Manuals

Luku 4. Päivittäisen käytön opas

Sisällys

Yleiset ominaisuudet
Kuvakepäällykset
Kontekstivalikot
Raahaa ja pudota
Yleisimpien komentojen pikanäppäimiä
Tunnistaminen
Ikkunoiden maksimointi
Tiedon tuonti arkistoon
Tuo
Tuonti arkistoon työkopion kautta
Erikoistiedostot
Työkopion hakeminen
Työkopion haun syvyys
Muutosten toimittaminen arkistoon
Toimitusikkuna
Muutoslistat
Toimita vain osia tiedostoista
Kohteiden ohittaminen toimitusikkunassa
Toimituksen lokiviestit
Toimituksen eteneminen
Päivitä työkopioosi muiden tekemät muutokset
Ristiriitojen ratkonta
Tiedostoristiriidat
Ominaisuusristiriidat
Puuristiriidat
Työkopion tilan selvittäminen
Kuvakepäällykset
Yksityiskohtaiset tilatiedot
Paikallinen ja etätila
Vertailu
Muutoslistat
Hyllyttäminen
Versioloki
Versiolokin avaaminen
Versiolokin toimintoja
Lisätietoa
Lisää lokiviestejä
Työkopion nykyinen versio
Suoritettujen yhdistämisten jäljitys
Lokiviestin ja tekijätietojen muuttaminen
Lokiviestin suodattaminen
Tilastotiedot
Yhteydetön tila
Näytön päivitys
Vertailu
Tiedostojen erot
Rivinlopetin- ja tyhjämerkkiasetukset
Kansioiden vertailu
Kuvien vertailu TortoiseIDiff-työkalulla
Office-dokumenttien vertailu
Erilliset vertailu- ja yhdistämistyökalut
Uusien tiedostojen ja kansioiden lisääminen
Tiedostojen ja kansioiden kopiointi, siirto ja uudelleen nimeäminen
Tiedostojen ja kansioiden ohittaminen
Tiedostonimien täsmäys ohituslistoissa
Poistaminen, siirtäminen ja uudelleen nimeäminen
Tiedostojen ja kansioiden poisto
Tiedostojen ja kansioiden siirto
Tiedostonimien merkkitaso-ongelmien ratkaisu
Tiedostojen uudelleen nimeämisten korjaaminen
Versioimattomien tiedostojen poisto
Muutosten peruminen
Siivoaminen
Projektiasetukset
Subversion-ominaisuudet
TortoiseSVN-projektin ominaisuudet
Ominaisuuksen muokkaaminen
Ulkoiset kohteet
Ulkoiset kansiot
Ulkoiset tiedostot
Ulkoisten viittausten luonti raahaamalla ja pudottamalla
Haarautuminen / merkitseminen
Haaran tai merkityn version luonti
Muita tapoja haaran tai merkityn version luontiin
Hakeako työkopio vai vaihtaa...
Yhdistäminen
Versiovälin yhdistäminen
Kahden eri puun yhdistäminen
Yhdistämisvalinnat
Yhdistämisen tulosten tarkistaminen
Tehtyjen yhdistämisten jäljitys
Ristiriitojen ratkaisu yhdistämisen jälkeen
Kehityshaaran ylläpito
Lukitseminen
Kuinka lukitus toimii Subversionissa
Lukitseminen
Lukon vapautus
Lukkojen tarkistus
Lukitsemattomien tiedostojen pakottaminen kirjoitussuojatuiksi
Lukituskomentojonot
Paikkatiedostojen luonti ja käyttäminen
Paikkatiedoston luominen
Paikkatiedoston käyttäminen
Kuka muutti mitäkin riviä?
Selvitä tekijät tiedostoille
Vertaa ja selvitä tekijät
Arkistoselain
Versiograafit
Versiograafin solmut
Näytön vaihto
Graafin käytöstä
Näytön päivitys
Puiden karsiminen
Subversion-työkopion vienti
Työkopion poisto versionhallinnasta
Työkopion uudelleen sijoittaminen
Integrointi vikaseurantaohjelmiin
Vikanumeroiden lisääminen lokiviesteihin
Tiedon saanti vikaseurantaohjelmasta
Integrointi web-pohjaisiin arkistoselaimiin
TortoiseSVN-asetukset
Yleiset asetukset
Versiograafin asetukset
Kuvakepäällykset
Verkkoasetukset
Ulkoiset ohjelmat
Tallennettujen tietojen asetukset
Lokiviestien talletus
Asiakaspään komentojonot
TortoiseBlame-asetukset
TortoiseUDiff-asetukset
TSVN-asetusten vienti
Lisäasetukset
Lopuksi

Tämä luku kuvaa TortoiseSVN-asiakkaan päivittäisen käytön. Se ei ole johdatus versionhallintajärjestelmien perusteisiin eikä johdatus Subversionin (SVN) käyttöön. Kyseessä on pikemminkin ohje, jonka puoleen voit kääntyä, kun tiedät suunnilleen, mitä haluat tehdä, mutta et aivan muista, miten se tehdään.

Jos tarvitset johdantoa versionhallintaan Subversionin avulla, suosittelemme, että luet mainion kirjan Version Control with Subversion.

Tämä käyttöohje päivittyy jatkuvasti, samoin kuin TortoiseSVN ja Subversion. Jos löydät virheitä, ole hyvä ja kerro niistä postituslistalla, jotta voimme päivittää käyttöohjeen. Jotkut ruutukaappaukset Päivittäisen käytön oppaassa (PKO) eivät ehkä vastaa ohjelman nykyistä ulkoasua. Ole kärsivällinen. Työskentelemme TortoiseSVN:n parissa vapaa-aikanamme.

Saadaksesi eniten irti Päivittäisen käytön oppaasta:

  • TortoiseSVN:n pitäisi jo olla asennettu.

  • Sinun pitäisi olla sinut versionhallintajärjestelmien periaatteiden kanssa.

  • Sinun pitäisi tietää perusteet Subversionista.

  • Sinulla pitäisi olla asennettu palvelin ja/tai pääsy Subversion-arkistoon.

Yleiset ominaisuudet

Tässä kappaleessa kerrotaan TortoiseSVN-ohjelman yleisistä ominaisuuksista. Huomaa, ettö useat toiminnot ovat tarjolla vain kansioille, jotka ovat Subversion-työkopioita.

Kuvakepäällykset

Kuva 4.1. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset

Resurssienhallinnan kuvakepäällykset


Yksi TortoiseSVN:n näkyvimmistä ominaisuuksista ovat kuvakepäällykset, jotka näkyvät työkopiosi tiedostoille. Niiden avulla näet yhdellä silmäyksellä, mitkä tiedostoistasi ovat muuttuneet. Katso luvusta ”Kuvakepäällykset” mitä eri päällykset merkitsevät.

Kontekstivalikot

Kuva 4.2. Kontekstivalikko versioidulle hakemistolle

Kontekstivalikko versioidulle hakemistolle


Kaikki TortoiseSVN-komennot käynnistyvät Windows-resurssienhallinnan kontekstivalikosta. Useimmat ovat heti näkyvissä, kun oikea-napsautat tiedoston tai kansion päällä. Käytettävissä olevat komennot riippuvat siitä, mikäli tiedosto, kansio tai sen isäkansio on versioitu. TortoiseSVN-valikko näkyy myös osana Resurssienhallinnan Tiedosto-valikkoa.

Vihje

Jotkut harvoin käytetyt komennot ovat saatavilla vain laajennetusta kontekstivalikosta. Saat sen näkyviin pitämällä Shift-näppäimen painettuna avatessasi kontekstivalikon hiiren oikealla näppäimellä.

Joissain tapauksissa saatat nähdä valikossa useita TortoiseSVN-kohtia. Tämä ei ole virhe!

Kuva 4.3. Pikakuvakkeen Tiedosto-valikko versioidussa kansiossa

Pikakuvakkeen Tiedosto-valikko versioidussa kansiossa


Tässä esimerkissä versioimaton pikakuvake sijaitsee versioidussa kansiossa, ja Resurssienhallinnan Tiedosto-valikossa on kolme TortoiseSVN-kohtaa. Yksi on kansiolle, yksi pikakuvakkeelle itselleen ja kolmas oliolle, johon pikakuvake viittaa. Auttaakseen sinua erottamaan ne toisistaan, kuvakkeilla on tunnus oikeassa alakulmassa näyttämään, onko valikon kohta tiedostolle, kansiolle, pikakuvakkeelle vaiko useille valituille kohteille.

Raahaa ja pudota

Kuva 4.4. Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle

Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle


TortoiseSVN-komentoja on käytettävissä myös, kun oikea-raahaat tiedostoja tai kansioita uuteen paikkaan työkopion sisällä tai kun oikea-raahaat versioimattoman tiedoston tai kansion versioituun hakemistoon.

Yleisimpien komentojen pikanäppäimiä

Joillakin tavallisilla toiminnoilla on vakiintuneet Windows-pikanäppäimet, mutta ne eivät näy painikkeissa tai valikoissa. Jos et keksi, miten saada tehtyä jotain ilmeistä, esim. ikkunan päivitys, tarkista oheinen lista.

F1

Käyttöohje (tietenkin).

F5

Päivitä nykyinen ikkuna. Tämä on kenties kaikkein hyödyllisin yhden näppäimen komento. Esimerkiksi Resurssienhallinnassa se päivittää työkopiosi kuvakepäällykset. Arkistoon toimitusikkunassa se käy työkopiosi uudelleen läpi etsien uutta toimitettavaa. Loki-ikkunassa se ottaa yhteyden arkistoon ja hakee uusimmat muutokset.

Ctrl-A

Valitse kaikki. Tätä voi käyttää, mikäli saat virheilmoituksen ja haluat kopioida ja liimata sen sähköpostiviestiin. Paina Ctrl-A valitaksesi virheilmoituksen ja sitten...

Ctrl-C

Kopioi valittu teksti. Mikäli valintaa ei ole, aktiivisen listavalinnan tai viesti-ikkunan sisältö kopioidaan leikepöydälle.

Tunnistaminen

Mikäli arkisto käyttää salasanasuojausta, esiin aukeaa tunnistusikkuna.

Kuva 4.5. Tunnistusikkuna

Tunnistusikkuna


Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Valintaruudun avulla voit tallettaa tiedot Subversionin oletushakemiston %APPDATA%\Subversion\auth kolmeen alihakemistoon:

  • svn.simple sisältää tiedot perustunnistukseen (käyttäjätunnus/salasana). Huomaa, että salasanat talletetaan WinCrypt-APIn avulla, ei pelkkänä tekstinä.

  • svn.ssl.server sisältää SSL-palvelinsertifikaatit.

  • svn.username sisältää tiedot pelkän käyttäjänimen avulla tapahtuvaan tunnistukseen (salasanaa ei tarvita).

Mikäli haluat tyhjentää talletetut tunnistetiedot, voit tehdä sen TortoiseSVN:n asetusikkunan Tallennetut tiedot -sivulla. Painike Tyhjennä kaikki poistaa talletetut tunnistetiedot kaikista arkistoista. Painike Tyhjennä... puolestaan avaa ikkunan, josta voit valita poistettavat yksittäiset tunnistetiedot. Katso myös ”Tallennettujen tietojen asetukset”.

Jotkut käyttäjät haluavat, että tunnistustiedot poistetaan, kun Windows suljetaan tai siitä kirjaudiutaan ulos. Tämä voidaan tehdä uloskirjautumiskomentojonolla, joka poistaa kansion %APPDATA%\Subversion\auth, esim.

@echo off
rmdir /s /q "%APPDATA%\Subversion\auth"

Verkkosivusto http://www.windows-help-central.com/windows-shutdown-script.html sisältää ohjeita tällaisten komentojonojen käyttämiseen.

Katso ”Arkiston käyttö” saadaksesi lisätietoja tunnistuksen ja saantioikeuksien määrittelystä SVN-palvelimelle.

Ikkunoiden maksimointi

Monet TortoiseSVN-ikkunat sisältävät paljon tietoa, ja voit joutua kasvattamaan niiden kokoa. Usein on kuitenkin hyödyllisempää kasvattaa pelkästään korkeutta, tai pelkästään leveyttä, kun maksimoida ikkuna näytön kokoiseksi. Tämän helpottamiseksi Suurenna-painikkeella on lisätoimintoja: hiiren keskinäppäin suurentaa pystysuunnassa, ja hiiren oikea näppäin suurentaa vaakasuunnassa.

TortoiseSVN homepage