Manuals

Integrácia s prehliadačmi úložiska založených na webe

Existuje niekoľko webových prehliadačov archívov, ktoré sú k dispozícii na použitie so Subversion, ako napr. ViewVC a WebSVN. TortoiseSVN poskytuje prostriedky na spojenie s týmito prehliadačmi.

V TortoiseSVN môžete integrovať prehliadač úložiska podľa vášho výberu. Aby ste to dosiahli, musíte definovať niektoré vlastnosti, ktoré definujú prepojenie. Musia byť nastavené v priečinkoch: (“Nastavenia Projektu”)

webviewer:revision

Ak chcete zobraziť všetky zmeny v konkrétnej revízii, nastavte túto vlastnosť na adresu URL svojho prehliadača úložiska. Musí byť správne kódovaný URI a musí obsahovať %REVISION%. %REVISION% sa nahrádza príslušným číslom revízie. Toto umožňuje TortoiseSVN zobraziť položku kontextovej ponuky v dialógovom okne záznamu Kontextová ponukaZobraziť revíziu vo web prehliadači.

webviewer:pathrevision

Ak chcete zobraziť zmeny konkrétneho súboru v konkrétnej revízii, nastavte túto vlastnosť na adresu URL vášho prehliadača úložiska. Musí byť správne kódovaný URI a musí obsahovať %REVISION% a %PATH%. %PATH% sa nahradí cestou relatívnou ku koreňu úložiska. Toto umožňuje TortoiseSVN zobraziť položku kontextovej ponuky v dialógovom okne záznamu Kontextová ponukaZobraziť revíziu cesty vo web prehliadači. Napríklad ak kliknete pravým tlačidlom myši v spodnom paneli dialógového okna záznamu na záznam súboru /trunk/src/file potom %PATH% v adrese URL bude nahradená /trunk/src/file .

Môžete tiež použiť relatívne adresy URL namiesto absolútnych. Je to užitočné v prípade, že sa váš web prehliadač nachádza na rovnakej doméne/serveri ako zdrojové úložisko. V prípade, že sa názov domény niekedy zmení, nemusíte upravovať vlastnosť webviewer:revision a webviever:pathrevision. Formát je rovnaký ako pre vlastnosť bugtraq:url. Pozrite si časť “Integrácia so systémami sledovania chýb/sledovačmi problémov”.

Nastavenie vlastnosti v priečinkoch

Aby systém fungoval tieto vlastnosti musia byť nastavené v priečinkoch. Keď odovzdáte súbor alebo priečinok, vlastnosti sa načítajú z tohto priečinka. Ak tam nenájde vlastnosti, TortoiseSVN bude prehľadávať strom priečinkov smerom nahor, až kým nenájde bezverziový priečinok, alebo koreň stromu (napr.C:\). Ak si môžete byť istí, že každý užívateľ overí iba napr. kmeň/ a nie nejaký podpriečinok, potom stačí, ak nastavíte vlastnosti na priečinok kmeň/. Ak si nie ste istí, mali by ste vlastnosti nastaviť rekurzívne pre každý podpriečinok. Nastavenie vlastnosti hlbšie v hierarchii projektu prepíše nastavenie na vyšších úrovniach (bližšie k priečinku kmeň/).

Iba pre vlastnosti projektu, t. j. tsvn:, bugtraq: a webviewer: môžete použiť zaškrtávacie políčko Rekurzívne na nastavenie vlastnosti na všetky podpriečinky v hierarchii bez nastavenia všetkých súborov.

Keď do pracovnej kópie pridáte nové podpriečinky pouziťím TortoiseSVN, všetky vlastnosti projektu prítomné v nadradenom priečinku sa automaticky pridajú aj do nového podradeného priečinka.

Obmedzenia použitím prehliadača úložiska

Pretože integrácia prehliadača úložiska závisí od prístupu k vlastnostiam Subversion, výsledky uvidíte iba pri použití overenej pracovnej kópie. Načítanie vlastností na diaľku je pomalá operácia, takže túto funkciu neuvidíte v akcii z prehliadača úložiska, pokiaľ ste nespustili prehliadač úložiska z pracovnej kópie. Ak ste spustili prehliadač úložiska zadaním adresy URL úložiska, táto funkcia sa nezobrazí.

Z rovnakého dôvodu sa vlastnosti projektu nebudú šíriť automaticky, keď sa použitím prehliadača úložiska pridá podradený priečinok.

TortoiseSVN homepage