Manuals

Premeščanje delovne kopije

Slika 4.69. Okno za premeščanje

Okno za premeščanje


If your repository has for some reason changed it's location (IP/URL). Maybe you're even stuck and can't commit and you don't want to checkout your working copy again from the new location and to move all your changed data back into the new working copy, TortoiseSVNRelocate is the command you are looking for. It basically does very little: it rewrites all URLs that are associated with each file and folder with the new URL.

Opomba

This operation only works on working copy roots. So the context menu entry is only shown for working copy roots.

You may be surprised to find that TortoiseSVN contacts the repository as part of this operation. All it is doing is performing some simple checks to make sure that the new URL really does refer to the same repository as the existing working copy.

Pozor

Ta operacija se uporablja zelo redko. Ukaz Premesti se uporablja le, če se spremeni naslov URL korenske mape skladišča. Možni razlogi za to so:

  • Spremenil se je IP naslov strežnika.

  • Spremenil se je protokol (n.pr. http:// v https://).

  • Spremenila se je korenska pot skladišča.

Povedano drugače, ukaz Premesti uporabite takrat, ko vaša delovna kopija kaže na isto lokacijo v istem skladišču, se je pa samo skladišče preselilo.

Ne velja, če:

  • se želite premakniti v drugo skladišče Subversion. V tem primeru je najbolje narediti svež prevzem iz novega skladišča.

  • želite narediti preklop na drugo vejo ali mapo znotraj istega skladišča. Za to uporabite TortoiseSVNPreklopi.... Za več informacij preberite “Prevzeti ali preklopiti...”.

Če uporabite ukaz Premesti v kateremkoli od zgoraj naštetih dveh primerih, boste pokvarili svojo delovno kopijo in prikazalo se vam bo veliko nerazložljivih napak pri objavljanju, posodabljanju... Če se vam to zgodi, je edina rešitev svež prevzem.

TortoiseSVN homepage