilman .svn-kansiota. Oletusarvoisesti vain versioidut tiedostot viedään, mutta voit muuttaa tätä ruksaamalla valintalaatikon Vie myös versioimattomat tiedostot. Tällöin mukaan otetaan myös muut versioimattomat tiedostot, jotka löytyvät työkopiostasi mutteivät arkistosta. Muotoa svn:externals olevat ulkoiset viittaukset voidaan tarvittaessa ohittaa.

Toinen tapa viedä tiedostoja työkopiosta on oikea-raahata työkopiokansio kohteeseen ja valita komento KontekstivalikkoSVN: Kopioi versioidut kohteet tänne. Toinen valinta sisällyttää mukaan myös versioimattomat tiedostot. Kolmas valinta sisällyttää vain muutetut tiedostot, mutta säilyttää kansiorakenteen.

Kun viet tiedostoja työkopiosta ja antamasi kohdekansio on jo olemassa, voit ylikirjoittaa olemassaolevan sisällön tai luoda uuden, automaattisesti nimetyn kansion (esim. Kohde (1)).

Yksittäisten tiedostojen vienti

Vienti-ikkuna ei salli yksittäisen tiedostojen viemistä, vaikka Subversion tukee sitä.

Yksittäisten tiedostojen vienti tapahtuu TortoiseSVN:n arkistoselaimen avulla (”Arkistoselain”). Toiminto on yksinkertainen: valitse arkistoselaimessa tiedosto tai tiedostot, jotka haluat viedä, ja raahaa ne Resurssinhallintaikkunaan. Voit myös käyttää kontekstivalikon komentoa viemiseen.

Muutetun tiedostopuun vienti

Jos haluat tuottaa kopion puurakenteesta, joka sisältää projektisi jossain tietyssä versiossa (tai tietyllä versiovälillä) muuttuneet tiedostot, käytä luvussa ”Kansioiden vertailu” kuvattua versioiden vertailutoimintoa.

Mikäli haluat viedä työkopiosi puurakenteen vain paikallisten muutosten kera, katso kohtaa SVN: Vie muutetut kohteet tänne yllä.

Työkopion poisto versionhallinnasta

Joskus on tarpeen muuttaa työkopio tavalliseksi kansioksi ilman .svn -hakemistoa. Tällöin riittää poistaa kansio .svn työkopion juuresta.

Vaihtoehtoisesti voit viedä kansion itseensä. Oikea-raahaa työkopion juurihakemisto Windows-resurssienhallinnassa tiedostopaneelista itsensä päälle kansiopaneeliin. TortoiseSVN havaitsee tämän erikoistapauksen ja kysyy haluatko tehdä työkopiostasi versioimattoman. Jos vastaat kyllä, kontrollihakemisto poistetaan ja lopputuloksena kansiopuu on versioimaton.

TortoiseSVN homepage