Manuals

Bijlage B. Hoe kan ik...

Inhoudsopgave

Verplaats een hoop bestanden in één keer
Forceer gebruikers een log-bericht in te typen
Hook-script op de server
Project eigenschappen
Update Geselecteerde Bestanden in het Archief
Draai Revisies Terug in het Archief (ongedaan maken)
Gebruik het logboek boodschappen scherm
Gebruik het samenvoeg scherm
Gebruik svndumpfilter
Vergelijk Twee Revisies van een Bestand of Map
Een veelgebruikt subproject gebruiken
svn:externals Gebruiken
Een geneste werkkopie gebruiken
Gebruik een relatieve lokatie
Add the project to the repository
Maak een snelkoppeling naar een archief
Negeer bestanden die al opgenomen zijn in het versiebeheer
Versiebeheer van een werkkopie verwijderen
Een werkkopie verwijderen

Deze appendix bevat oplossingen voor problemen/vragen die je mogelijk hebt bij het gebruik van TortoiseSVN.

Verplaats een hoop bestanden in één keer

Verplaatsen/Kopiëren van enkele bestanden kan gedaan worden met TortoiseSVNHernoem.... Als je echter veel bestanden wilt verplaatsen/kopiëren, dan is deze methode veel te langzaam en kost het te veel werk.

The recommended way is by right dragging the files to the new location. Simply right click on the files you want to move/copy without releasing the mouse button. Then drag the files to the new location and release the mouse button. A context menu will appear where you can either choose Context MenuSVN Copy versioned files here. or Context MenuSVN Move versioned files here.

Afbeelding B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files

The TortoiseSVN right drag context menu for moving files


TortoiseSVN homepage