Manuals

Draai Revisies Terug in het Archief (ongedaan maken)

Gebruik het logboek boodschappen scherm

By far the easiest way to revert the changes from one or more revisions, is to use the revision log dialog.

 1. Selecteer het bestand of de map waarvoor je de wijzigingen ongedaan wilt maken. Als je alle wijzigingen ongedaan wilt maken, moet je de hoogste/basis map selecteren.

 2. Selecteer TortoiseSVNToon logboek om de lijst met revisies weer te geven. Je moet misschien de Toon Alles of Volgende 100 knoppen gebruiken om de revisie(s) te zien, waarin je geïnteresseerd bent.

 3. Select the revision you wish to revert. If you want to undo a range of revisions, select the first one and hold the Shift key while selecting the last one. If you want to pick out individual revisions and ranges, use the Ctrl key while selecting revisions. Right click on the selected revision(s), then select Context MenuRevert changes from this revision.

 4. Of als je een eerdere revisie de nieuwe HEAD revisie wilt maken, klik met rechts op de geselecteerde revisie en selecteer vervolgens Context MenuOngedaan maken tot deze revisie. Hiermee worden alle wijzigingen na de geselecteerde revisie ongedaan gemaakt.

Je hebt nu de wijzigingen in je werkkopie ongedaan gemaakt. Controleer het resultaat en leg de wijzigingen vast.

Gebruik het samenvoeg scherm

If you want to enter revision numbers as a list, you can use the Merge dialog. The previous method uses merging behind the scenes; this method uses it explicitly.

 1. Selecteer in je werkkopie TortoiseSVNSamenvoegen.

 2. In the Merge Type dialog select Merge a range of revisions.

 3. In the From: field enter the full repository URL of your working copy folder. This should come up as the default URL.

 4. In the Revision range to merge field enter the list of revisions to roll back (or use the log dialog to select them as described above).

 5. Make sure the Reverse merge checkbox is checked.

 6. In the Merge options dialog accept the defaults.

 7. Click Merge to complete the merge.

You have reverted the changes within your working copy. Check that the results are as expected, then commit the changes.

Gebruik svndumpfilter

Omdat TortoiseSVN nooit gegevens zal verliezen, bestaan je ongedaan gemaakt revisies nog steeds als tussentijdse revisies in het archief. De HEAD revisie is alleen veranderd naar een eerdere status. Als je wilt dat de revisies volledig uit het archief verdwijnen, inclusief alle informatie over het bestaan ervan, dan moet je extreme maatregelen nemen. Tenzij er hiervoor echt een hele goede reden is, wordt dit met klem afgeraden. Een mogelijke reden is bijvoorbeeld dat iemand een vertrouwelijk document in een publiek archief heeft vastgelegd.

The only way to remove data from the repository is to use the Subversion command line tool svnadmin. You can find a description of how this works in the Repository Maintenance.

TortoiseSVN homepage