Manuals

Dodatek E. Ustrezni ukazi v odjemalcu za ukazno vrstico

Kazalo

Konvencije in osnovna pravila
Ukazi TortoiseSVN
Prevzemi
Posodobi
Posodobi na revizijo
Objavi
Razlikuj
Pokaži dnevnik
Preveri posodobitve
Graf revizij
Brskalnik po skladišču
Uredi spore
Rešeno
Preimenuj
Izbriši
Povrni
Čiščenje
Dobi zaklep
Odstrani zaklep
Veja/Oznaka
Preklop
Spoji
Izvozi
Premakni
Tu ustvari skladišče
Dodaj
Uvoz
Okrivi
Dodaj na seznam prezrtih
Ustvari popravek
Namesti popravek

Ta priročnik vas včasih pozove, da pogledate dokumentacijo sistema Subversion, ki opisuje sistem Subversion z vidika uporabe preko ukazne vrstice (Command Line Interface - CLI). Da bi lažje razumeli, kaj se dogaja v ozadju, je tu seznam ukazov TortoiseSVN in ekvivalentnih ukazov odjemalca za ukazno vrstico.

Opomba

Čeprav za ukaze TortoiseSVN obstajajo ekvivalentni ukazi v ukazni vrstici, ne pozabite, da TortoiseSVN ukazne vrstice ne uporablja, ampak neposredno uporablja knjižnice sistema Subversion.

Če mislite, da ste našli napako v programu TortoiseSVN, vas bomo mogoče prosili, da jo poskusite ponoviti z uporabo odjemalca ukazne vrstice za Subversion. S tem ločimo napake programa TortoiseSVN od napak programa Subversion. Ta razpredelnica vam pove, katere ukaze poskusite.

Konvencije in osnovna pravila

In the descriptions which follow, the URL for a repository location is shown simply as URL, and an example might be https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/. The working copy path is shown simply as PATH, and an example might be C:\TortoiseSVN\trunk.

Pomembno

Ker je TortoiseSVN razširitev lupine Windows, ne more uporabljati trenutne mape. Vse poti delovne kopije morajo biti podane z absolutno in ne z relativno potjo.

Določeni elementi so opcijski in se ponavadi v TortoiseSVN nastavijo preko potrditvenih polj ali radijskih gumbov. Te opcije so v definicijah ukazne vrstice prikazane v [oglatih oklepajih].

TortoiseSVN homepage