Manuals

Forceer gebruikers een log-bericht in te typen

Er zijn twee methodes om te voorkomen dat gebruikers wijzigingen vastleggen zonder logboek boodschap. Eentje is specifiek voor TortoiseSVN, de andere werkt op alle Subversion programma's, maar deze heeft dan weer directe toegang tot de server nodig.

Hook-script op de server

Als je direct toegang tot de server hebt, kun je een vastleg hook script installeren, welke een vastlegging weigert als er een leeg of te kort logboek boodschap wordt gebruikt.

In de archief map op de server is een sub-map hooks aanwezig. Hierin staan enkele hook script voorbeelden, die je kunt gebruiken. Het bestand pre-commit.tmpl bevat een voorbeeld script waarmee een vastlegging geweigerd wordt als er geen logboek boodschap ingevuld is of als het bericht te kort is. In dit bestaat staat ook omschreven hoe je het script moet installeren of gebruiken. Volg de instructies die in dat bestand staan.

Deze methode is de aanbevolen methode als je gebruikers ook andere Subversion programma's gebruiken dan TortoiseSVN. Het nadeel van deze methode is dat vastlegging geweigerd wordt door de server en de gebruikers dus een foutmelding krijgen. Het programma weet niet dat de vastlegging geweigerd wordt, voordat er contact is gemaakt met de server. Als je wilt dat TortoiseSVN de OK inactief maakt, totdat er een logboek boodschap is ingevuld die lang genoeg is, gebruik dan de methode die hieronder beschreven wordt.

Project eigenschappen

TortoiseSVN maakt voor enkele functies gebruik van eigenschappen. Eén van die eigenschappen is de tsvn:logminsize eigenschap.

Als je deze eigenschap aan een map toekent, dan zal TortoiseSVN de OK inactief maken bij alle vastleg vensters, totdat de gebruiker een logboek boodschap heeft ingevoerd met de minimale lengte zoals aangegeven in de eigenschap.

For detailed information on those project properties, please refer to de paragraaf met de naam “Project Instellingen”.

TortoiseSVN homepage