Додатак F. Имплементациони детаљи

Садржај

Прекривне иконе

Овај додатак садржи детаљнију дисусију примене неких ТортоисеСВН могућности.

Прекривне иконе

Сваки фахл и фолдер има Субверзиону статусну вредност како је објашњено у Субверзионој библиотеци. У клијентима командне линије, ово је претстављено једним словом кода, али ТортоисеСВН га приказује графички користећи прекривач икону. Пошто је број прекривача ограничен, сваки прекривач може престављати једну од више статусних вредности.

Конфликтан прекривач се користи да прикаже конфликтно стање, где обнављање или прекидач дају конфликт између локалних измена и измена скинутих из спремишта. То се такође користи да означи обструктивно стање, које се може јавити када је операција неспособна да се изврши.

Модификован прекривач представља модификовано стање, где имате да урадите локалне измене, стопљено стање, где су измене у спремишту стопљене са локалним изменама, и замењено стање, где је фајл обрисан и замењен са другим различитим фајлом истог имена.

Обрисан прекривач представља обрисано стање, где је ставка планирана за брисање, или недостаје стање, где ставка није присутна. Приридно ставка која недостаје не може имати прекривач, али предачки фолдер се може означити ако један од његових потомака недостаје.

Додат прекривач се једноставно користи да представи додат статус када је ставка додата у контролу верзија.

У Субверзију прекривач се користи да прикаже ставку која је у нормалномl стању, или верзионисана ставка чије стање није познато. Пошто ТортоисеСВН користи позадински кешинг процес уједини статус то може узети неколико секунди пре него се прекривач обнавља.

Тражи закључавање прекривач се користи када локална радна копија има svn:needs-lock подешену особину.

Закључан прекривач се користи када локална радна копија држи катанац на фајлу.

Занемарен прекривач се користи да прикаже ставку која је у занемареном стању, или због општег модела занемаривања, или svn:ignore особине предачког фолдера. Овај прекривач је произвољан.

Неверзионисан прекривач се користи да прикаже ставку која је у неверзионисаном стању. То је ставка у верзионисаном фолдеру, али која сама није под контролом верзија. Овај прекривач је произвољан.

Ако ставка има Субверзиони статус не (ставка није у оквиру радне копије) онда прекривач није приказан. Ако сте изабрали да онемогућите Занемарен и Неверзионисан прекриваче онда никакви прекривачи неће бити приказани за ове фајлове.

Ставка може имати само једну Субверзиону статусну вредност. На пример фајл може бити локално измењен и може бити означен за брисање у исто време. Субверзија враћа јединичну статусну вредност - у овом случају обрисан. Ови приоритети су дефинисани самом Субверзијом.

Када ТортоисеСВН приказује статус рекурзивно (подразумевано подешавање), сваки фолдер приказује прекривач који рефлектује његов лични статус и статус свих његових потомака. Да би приказао појединачни резултантни прекривач, користимо ред приоритета приказан горе да одредимо који прекривач да користимо, са Конфликтан прекривачем имамо највиши приоритет.

У ствари, не можете наћи све те иконе да се користе у вашем систему. Ово је зато што бројни прекривачи које допушта Виндоуз су ограничени на 15. Виндоуз користи 4 од њих, и преосталих 11 се могу користити са другим апликацијама. Ако постоји довољно дозвољених прекривачких слотова, ТортоисеСВН покушава да буде Добар Грађанин (ТМ) и ограничава своје коришћење прекривача да да другим апликацијама шансу.

Пошто постоје Тортоисе клијенти доступни за друге системе контроле верзија, ми смо креирали дељиве компоненте одговорне за приказивање икона прекривачима. Технички детаљи нису овде важни, све што вам треба да знате је да дељиве компоненте омогућавају свим Тортоисе клијентима да користе исте прекриваче и да лимит од 11 доступних слотова се не користи инсталирањем више од једног Тортоисе клијента. Свакако, постоји једна мала примедба: сви Тортоисе клијенти користе исте иконе прекриваче, тако не можете замислити прекривачке иконе које користи систем конторле верзија радне копије.

  • Normal, Измењен и Конфликтан су увек унети и видљиви.

  • Обрисан је унет ако је могуће, али ида назад у Измењен ако нема довољно слотова.

  • Само-Читање је унет ако је могуће, али пада назад у Нормалан ако нема довољно слотова.

  • Закључан је унет ако је могуће, али пада назад у Нормалан ако нема довољно слотова.

  • Додат је унет ако је могуће, али ида назад у Измењен ако нема довољно слотова.