Manuals

Poglavje 4. Dnevna uporaba

Kazalo

General Features
Prekrivne ikone
Kontekstni meni
Povleci in spusti
Pogoste bližnjice
Avtentikacija
Povečevanje oken
Uvažanje podatkov v skladišče
Uvoz
Uvažanje na mestu
Posebne datoteke
Prevzemanje delovne kopije
Globina prevzema
Objavljanje sprememb v skladišču
Okno objave
Seznami sprememb
Commit only parts of files
Izključevanje elementov iz okna objav
Sporočila dnevniških zapisov objav
Napredek objave
Posodobite delovno kopijo s spremembami ostalih uporabnikov
Reševanje sporov
File Conflicts
Property Conflicts
Tree Conflicts
Pridobivanje informacije o stanju
Prekrivne ikone
Detailed Status
Krajevno in oddaljeno stanje
Pregledovanje razlik
Seznami sprememb
Shelving
Pogovorno okno Dnevnik
Klicanje pogovornega okna dnevniških zapisov
Akcije dnevnika
Pridobivanje dodatnih informacij
Pridobivanje dodatnih dnevniških zapisov
Current Working Copy Revision
Zmožnosti sledenja spajanja
Spreminjanje sporočila dnevniškega zapisa in avtorja
Filtriranje dnevniških zapisov
Statistične informacije
Nepovezan način
Osveževanje pogleda
Pregledovanje razlik
Spremembe v datoteki
Nastavitev zaključkov vrstic in presledkov
Primerjanje map
Razlikovanje slik z uporabo programa TortoiseIDiff
Diffing Office Documents
Zunanja orodja za razlikovanje/spajanje
Dodajanje novih datotek in map
Kopiranje/premikanje/preimenovanje obstoječih datotek in map
Dodajanje datotek in map na seznam prezrtih elementov
Iskanje vzorcev v seznamu prezrtih elementov
Brisanje, preimenovanje in premikanje
Brisanje datotek in map
Premikanje datotek in map
Obravnava težav pri imenih datotek zaradi velikih in malih črk
Popravljanje preimenovanj datotek
Brisanje datotek brez različic
Razveljavljanje sprememb
Čiščenje
Nastavitve projekta
Lastnosti Subversion
Projektne lastnosti TortoiseSVN
Property Editors
External Items
External Folders
External Files
Creating externals via drag and drop
Ustvarjanje vej/oznak
Ustvarjanje veje ali oznake
Other ways to create a branch or tag
Prevzeti ali preklopiti...
Spajanje
Spajanje območja revizij
Spajanje dveh različnih dreves
Možnosti spajanja
Preverjanje rezultatov spajanja
Sledenje spajanja
Handling Conflicts after Merge
Vzdrževanje stranskih vej
Zaklepanje
Zaklepanje v sistemu Subversion
Pridobivanje zaklepa
Sprostitev zaklepa
Preverjanje stanja zaklepanja
Nastavite nezaklenjene datoteke samo za branje
Ukazna datoteka akcije za zaklepanje
Ustvarjanje in nameščanje popravkov
Ustvarjanje datoteke popravkov
Nameščanje datoteke popravkov
Kdo je spremenil posamezno vrstico?
Okrivi datoteke
Okrivi spremembe
Brskalnik po skladišču
Grafi revizij
Vozlišča grafa revizij
Spreminjanje pogleda
Uporaba grafa revizij
Osveževanje pogleda
Pruning Trees
Izvažanje delovne kopije sistema Subversion
Kako odstranim delovno kopijo iz nadzora različic
Premeščanje delovne kopije
Integracija s sistemi za sledenje zadev
Dodajanje številk zadev dnevniškim zapisom
Pridobivanje informacij iz sledilnika zadev
Integracija z internetno naravnanimi pregledovalniki skladišč
Nastavitve TortoiseSVN
Splošne nastavitve
Revision Graph Settings
Nastavitve prekrivnih ikon
Nastavitve omrežja
Nastaviteve zunanjih programov
Shranjeni podatki
Predpomnenje dnevnika
Ukazne datoteke akcij na strani odjemalca
Nastavitve TortoiseBlame
TortoiseUDiff Settings
Exporting TSVN Settings
Advanced Settings
Zadnji korak

Ta dokument opisuje dnevno uporabo odjemalca TortoiseSVN. To ni uvod v sisteme za nadzor različic, prav tako pa ni uvod v Subversion (SVN). To poglavje uporabite, ko veste, kaj želite narediti, vendar se ne spomnite natančno, kako se to naredi.

Če potrebujete uvod v nadzor različic s sistemom Subversion, vam priporočamo odlično knjigo: Version Control with Subversion.

Tako kot programa TortoiseSVN in Subversion je tudi ta dokument "v delu". Če najdete kakšne napake, jih sporočite na dopisni seznam, da bomo lahko dokumentacijo dopolnili. Nekateri posnetki zaslonov v Dnevni uporabi so lahko drugačni, kot so trenutno v aplikaciji. Prosimo, oprostite. Aplikacijo TortoiseSVN razvijamo v svojem prostem času.

Da bi se čimveč naučili iz poglavja Dnevna uporaba:

  • morate imeti TortoiseSVN že nameščen,

  • morate poznati sisteme za nadzor različic,

  • morate poznati osnove sistema Subversion,

  • imeti morate nameščen strežnik in/ali dostop do skladišča Subversion.

General Features

This section describes some of the features of TortoiseSVN which apply to just about everything in the manual. Note that many of these features will only show up within a Subversion working copy.

Prekrivne ikone

Slika 4.1. Raziskovalec prikaže prekrivne ikone

Raziskovalec prikaže prekrivne ikone


Ena izmed vizuelno najbolj opaznih zmožnosti TortoiseSVN so prekrivne ikone, ki se pojavijo na datotekah v delovni kopiji. Z njihovo pomočjo že na prvi pogled vidite, katere datoteke so spremenjene. Preberite “Prekrivne ikone” za več informacij o tem, kaj različne ikone predstavljajo.

Kontekstni meni

Slika 4.2. Kontekstni meni za mapo pod nadzorom različic

Kontekstni meni za mapo pod nadzorom različic


Vsi ukazi TortoiseSVN se kličejo iz kontekstnega menija Raziskovalca. Večina je vidna, ko desno kliknete na datoteko ali mapo. Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od tega, ali je datoteka ali mapa oziroma njihova nadrejena mapa pod nadzorom različic ali ne. Meni TortoiseSVN lahko vidite tudi kot del glavnega menija Datoteka v Raziskovalcu.

Namig

Some commands which are very rarely used are only available in the extended context menu. To bring up the extended context menu, hold down the Shift key when you right click.

V nekaterih primerih lahko vidite več elementov TortoiseSVN. To ni napaka!

Slika 4.3. Kontekstni meni v Raziskovalcu za bližnjico v mapi pod nadzorom različic

Kontekstni meni v Raziskovalcu za bližnjico v mapi pod nadzorom različic


Ta primer opisuje bližnjico za datoteke brez različic. Znotraj mape pod nadzorom in v meniju Raziskovalca so trije elementi sistema TortoiseSVN. Eden je za mapo, eden za bližnjico samo in tretji za objekt, na katerega bližnjica kaže. Da bi lažje ločevali med njimi, imajo ikone v spodnjem desnem kotu indikator, ki pove, ali se element menija nanaša na datoteko, mapo, bližnico ali na več elementov.

Povleci in spusti

Slika 4.4. Meni ob premikanju mape, ki je pod nadzorom različic

Meni ob premikanju mape, ki je pod nadzorom različic


Drugi ukazi so na voljo kot meni, ko z desnim gumbom povlečete datoteke ali mape na novo lokacijo znotraj delovne kopije ali ko z desnim gumbom povlečete datoteko ali mapo brez različic v mapo, ki je pod nadzorom.

Pogoste bližnjice

Nekatere pogoste operacije imajo znane bližnjice sistema Windows, vendar se ne pojavljajo na gumbih ali v menijih. Če vam ne uspe ugotoviti, kako se naredi kaj preprostega, n. pr. kako se osveži pogled, poglejte sem.

F1

Pomoč, seveda.

F5

Osveži trenutni pogled. To je verjetno najbolj uporaben ukaz, ki ga lahko izvršite z eno tipko. Na primer: v Raziskovalcu boste s tem osvežili prekrivne ikone v delovni kopiji. V oknu za objave se bo s tem ponovno pregledala delovna kopija, v okno pa se bodo dodale najdene spremembe. V oknu dnevniških zapisov bo to povzročilo ponovno kontaktiranje skladišča in preverjanje, če obstajajo novejši zapisi.

Ctrl-A

Izberi vse. To lahko uporabite, če se pojavi sporočilo o napaki in ga želite prekopirati in prilepiti v elektronsko pošto. Uporabite Ctrl-A, če želite izbrati sporočilo o napaki in potem...

Ctrl-C

Copy the selected text. In case no text is selected but e.g. a list entry or a message box, then the content of that list entry or the message box is copied to the clipboard.

Avtentikacija

Če je skladišče, do katerega želite dostopati, zaščiteno z geslom, se prikaže avtentikacijsko pogovorno okno.

Slika 4.5. Okno za avtentikacijo

Okno za avtentikacijo


Vpišite svoje uporabniško ime in geslo. Potrditveno polje pove programu TortoiseSVN, naj avtentikacijske podatke shrani v privzeto mapo: %APPDATA%\Subversion\auth v tri podmape:

  • svn.simple contains credentials for basic authentication (username/password). Note that passwords are stored using the WinCrypt API, not in plain text form.

  • svn.ssl.server vsebuje certificate strežnika SSL

  • svn.username vsebuje avtentikacijske podatke za avtentikacijo samo z uporabniškim imenom (brez gesla).

If you want to clear the authentication cache, you can do so from the Saved Data page of TortoiseSVN's settings dialog. The button Clear all will clear the cached authentication data for all repositories. The button Clear... however will show a dialog where you can chose which cached authentication data should be deleted. Refer to “Shranjeni podatki”.

Some people like to have the authentication data deleted when they log off Windows, or on shutdown. The way to do that is to use a shutdown script to delete the %APPDATA%\Subversion\auth directory, e.g.

@echo off
rmdir /s /q "%APPDATA%\Subversion\auth"
      

You can find a description of how to install such scripts at http://www.windows-help-central.com/windows-shutdown-script.html.

For more information on how to set up your server for authentication and access control, refer to “Accessing the Repository”.

Povečevanje oken

Kar nekaj pogovornih oken TortoiseSVN prikaže veliko informacij. Pogosto je uporabno, če povečate le širino ali le višino, namesto da povečate okno na celo stran. Z lažje prilagajanje je tu gumb Razpni. Uporabite srednji miškin gumb za podaljšanje navpične stranice na višino zaslona in desni miških gumb za podaljšanje vodoravne stranice na širino zaslona.

TortoiseSVN homepage