Manuals

Kapitola 4. Sprievodca každodenným používaním

Obsah

Všeobecné funkcie
Prekrytie ikon
Kontextové ponuky
Ťahaj a pusť
Bežné skratkové klávesy
Autentifikácia
Maximalizácia okien
Import údajov do úložiska
Import
Import na miesto
Špeciálne súbory
Overenie pracovnej kópie
Hĺbka overenia
Odovzdávanie svojich zmien do úložiska
Dialóg odovzdania
Zoznamy zmien
Odovzdať iba časti súborov
Vylúčenie položiek zo zoznamu odovzdania
Odovzdanie správ záznamu
Priebeh odovzdávania
Aktualizujte svoju pracovnú kópiu zmenami od ostatných
Riešenie konfliktov
Konflikty súborov
Konflikty vlastností
Konflikty stromov
Získavanie informácií o stave
Prekrytie ikon
Podrobný stav
Lokálny a vzdialený stav
Prezeranie odlišností
Zoznamy zmien
Odloženie na policu
Dialógové okno záznamu revízií
Vyvolanie dialógového okna Záznam revízií
Akcie Záznamu revízií
Získanie prídavných informácií
Získavanie viac správ záznamu
Aktuálna revízia pracovnej kópie
Funkcie sledovania zlúčenia
Zmena záznamu a autora
Filtrovanie správ záznamu
Štatistické informácie
Režim offline (bez pripojenia)
Obnova pohľadu
Prezeranie odlišností
Odlišností v súboroch
Ukončenia riadkov a biele znaky
Porovnávanie priečinkov
Porovnanie odlišností obrázkov použitím TortoiseIDiff
Porovnanie odlišností kancelárskych dokumentov
Externé nástroje na porovnanie odlišností/zlúčenie
Pridávanie nových súborov a priečinkov
Kopírovanie/presúvanie/premenovanie súborov a priečinkov
Ignorovanie súborov a adresárov
Zhodnosť vzorov v zoznamoch ignorovaných
Odstránenie, presun a premenovanie
Vymazanie súborov a priečinkov
Presun súborov a priečinkov
Prejednanie konfliktov veľkosti písma názvov súborov
Oprava premenovania súborov
Vymazávanie bezverziových súborov
Vrátiť zmeny
Vyčistiť
Nastavenia Projektu
Vlastnosti Subversion
Vlastnosti projektu TortoiseSVN
Editory vlastností
Externé položky
Externé priečinky
Externé súbory
Vytváranie externých súborov použitím funkcie Ťahaj a pusť
Vetvenie / Označenie príznakom
Vytvorenie vetvy / príznaku
Iné spôsoby na vytvorenie vetvy alebo príznaku
Na overenie alebo na prepnutie...
Zlúčenie
Zlúčenie rozsahu revízií
Zlúčenie dvoch rôznych stromov
Možnosti zlúčenia
Kontrola výsledkov zlúčenia
Sledovanie zlučovania
Manipulácia s konfliktami po zlúčení
Údržba funkcií vetvy
Zamknutie
Ako zamykanie funguje v Subversion
Získanie zámku
Uvoľnenie zámku
Kontrola stavu zámku
Vytváranie nezamknutých súborov iba na čítanie
Skripty háku Zamknutia
Vytváranie a aplikácia opravných záplat
Tvorba súboru opravnej záplaty
Použitie súboru opravnej záplaty
Kto zmenil ktorý riadok?
Zodpovednosť za súbory
Odlišnosti vyvodenia zodpovednosti
Prehliadač úložiska
Graf revízií
Uzly grafu revízií
Zmena pohľadu
Použitie grafu
Obnova pohľadu
Orezávanie stromov
Export pracovnej kópie Subversion
Odstránenie pracovnej kópie zo správy verzií
Premiestnenie pracovnej kópie
Integrácia so systémami sledovania chýb/sledovačmi problémov
Pridávanie čísla problémov do správ záznamu
Získavanie informácií z nástroja na sledovanie problémov
Integrácia s prehliadačmi úložiska založených na webe
TortoiseSVN Nastavenia
Všeobecné nastavenia
Nastavenia grafu revizií
Nastavenie Prekrytie ikon
Nastavenie siete
Nastavenie Externé programy
Nastavenia Uložené údaje
Uchovanie záznamu
Skripty hákov na strane klienta
Nastavenia TortoiseBlame
Nastavenia TortoiseUDiff
Exportovanie nastavenia TSVN
Pokročilé nastavenia
Posledný krok

Tento dokument popisuje každodenné používanie klienta TortoiseSVN. To nie je úvod do systémov správy verzií a nie je to úvod do Subversion (SVN). Je to skôr miesto, na ktoré sa môžete obrátiť, keď približne viete, čo chcete robiť, ale celkom si nepamätáte, ako sa to robí.

Ak potrebujete úvod do správy verzií pomocou Subversion, odporúčame vám prečítať si fantastickú knihu: Version Control with Subversion(Správa verzií so Subversion).

Tento dokument je stále rozpracovaný, rovnako ako TortoiseSVN a Subversion. Ak nájdete akékoľvek chyby, nahláste ich do zoznamu adries, aby sme mohli aktualizovať dokumentáciu. Niektoré snímky obrazovky v Sprievodcovi každodenným používaním (DUG) nemusia odrážať aktuálny stav softvéru. Odpustite nám, prosím, na TortoiseSVN pracujeme vo voľnom čase.

Za účelom získania z príručky denného používania čo najviac:

  • Mali by ste už mať nainštalovanú TortoiseSVN.

  • Mali by ste byť oboznámení so systémami správy verzií.

  • Mali by ste poznať základy Subversion.

  • Mali by ste mať nastavený server a/alebo mať prístup do úložiska Subversion.

Všeobecné funkcie

Táto časť popisuje niektoré funkcie TortoiseSVN, ktoré sa týkajú takmer všetkého v manuáli. Mnohé z týchto funkcií sa zobrazia iba v pracovnej kópii Subversion.

Prekrytie ikon

Obrázok 4.1. Prekrytie ikon zobrazované v Prieskumníkovi

Prekrytie ikon zobrazované v Prieskumníkovi


Jedna z najviditeľnejších vlastností TortoiseSVN sú prekrytia ikon, ktoré sa objavia na súboroch vašej pracovnej kópie. Tieto vám ukazujú, ktoré súbory boli zmenené. Pozrite si “Prekrytie ikon”, aby ste mali prehľad čo rôzne prekrytia znamenajú.

Kontextové ponuky

Obrázok 4.2. Kontextová ponuka pre priečinok pod správoi verzie

Kontextová ponuka pre priečinok pod správoi verzie


Všetky príkazy TortoiseSVN sa vyvolávajú z kontextovej ponuky prieskumníka Windows. Väčšina sú priamo viditeľné, keď kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok. Dostupné príkazy závisia od toho, či je súbor alebo priečinok alebo jeho nadradený priečinok pod kontrolou verzie alebo nie. Ponuku TortoiseSVN môžete vidieť aj ako súčasť ponuky súborov programu Explorer.

Tip

Niektoré príkazy, ktoré sa používajú veľmi zriedka, sú dostupné iba v rozšírenej kontextovej ponuke. Rozšírenú kontextovú ponuku vyvoláte podržaním klávesy Shift keď na ňu kliknete pravým tlačidlom myši .

V niektorých prípadoch môžete vidieť niekoľko záznamov TortoiseSVN. Toto nie je chyba!

Obrázok 4.3. Ponuka súborov Prieskumníka pre skratku vo verziovom priečinku

Ponuka súborov Prieskumníka pre skratku vo verziovom priečinku


Tento príklad je pre bezverziovú skratku vo verziovom priečinku a v nachádzajú sa v ponuke súborov Prieskumníka tri položky pre TortoiseSVN. Jedna je pre priečinok, druhá pre samotnú skratku a tretia pre objekt, na ktorý skratka ukazuje. Aby ste ich mohli lepšie rozlíšiť, majú ikony v pravom dolnom rohu indikátor, ktorý ukazuje, či je položka ponuky pre súbor, priečinok, skratku alebo pre viac vybraných položiek.

Ťahaj a pusť

Obrázok 4.4. Ťahajte ponuku pravým pre priečinok pod správou verzie

Ťahajte ponuku pravým pre priečinok pod správou verzie


Ostatné príkazy sú k dispozícii ako manupilátory ťahania, ak ťaháte pravým súbory alebo priečinky na nové miesto vo vnútri pracovných kópií alebo keď ťaháte pravým bezverziový súbor alebo priečinok do priečinka so správou verzií.

Bežné skratkové klávesy

Niektoré bežné operácie majú známe skratky systému Windows, ale nezobrazujú sa na tlačidlách ani v ponukách. Ak nemôžete prísť na to, ako urobiť niečo očividné, ako je napríklad obnovenie pohľadu, skontrolujte to tu.

F1

Pomoc, samozrejme.

F5

Obnoviť aktuálne zobrazenie. Toto je možno najužitočnejší príkaz jedným tlačidlom. Napríklad v Prieskumníkovi sa obnovia prekrytia ikon na vašej pracovnej kópii. V dialógovom okne odovzdania opätovne naskenuje pracovnú kópiu, aby zistil, čo môže byť potrebné odovzdať. V dialógovom okne Záznam revízie bude kontaktované úložisko pre opätovné overenie nedávnych zmien.

Ctrl-A

Vybrať všetko. Toto možno použiť, ak sa zobrazí chybová správa a chcete kopírovať a vložiť do e-mailu. Použitím kláves Ctrl-A vyberiete chybové hlásenie a potom...

Ctrl-C

Skopírujte vybraný text. V prípade, že nie je vybraný žiadny text ale napr. položka zoznamu alebo okienko správy, potom sa obsah tejto položky zoznamu alebo okienka správy skopíruje do schránky.

Autentifikácia

Ak je úložisko, do ktorého sa pokúšate dostať, chránené heslom, zobrazí sa dialógové okno autentifikácie.

Obrázok 4.5. Dialógové okno autentifikácie

Dialógové okno autentifikácie


Zadajte svoje užívateľské meno a heslo. Toto zaškrtávacie políčko spôsobí, že TortoiseSVN uloží prihlasovacie údaje do predvoleného priečinka Subversion: %APPDATA%\Subversion\auth v troch podpriečinkoch:

  • svn.simple obsahuje poverenia pre základné overenie (užívateľské meno/heslo). Pamätajte, že heslá sa ukladajú pomocou rozhrania WinCrypt API, nie ako obyčajný text.

  • svn.ssl.server obsahuje certifikáty servera SSL.

  • svn.username obsahuje poverenia na autentifikáciu iba používateľského mena (nie je potrebné heslo).

Ak chcete vyčistiť zásobník autentifikácie, môžete to urobiť zo stránky Uložené údaje dialógového okna nastavení TortoiseSVN. TlačidloVyčistiť všetko vyčistí autentifikačné údaje zo zásobníka pre všetky úložiská. Tlačidlo Vyčistiť... zobrazí však dialógové okno, v ktorom môžete zvoliť, ktoré údaje z autentifikácie uložené v zásobníku sa majú vyčistiť. Odkazujú na “Nastavenia Uložené údaje” .

Niektorí ľudia radi odstraňujú autentifikačné údaje pri odhlásení zo systému Windows alebo pri vypnutí. Spôsob, ako to urobiť, je použiť vypínací skript na odstránenie priečinka %APPDATA%\Subversion\auth, napr.

@echo off
rmdir /s /q "%APPDATA%\Subversion\auth"
      

Popis spôsobu inštalácie týchto skriptov nájdete na stránke http://www.windows-help-central.com/windows-shutdown-script.html.

Viac informácií o tom, ako nastaviť váš server na autentifikáciu a riadenie prístupu, nájdete na “Prístup do úložiska”.

Maximalizácia okien

Mnoho dialógov TortoiseSVN obsahuje veľa informácií, ktoré je možné zobraziť, ale často je užitočné maximalizovať iba výšku alebo iba šírku, než maximalizovať vyplnenie obrazovky. Kvôli pohodliu na to existujú skratky tlačidla Maximalizovať. Použite prostredné tlačidlo myši na vertikálnu maximalizáciu a pravé tlačidlo myši pre horizontálnu maximalizáciu.

TortoiseSVN homepage