Manuals

Projektiasetukset

Subversion-ominaisuudet

Kuva 4.37. Subversion ominaisuussivu

Subversion ominaisuussivu


Voit katsoa ja asettaa Subversion-ominaisuuksia Resurssienhallinnan ominaisuusikkunasta, mutta se onnistuu myös TortoiseSVN-alivalikosta, TortoiseSVNOminaisuudet.

Voit lisätä sekä omia ominaisuuksiasi että ominaisuuksia, joilla on erityismerkitys Subversionille. Jälkimmäiset alkavat etuliitteellä svn:. Esimerkiksi svn:externals on tällainen ominaisuus; katso lisää ulkoisten viitteiden käytöstä luvusta ”Ulkoiset kohteet”.

svn:keywords

Subversion tukee CVS-tyyppistä avainsanojen laajentamista, jota voi käyttää upottamaan tietoa tiedostosta ja sen versiosta itse tiedostoon. Nykyisin tuetut avainsanat ovat seuraavat:

$Date$

Viimeisen tunnetun arkistotoimituksen päiväys. Tämä perustuu työkopion päivityksessä saatuun tietoon. Komento ei tarkista arkistoa löytääkseen tuoreempia muutoksia.

$Revision$

Viimeisen tunnetun toimituksen versio.

$Author$

Viimeisimmän tunnetun arkistoon toimituksen tekijä.

$HeadURL$

Tämän tiedoston paikannin arkistossa.

$Id$

Tiivistetty yhdistelmä edellisestä neljästä avainsanasta.

Oppiaksesi lisää avainsanojen käytöstä, lue Subversion-kirjan luku svn:keywords section.

Lisätietoa Subversion-ominaisuuksista löydät Subversion-kirjan luvusta Special Properties.

Ominaisuuksien lisääminen ja muokkaus

Kuva 4.38. Ominaisuuksien lisääminen

Ominaisuuksien lisääminen


Lisätäksesi uuden ominaisuuden, napsauta ensin Lisää.... Valitse ominaisuuden nimi valikosta ja syötä tarvittavat tiedot ominaisuuskohtaisesti. Ominaisuuskohtaiset syöttöikkunat on kuvattu tarkemmin luvussa ”Ominaisuuksen muokkaaminen”.

Lisätäksesi ominaisuuden, jolla ei ole omaa erikoisikkunaa, valitse Uusi...-valikon komento Lisäominaisuudet. Valitse sen jälkeen jokin olemassa olevan ominaisuus pudotusvalikosta tai lisää uusi ominaisuus.

Jos haluat lisätä ominaisuuden kerralla useisiin kohteisiin, valitse haluamasi tiedostot/kansiot Resurssienhallinnasta ja anna komento KontekstivalikkoOminaisuudet.

Jos haluat soveltaa ominaisuuden palautuvasti jokaiseen tiedostoon ja kansioon nykyisen kansion alapuolella, ruksaa valinta Sovella palautuvasti.

Jos haluat muuttaa olemassa olevaa ominaisuutta, valitse ominaisuus luettelosta ja napsauta Muokkaa....

Jos haluat poistaa olemassa olevan ominaisuuden, valitse ominaisuus listasta ja napsauta Poista.

Ominaisuutta svn:externals voidaan käyttää toisten, samassa tai eri arkistossa olevien projektien kytkemiseksi työkopioon. Lue lisää luvusta ”Ulkoiset kohteet”.

Muokkaa HEAD-version ominaisuuksia

Koska ominaisuudet ovat versioituvia, et voi muokata edellisten versioiden ominaisuuksia. Loki-ikkunan ja arkistoselaimen (pl. HEAD-versio) näyttämät ominaisuudet eivät siten salli muokkaamista.

Ominaisuuksien tuominen ja vieminen

Usein on tarpeen asettaa samat ominaisuudet (esimerkiksi bugtraq:logregex) useaan kertaan. Jotta asetusten kopiointi projektista toiseen yksinkertaistuisi, voit hyödyntää ominaisuuksien vienti/tuontia.

Valitse tiedosto tai kansio, jonka ominaisuuksia haluat viedä ja anna komento TortoiseSVNOminaisuudet. Valitse sitten ominaisuudet, jotka haluat viedä ja napsauta Vie.... Sinulta kysytään nimi tiedostolle, johon valitut omaisuudet talletetaan.

Valitse kansiot, joihin haluat lisätä nämä ominaisuudet ja anna komento TortoiseSVNOminaisuudet sekä napsauta Tuo.... Sinulta kysytään tuotavan tiedoston nimi. Tiedoston sisältämät ominaisuudet lisätään kansioihin ei-palautuvasti.

Jos haluat lisätä ominaisuudet puuhun palautuvasti, seuraa ensin yllä kuvattuja ohjeita. Tämän jälkeen valitse ominaisuudet ikkunasta yksitellen, napsauta Muokkaa..., ruksaa Aseta ominaisuus palautuvasti ja napsauta lopuksi OK.

Tuotavan tiedoston rakenne on binäärinen ja vain TortoiseSVN:n tunnistama. Sen tarkoitus on pelkästään siirtää ominaisuuksia Tuo/Vie -komennoilla, joten tiedostoja ei ole syytä muokata muilla tavoin.

Binääriset ominaisuudet

TortoiseSVN osaa käsitellä binäärisiä ominaisuusarvoja tiedostojen avulla. Lukeaksesi binäärisen ominaisuuden arvon Tallenna... se tiedostoon. Asettaaksesi binäärisen ominaisuuden arvon käytä soveltuvaa työkalua luodaksesi sisällön johonkin tiedostoon ja Lataa... arvo sitten ko. tiedostosta.

Vaikka binäärisiä oimaisuuksia ei käytetä usein, ne voivat olla hyödyllisiä joissain sovelluksissa. Jos esim. talletat suuria kuvatiedostoja, tai jos tiedoston avaamiseen käytetty sovellus on suuri, saatat haluta tallettaa pienen kuvakkeen binäärisenä ominaisuutena, jotta saat esikatselukuvan nopeasti.

Automaattiset ominaisuudet

Voit komentaa Subversionin asettamaan tiedostoille ja kansioille ominaisuuksia automaattisesti kun ne lisätään arkistoon. Tähän on kaksi tapaa.

Voit muokata Subversion-määrittelytiedostoa ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön asiakaspäässä. SivuYleiset TortoiseSVN-asetusikkunassa sisältää muokkauspainikkeen, joka tekee tämän suoraan. Määrittelytiedosto on yksinkertainen tekstitiedosto, joka ohjaa joitain Subversionin toimintoja. Sinun on muutettava kaksi asiaa: poista ensinnäkin miscellany-osiosta kommenttimerkit riviltä enable-auto-props = yes. Lisäksi sinun on määriteltävä seuraavaan osioon, mitkä ominaisuudet haluat lisätä ja mille tiedostotyypille. Tämä on Subversionin vakio-ominaisuus ja toimii kaikilla asiakasohjelmilla. Se on kuitenkin määritettävä jokaiseen työasemaan erikseen - asetusten noutaminen suoraan arkistosta ei ole tuettua.

Vaihtoehtoisesti, voit asettaa tsvn:autoprops-ominaisuuden kansioille seuraavan luvun kuvaamalla tavalla. Tämä tapa toimii vain TortoiseSVN-asiakkailla, mutta leviää kaikkiin työkopioihin päivitettäessä.

Subversion-versiosta 1.8 alkaen voit myös asettaa ominaisuuden svn:auto-props juurikansiolle. Ominaisuuden arvo periytyy automaattisesti alipuun alkioille.

Minkä tavan valitsetkin, huomaa, että automaattiset ominaisuudet lisätään tiedostoihin vain silloin, kun ne lisätään arkistoon. Automaattiset ominaisuudet eivät koskaan muuta jo versioitujen tiedostojen ominaisuuksia.

Jos haluat olla täysin varma, että uusilla tiedostoilla on oikeat ominaisuudet, on syytä asentaa arkistoon ennen toimitusta suoritettava komento (engl. pre-commit hook), joka estää toimitukset, joista tarvittavat ominaisuudet puuttuvat.

Ominaisuuksien toimittaminen arkistoon

Subversion-ominaisuudet ovat versioituvia. Kun muutat tai lisäät ominaisuuden, sinun on toimitettava muutokset arkistoon.

Ominaisuusristiriidat

Jos muutoksia toimitettaessa syntyy ristiriita, koska toinen käyttäjä on muuttanut samaa ominaisuutta, Subversion luo .prej-tiedoston. Poista tämä tiedosto, kun olet ratkaissut ristiriidan.

TortoiseSVN-projektin ominaisuudet

TortoiseSVN sisältää muutamia ominaisuuksia, joilla on erityismerkitys. Kaikki alkavat etuliitteellä tsvn:

 • tsvn:logminsize asettaa arkistotoimituksen lokiviestin minimipituuden. Jos syötät lyhyemmän viestin, toimitus estetään. Ominaisuus on hyödyllinen muistuttaja sille, että jokainen toimitus tarvitsee kuvaavan lokiviestin. Jos ominaisuutta ei ole asetettu, tai sen arvo on nolla, tyhjät lokiviestit sallitaan.

  tsvn:lockmsgminsize asettaa minimipituuden lukitusviestille. Jos syötät lyhyemmän viestin, lukitus estetään. Ominaisuus on hyödyllinen muistuttaja sille, että jokainen lukitus tarvitsee kuvaavan viestin. Jos ominaisuutta ei ole asetettu tai sen arvo on nolla, tyhjät lukitusviestit sallitaan.

 • tsvn:logwidthmarker on avuksi projekteissa, jotka vaativat lokiviestien olevan muotoiltuja johonkin maksimipituuteen (tyypillisesti 80 merkkiä) ennen rivinvaihtoa. Ominaisuuden asettaminen nollasta poikkeavaksi saa aikaan kaksi asiaa lokiviestiä syötettäessä: se asettaa merkin maksimipituuden kohdalle ja estää sanojen automaattisen rivityksen, jotta näet, jos viesti on liian pitkä. Huomaa, että ominaisuus toimii oikein vain, jos käytät kiinteän levyistä kirjasinta lokiviesteille.

 • tsvn:logtemplate on hyödyllinen projekteissa, joissa on määritelty säännöt lokiviestien muotoilulle. Ominaisuuden arvona on monirivinen merkkijono, joka lisätään toimitusviestiin kun käynnistät toimitusikkunan. Voit muokata sitä ja lisätä tarpeelliset tiedot. Huomaa: jos käytät myös tsvn:logminsize-ominaisuutta, varmistu, että asetat oikean pituuden, muuten menetät suojausmekanismin.

  On myös olemassa toimintokohtaisia kaavaimia, joita voi käyttää ominaisuuden tsvn:logtemplate asemasta. Näitä käytetään ensisijaisesti, mikäli ne ovat määriteltyjä; muutoin turvaudutaan yleiskaavaimeen tsvn:logtemplate.

  Toimintokohtaiset kaavaimet ovat seuraavat:

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplatecommit käytetään toimitettaessa työkopion muutoksia arkistoon.

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplatebranch käytetään, kun luot haaran tai merkityn version, tai kun kopioit tiedostoja tai kansioita arkistoselaimessa.

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplateimport käytetään tuotaessa tiedostoja arkistoon.

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplatedelete käytetään poistettaessa tiedostoja arkistoselaimessa.

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplatemove käytetään siirrettäessä tai nimettäessä tiedostoja uudelleen arkistoselaimessa.

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplatemkdir käytetään luotaessa hakemistoja arkistoselaimessa.

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplatepropset käytetään, kun muokataan ominaisuuksia arkistoselaimessa.

  • Ominaisuutta tsvn:logtemplatelock käytetään lukittaessa tiedostoja.

 • Subversion tukee automaattisia ominaisuuksia (autoprops), jotka lisätään uusille tai tuoduille tiedostoille niiden päätteen perusteella. Asetukset ovat työasemakohtaisia ja sijaitsevat Subversionin määrittelytiedostossa. Ominaisuus tsvn:autoprops voidaan asettaa kansioille; se yhdistetään käyttäjän paikallisiin automaattisiin ominaisuuksiin ja sitä käytetään lisättäessä tai tuotaessa tiedostoja. Esimerkiksi *.sh = svn:eol-style=native;svn:executable asettaa kaksi ominaisuutta tiedostoille, joilla on pääte .sh.

  Jos automaattiset ominaisuudet ja tsvn:autoprops ovat ristiriidassa keskenään, niin jälkimmäinen vie voiton, koska se on projektikohtainen.

  Subversion-versiosta 1.8 alkaen on suositeltavaa käyttää ominaisuuden tsvn:autoprops sijaan uutta svn:auto-props -ominaisuutta. Sillä on sama toiminnallisuus, mutta se toimii kaikkien Subversion-ohjelmien kanssa eikä ole TortoiseSVN-spesifi.

 • Toimitusikkunassa voit liittää lokiviestiin luettelon muuttuneista tiedostoista, mukaan lukien kunkin tila (lisätty, muutettu, jne.). Ominaisuus tsvn:logfilelistenglish määrittää, onko tiedoston tilatieto lokalisoitu vai aina englanniksi (oletusarvo).

 • TortoiseSVN tukee oikeinkirjoituksen tarkistusta. Windows 10-alustalla käytetään käyttöjärjestelmän mukana tulevaa tarkistusta. Aiemmissa Windows-versioissa käytetään samoja oikeinkirjoituskomponentteja, joita OpenOffice ja Mozilla tukevat. Tämä ominaisuus määrittää, mitä niistä käytetään, ts. millä kielellä projektisi lokiviestit tulee kirjoittaa. tsvn:projectlanguage asettaa lokiviestin oikeinkirjoituksen tarkistuskielen. Löydät koodin omalle kielellesi seuraavasta dokumentista: MSDN: Language Identifiers.

  Voit syöttää arvon kymmenjärjestelmässä tai 16-kantaisena, mikäli siinä on etuliite 0x. Esimerkiksi US-englannin kielikoodi voidaan asettaa joko muodossa 0x0409 tai muodossa 1033.

 • Ominaisuutta tsvn:logsummary käytetään erottamaan osa lokiviestistä, joka sitten näytetään lokissa yhteenvetona.

  Ominaisuuden tsvn:logsummary arvoksi asetetaan yhden rivin säännöllinen lauseke, joka sisältää yhden lausekeryhmän. Teksti, joka täsmää ryhmän kanssa, muodostaa yhteenvedon.

  Esimerkki: Lauseke \[SUMMARY\]:\s+(.*) ottaa lokiviestistä talteen kaiken [SUMMARY]-merkkijonon jälkeisen tekstin ja käyttää sitä yhteenvetona.

 • Ominaisuus tsvn:logrevregex määrittää säännöllisen lausekkeen, jolla täsmäytetään lokiviestissä olevia versioviittauksia. Tätä käytetään loki-ikkunassa muuttamaan versioviittaukset linkeiksi, joita napsauttamalla viitattu lokiviesti tuodaan näkyville joko ikkunaa vierittämällä tai avaamalla uusi loki-ikkuna.

  Säännöllisen lausekkeen on täsmättävä koko viite, ei pelkkää versionumeroa. Versionumero erotetaan täsmäytetystä viitteestä automaattisesti.

  Jos ominaisuutta ei ole asetettu, versioviittausten hakemiseen käytetään oletusarvoista säännöllistä lauseketta.

 • Asiakaspään toimintokomentoja voidaan säätää useiden ominaisuuksien avulla. Kukin ominaisuus liittyy tiettyyn toimintotyyppiin.

  Käytettävissä olevat ominaisuudet / komentojonot ovat

  • tsvn:startcommithook
  • tsvn:precommithook
  • tsvn:postcommithook
  • tsvn:startupdatehook
  • tsvn:preupdatehook
  • tsvn:postupdatehook
  • tsvn:prelockhook
  • tsvn:postlockhook

  Parametrit vastaavat toimintokomennoille asetusikkunassa annettavia parametreja. Katso yksityiskohdat luvusta ”Asiakaspään komentojonot”.

  Koska käyttäjien työkopioiden nimet ja sijaintipaikat vaihtelevat, voit asettaa työkopiostasi suoritettavan toimintokomennon sijainnin arkistopaikantimen avulla käyttämällä symbolia %REPOROOT% osana paikanninta. Esimerkki: Jos toimintokomentosi sijaitsee työkopiossa polulla contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js, voit määritellä polun paikantimen muodossa %REPOROOT%/trunk/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js. Tällöin voit jopa siirtää arkistosi eri palvelimelle ilman, että toimintokomentojen ominaisuuksia tarvitsee säätää.

  Lausekkeen %REPOROOT% ohella voit myös käyttää muotoa %REPOROOT+%. Merkki + korvataan tarpeellisella alipolulla komentojonon löytämiseksi. Tästä on hyötyä, jos haluat kirjoittaa komentojonot siten, että kun luot haaran, komentojono löytyy silti, vaikka työkopion paikannin muuttuu. Yllä olevaa esimerkkiä käyttäen komentojonopolku annettaisiin muodossa %REPOROOT+%/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js.

  Seuraava ruutukaappaus näyttää, kuinka nykyisen copyright-vuoden tarkistava toimintokomento määritellään.

  Kuva 4.39. Ominaisuusikkuna toimintokomennoille

  Ominaisuusikkuna toimintokomennoille


 • Kun haluat lisätä uuden ominaisuuden, voit valita jonkun pudotusvalikosta tai nimetä sen itse. Jos projektisi käyttää omia ominaisuuksia ja haluat niiden löytyvän suoraan pudotusvalikosta (kirjoitusvihreiden välttämiseksi), voit lisätä ne ominaisuuksiin tsvn:userfileproperties ja tsvn:userdirproperties. Lisää nämä ominaisuudet projektin juurikansiolle. Kun sitten muokkaat projektin alla olevia ominaisuuksia, niin omat ominaisuutesi näkyvät suoraan pudotusvalikossa.

  Voit myös määritellä, käytetäänkö ominaisuutesi lisäykseen ja muokkaukseen räätälöityä ikkunaa. TortoiseSVN tarjoaa neljä erilaista ikkunaa ominaisuutesi tyypistä riippuen

  bool

  Jos ominaisuudellasi voi olla vain kaksi tilaa, esim. tosi ja epätosi, voit tehdä siitä bool-tyyppisen.

  Kuva 4.40. Ominaisuusikkunan boolean-tyyppi

  Ominaisuusikkunan boolean-tyyppi


  Määritä ominaisuus seuraavasti:

  propertyname=bool;labeltext(YESVALUE;NOVALUE;Checkboxtext)

  labeltext on valintalaatikon yläpuolella näytettävä teksti, jonka avulla voit kuvata ominaisuuden tarkoituksen. Muiden parametrien pitäisi olla itsensä selittäviä.

  state

  Mikäli ominaisuutesi esittää yhtä useista mahdollisista tiloista, esim. kyllä, ei, ehkä, voit tehdä siitä state

  Kuva 4.41. Ominaisuusikkunan state-tyyppi

  Ominaisuusikkunan state-tyyppi
  Ominaisuusikkunan state-tyyppi
  Ominaisuusikkunan state-tyyppi


  -tyyppisen seuraavasti:

  propertyname=state;labeltext(DEFVAL;VAL1;TEXT1;VAL2;TEXT2;VAL3;TEXT3;...)

  Parametrit ovat samoja kuin bool -ominaisuudella. DEFVAL on oletusarvo, jota käytetään, jos ominaisuutta ei ole vielä asetettu tai sillä on määrittelemätön arvo.

  Mikäli tila-arvoja on vähemmän kuin neljä, valinta suoritetaan valintanapeilla. Muussa tapauksessa tilan valinta suoritetaan pudotusvalikosta.

  singleline

  Yhden tekstirivin sisältäville ominaisuuksille kannattaa käyttää singleline -tyyppiä:

  Kuva 4.42. Ominaisuusikkunan yksiriviset käyttäjän tyypit

  Ominaisuusikkunan yksiriviset käyttäjän tyypit


  propertyname=singleline;labeltext(regex)

  regex määrittelee säännöllisen lausekkeen, jolla tarkistetaan käyttäjän syöttämä teksti. Jos teksti ei täsmää lausekkeen kanssa, käyttäjälle näytetään virheilmoitus ja ominausuutta ei aseteta.

  multiline

  Useita tekstirivejä sisältäville ominausuuksille kannattaa käyttää multiline -tyyppiä:

  Kuva 4.43. Ominaisuusikkunan useampiriviset käyttäjän tyypit

  Ominaisuusikkunan useampiriviset käyttäjän tyypit


  propertyname=multiline;labeltext(regex)

  regex määrittelee säännöllisen lausekkeen, jolla tarkistetaan käyttäjän syöttämä teksti. Älä unohda rivinvaihtomerkkiä (\n) säännöllisestä lausekkeesta!

  Yllä olevat ruutukaappaukset tehtiin seuraavalla tsvn:userdirproperties -arvolla:

  my:boolprop=bool;This is a bool type property. Either check or uncheck it.(true;false;my bool prop)
  my:stateprop1=state;This is a state property. Select one of the two states.(true;true;true value;false;false value)
  my:stateprop2=state;This is a state property. Select one of the three states.(maybe;true;answer is correct;false;answer is wrong;maybe;not answered)
  my:stateprop3=state;Specify the day to set this property.(1;1;Monday;2;Tuesday;3;Wednesday;4;Thursday;5;Friday;6;Saturday;7;Sunday)
  my:singlelineprop=singleline;enter a small comment(.*)
  my:multilineprop=multiline;copy and paste a full chapter here(.*)
  

TortoiseSVN osaa integroitua joidenkin vikaseurantatyökalujen kanssa. Integrointi perustuu erityisiin projektiominaisuuksiin, jotka alkavat etuliitteellä bugtraq:. Lue lisää luvusta ”Integrointi vikaseurantaohjelmiin”.

TortoiseSVN osaa myös integroitua joidenkin web-pohjaisten arkistoselainten kanssa. Integrointi perustuu ominaisuuksiin, jotka alkavat etuliitteellä webviewer:. Lue lisää luvusta ”Integrointi web-pohjaisiin arkistoselaimiin”.

Projektiominaisuuksien asettaminen kansioille

Nämä erityiset projektiominaisuudet täytyy asettaa kansioille jotta ne toimisivat. Kun toimitat tiedoston tai kansion arkistoon, ominaisuudet luetaan ko. kansiosta. Jos ominaisuuksia ei löydy sieltä, TortoiseSVN etsii ylöspäin kansiopuussa, kunnes löytää ne, saapuu versioimattomaan kansioon tai työkopion juureen (esim. C:\). Jos olet varma, että käyttäjät hakevat työkopion vain arkiston juuresta (esim. trunk/) eikä jostain alikansiosta, niin riittää asettaa ominaisuudet kansiolle trunk/. Jos et ole varma tästä, ominaisuudet kannattaa asettaa palautuvasti kaikille alikansioille. Syvemmällä projektihierarkiassa olevat ominaisuudet ohittavat korkeammilla tasoilla (lähempänä trunk/-kansiota) olevat asetukset.

Projektiominaisuuksien yhteydessä (ts. i.e. tsvn:, bugtraq: ja webviewer:) valinta Sovella palautuvasti asettaa ominaisuuden kaikille kansiopuun alikansioille (muttei tiedostoille).

Kun lisäät työkopioon uusia alikansioita, TortoiseSVN lisää yläkansion projektiominaisuudet niihin automaattisesti.

Rajoitukset arkistoselainta käytettäessä

Ominaisuuksien noutaminen etänä on hidasta, joten jotkin yllä kuvatut ominaisuudet eivät toimi arkistoselaimessa samaan tapaan kuin työkopiossa.

 • Kun lisäät ominaisuuden arkistoselaimessa, esiasetuslista sisältää vain svn: -ominaisuudet. Muut ominaisuudet on lisättävä käsin.

 • Ominausuuksia ei voi asettaa tai poistaa palautuvasti arkistoselaimessa.

 • Projektiominaisuudet eivät leviä automaattisesti, kun alikansio lisätään arkistoselaimen avulla.

 • tsvn:autoprops ei aseta ominaisuuksia tiedostoille, jotka on lisätty arkistoselaimen kautta.

Varo

Vaikka TortoiseSVN:n projektiominaisuudet ovat varsin hyödyllisiä, ne toimivat vain TortoiseSVN-ohjelmassa (ja jotkut eivät edes kaikissa versioissa). Jos projektissasi käytetään useita Subversion-asiakkaita (tai eri TortoiseSVN-versioita), saatat haluta asentaa palvelimellle toimintokomentojonoja pakottamaan halutut projektikäytännöt. Projektiominaisuudet voivat vain auttaa käytännön toteuttamisessa, ei siihen pakottamisessa.

Ominaisuuksen muokkaaminen

Tietyillä ominaisuuksilla sallittujen arvojen joukko tai arvomuoto on rajoitettu. TortoiseSVN käyttää näiden ominaisuuksien muokkaamiseen erityisiä ikkunoita, jotka näyttävät sallitut arvot tai näyttävät ominaisuuden osat.

Ulkoinen sisältö

Kuva 4.44. svn:externals -ominaisuussivu

svn:externals -ominaisuussivu


Ominaisuutta svn:externals voidaan käyttää toisten, samassa tai eri arkistossa olevien projektien kytkemiseksi työkopioon. Lue lisää luvusta ”Ulkoiset kohteet”.

Sinun on määritettävä sen alihakemiston nimi, johon ulkoinen viite noudetaan, sekä ulkoisen viitteen Subversion-paikannin. Voit kytkeä ulkoisen viitteen HEAD-versioon, jolloin työkopioosi lisätään päivityksen yhteydessä automaattisesti ulkoisen viitteen muutokset. Voit myös kytkeä ulkoisen viitteen johonkin kiinteään versionumeroon. Tässä tapauksessa saatat myös haluta antaa saman version ankkuriversioksi, koska jos ulkoinen viite nimetään uudelleen tulevaisuudessa, Subversion ei kykene päivittämään viitettä työkopioosi. Määrittämällä ankkuriversion Subversionille, että ulkoisen viitteen nimeä on etsittävä sellaisena, kun se oli ankkuriversiossa (ankkuriversion oletusarvo on HEAD).

Painike Etsi HEAD-versio noutaa jokaisen ulkoisen viitteen HEAD-version ja näyttää sen oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa. Kun HEAD-versio on tiedossa, oikea-napsauta ulkoisen viitteen kohdalla antaa komennon, jolla voit ankkuroida valitut ulkoiset viitteet niiden eksplisiittisiin HEAD-versioihin. Mikäli HEAD-versio ei ole vielä selvillä, oikea-napsauta noutaa sen ensin.

SVN-avainsanat

Kuva 4.45. svn:keywords -ominaisuussivu

svn:keywords -ominaisuussivu


Valitse avainsanat, jotka haluat laajentaa tiedostossasi.

Rivinvaihtotyyli

Kuva 4.46. svn:eol-style -ominaisuussivu

svn:eol-style -ominaisuussivu


Valitse haluamasi rivinlopetustyyli; TortoiseSVN valitsee soveltuvan ominaisuusarvon.

Kytkeytyminen vikaseurantaohjelmiin

Kuva 4.47. tsvn:bugtraq -ominaisuussivu

tsvn:bugtraq -ominaisuussivu


Lokiviestien koot

Kuva 4.48. Lokiviestien ominaisuussivun koko

Lokiviestien ominaisuussivun koko


Nämä kolme ominaisuutta ohjaavat lokiviestien muotoilua. Ensimmäiset kaksi poistavat OK-painikkeen käytöstä toimitus- ja lukitusikkunoissa, kunnes toimitusviesti on riittävän pitkä. Reuna-asema näyttää sarkainmerkin asetetun sarakeleveyden kohdalla, mikäli projekti käyttää lokiviesteille leveysrajoitusta. Arvon nollaus poistaa ominaisuuden käytöstä.

Projektin kieli

Kuva 4.49. Kielen ominaisuussivu

Kielen ominaisuussivu


Valitse lokiviestien tavutuksen tarkastuksessa käytettävä kieli. Tiedostolistauksen valintaa käytetään, kun napsautat hiiren oikealla painikkeella lokiviestipaneelissa ja valitset toiminnon Liitä tiedostoluettelo. Oletusarvoisesti Subversion-tilatiedoissa käytetään asennuskieltä. Kun tämä valinta on asetettu, tilatiedot näytetään aina englanniksi. Tästä on hyötyä projekteille, joiden lokiviestien on oltava aina englanninkielisiä.

MIME-tyyppi

Kuva 4.50. svn:mime-type -ominaisuussivu

svn:mime-type -ominaisuussivu


svn:needs-lock

Kuva 4.51. svn:needs-lock -ominaisuussivu

svn:needs-lock -ominaisuussivu


Tämä ominaisuus määrittää, asetetaanko tiedosto arkistosta noudettaessa 'vain luku'-tilaan, vaikka sillä ei olisi lukkoa.

svn:executable

Kuva 4.52. svn:executable -ominaisuussivu

svn:executable -ominaisuussivu


Tämä ominaisuus määrittää, merkitäänkö tiedosto arkistosta noudettaessa suoritettavaksi (vain Linux/unix). Ominaisuus ei tee mitään Windows-ympäristössä.

Yhdistä lokiviestikaavaimet

Aina, kun versioita yhdistetään työkopioon, TortoiseSVN luo lokiviestin kaikista yhdistetyistä versioista. Nämä ovat saatavilla painikkeen Viimeaikaiset viestit avulla toimitusikkunassa.

Voit mukauttaa luodun viestin seuraavien ominaisuuksien avulla:

Kuva 4.53. Ominaisuusikkuna yhdistä lokiviestikaavaimet

Ominaisuusikkuna yhdistä lokiviestikaavaimet


tsvn:mergelogtemplatetitle, tsvn:mergelogtemplatereversetitle

Tämä ominaisuus määrittää ensimmäisen osan luodusta lokiviestistä. Voit käyttää seuraavia avainsanoja:

{revisions}

Pilkuin erotettu lista yhdistettyjä versioita, esim. 3, 5, 6, 7

{revisionsr}

Kuten {versiot}, mutta kukin versio prefiksoituna merkillä r, esim. r3, r5, r6, r7

{revrange}

Pilkuilla erotettu lista yhdistettyjä versioita ryhmiteltyinä osaväleihin, esim. 3, 5-7

{mergeurl}

Yhdistämisen lähdepaikannin, ts. paikka, josta yhdistettävät versiot tulevat.

Tämän merkkijonon oletusarvo on Yhdistetty versio(t) {versioväli} paikasta {yhdistämispaikannin}:

tsvn:mergelogtemplatemsg

Tämä ominaisuus määrittää, miltä kunkin yhdistetyn version tekstin tulisi näyttää. Voit käyttää seuraavia avainsanoja:

{msg}

Yhdistetyn version lokiviesti sellaisenaan.

{msgoneline}

Kuten {msg}, mutta rivinvaihdot korvattuina välilyönnein, jotta koko lokiviesti näkyy yhdellä rivillä.

{author}

Yhdistetyn version tekijä.

{rev}

Itse yhdistetty versio.

{bugids}

Yhdistetyn version vikatunnukset, mikäli niitä on.

tsvn:mergelogtemplatemsgtitlebottom

Tämä ominaisuus määrittää tsvn:mergelogtemplatetitle tai tsvn:mergelogtemplatereversetitle -asetuksella määritellyn otsikon paikan. Jos ominaisuuden arvona on yes tai true, otsikko lisätään alaosaan, muuten yläosaan.

Tärkeää

Tämä toimii vain, jos yhdistetyt versiot ovat jo lokivälimuistissa. Jos olet kytkenyt lokivälimuistin pois päältä, tai lokia ei ole katsottu ennen yhdistämistä, luotu viesti ei sisällä tietoa yhdistetyistä versioista.

TortoiseSVN homepage