Manuals

Seznami sprememb

V idealnem svetu delate naenkrat na eni zadevi in vaša delovna kopija vsebuje le en skupek logičnih sprememb. V redu, nazaj v realnost. Večkrat se zgodi, da morate delati na več nepovezanih nalogah naenkrat in ko pogledate v okno za objave, vidite vse spremembe skupaj. Zmožnost seznam sprememb vam pomaga združiti datoteke v skupine. Tako lažje vidite, kaj delate. Seveda je to možno le, če se spremembe ne prekrivajo. Če dve različni nalogi zahtevata spremembo iste datoteke, sprememb ni mogoče ločiti.

Seznami sprememb se uporabljajo na več mestih, najbolj pa so pomembni pri preverjanju sprememb in pri objavi le-teh. Začnimo z oknom za preverjanje sprememb, ki po delu na več zmožnostih in več spremenjenih datotekah pokaže dolg seznam datotek. Sedaj želite spremenjene dodateke urediti in jih glede nato, katerim novostim pripadajo, postavtiti v ustrezne skupine.

Izberite eno ali več datotek in jih premaknite v seznam sprememb z uporabo ukaza Kontekstni meniPremakni v seznam sprememb. Na začetku ni nobenega seznama sprememb, zato ga boste morali ob prvi uporabi ukaza ustvariti. Poimenujte ga smiselno glede na uporabo in kliknite gumb V redu. Okno za objave se spremeni in prikazuje skupine elementov.

Ko ste ustvarili seznam sprememb, lahko vanj dodate elemente. Vzamete jih lahko iz drugega seznama sprememb ali pa kar iz Raziskovalca. Dodajanje iz Raziskovalca je uporabno, saj lahko dodajate datoteke preden le-te sploh spremenite. To lahko naredite tudi neposredno iz okna za preverjanje sprememb, vendar le, če imate vključeno možnost prikaza datotek brez različic.

Slika 4.15. Okno za objave s seznami sprememb

Okno za objave s seznami sprememb


V pogovornem oknu za objave vidite iste datoteke, združene v sezname sprememb. Poleg vizualnega pregleda lahko skupine uporabljate tudi za hitro izbiro datotek za objavo s izbirom glave skupine.

TortoiseSVN si rezervira en seznam sprememb za lastno uporabo in sicer ignore-on-commit. Seznam se uporablja za datoteke, ki jih skoraj nikoli ne objavljate, čeprav imajo krajevne spremembe. Ta zmožnost je opisana v poglavju “Izključevanje elementov iz okna objav”.

Ob objavi datotek iz seznama sprememb običajno želite, da se te odstranijo iz seznama, tako da je to privzeta možnost pri vsaki objavi. Če želite, da datoteke ostanejo del seznama sprememb, potrdite polje Ohrani sezname sprememb na dnu pogovornega okna.

Namig

Seznami sprememb so povsem stvar odjemalca. Ustvarjanje in odstranjevanje seznamov sprememb ne vpliva na skladišče, prav tako pa tudi ne na delovne kopije drugih uporabnikov. Seznami sprememb so priročna možnost organiziranja spremenjenih datotek.

Pozor

Note that if you use changelists, externals will no longer show up in their own groups anymore. Once there are changelists, files and folders are grouped by changelist, not by external anymore.

TortoiseSVN homepage