ТортоисеСВН команде

Преузимање

svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] URL PATH
   

Дубина комбо бокс ставки зависи од -depth аргумента.

Ако је Изостави спољашње чекирано, користите --ignore-externals прекидач.

Ако преузимате специфичну ревизију, специфицирајте то после УРЛ користећи -r прекидач.

Обнављање

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] PATH
   

Обнављањем вишеструких ставки тренутно није атомик операција у Сбверзији. ТортоисеСВН прво нађе ГЛАВНУ ревизију спремишта, затим обнавља све ставке ка том посебном ревизионом броју да избегне радну копију помешаних ревизија.

Ако је само једна ставка одабрана за обнављање или одабране ставке нису све из истог спремишта, ТортоисеСВН само обнавља до ГЛАВНЕ.

Овде се не користе опције командне линије. Ускладите са ревизијом такође примењује команду обнављања, али често више опција.

Усклади са ревизијом...

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] PATH
   

Дубина комбо бокс ставки зависи од -depth аргумента.

Ако је Изостави спољашње чекирано, користите --ignore-externals прекидач.

Урезивање

У ТортоисеСВН, дијалог урезивања користи више Субверзионих команди. Први период је провера статуса која одређује ставке у вашој радној копији које могу бити потенцијално урезање. Можете вратити листу, дифф фајлови насупрот ОСНОВЕ и изабрати ставке које желите да буду укључене у урезивање.

svn status -v PATH
   

Ако је Прикажи неверзионисане фајлове чекирано, ТортоисеСВн ће такође приказати све неверзионисане фајлове и фолдере у хијерархији радне копије, узимајући у обзир правила занемаривања. Ова посебна особина нема директни еквивалент у Субверзији, као што svn status команда не силази у неверзионисане фолдере.

Ако проверите неке неверзионисане фајлове и фолдере, те ставке ће прво бити додате у вашу радну копију.

svn add PATH...
   

Када кликнете ОК, Субверзионо урезивање почиње. Ако оставите све селекционе чекбоксове фајлова у њиховом подразумеваном стању, ТортоисеСВН користи једно рекурзивно урезивање радне копије. Ако деселектујете неке фајлове, онда не-рекурзивно урезивање (-N) мора да буде узето, и свака путања мора бити специфицирана индивидуално у командној линији урезивања.

svn commit -m "LogMessage" [-depth ARG] [--no-unlock] PATH...
   

LogMessage овде редставља садржај дневник поруке бокса уређења. Ово може бити празно.

Ако је Keep locks чекирано, користите --no-unlock прекидач.

Разл

svn diff PATH
   

Ако користите Дифф из главног контекст менија ви разликујете измењене фајлове рема ОСНОВНОЈ ревизији. Излаз из ИКЛ команде у ранијем тексту такође ради ово и производи излаз у уједињени-дифф формату. Међутим, ово није то што ТортоисеСВН користи. ТортоисеСВН користи ТороисеМерге (или дифф програм који сте изабрали) да прикаже разлике визуално између пун-текст фајлова, тако да нема ИКЛ еквивалента.

Можете такође дифф нека два фајла користећи ТортоисеСВН, да ли су или нису под контролом верзија. ТтортоисеСВН смо унесе два фајла у изабрани дифф програм и пушта га да тражи где леже разлике.

Прикажи дневник

svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] PATH
or
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] PATH
   

Подразумевано, ТортоисеСВН покушава да нађе 100 дневник порука користећи --limit метод. Ако подешавање захтева да се користи стари АПИ, онда друга форма се користи да се нађе дневник порука за 100 ревизија спремишта.

Ако је Стоп на копирај/преименуј чекирано, користите --stop-on-copy прекидач.

Провера измена

svn status -v PATH
or
svn status -u -v PATH
   

Почетна провера статуса гледа само у вашу радну копију. Ако кликнете на Провери спремиште затим се спремиште такође провери да се види који фајлови ће бити измењени обнављањем, што захтева -u прекидач.

Ако је Прикажи неверзионисане фајлове чекирано, ТортоисеСВн ће такође приказати све неверзионисане фајлове и фолдере у хијерархији радне копије, узимајући у обзир правила занемаривања. Ова посебна особина нема директни еквивалент у Субверзији, као што svn status команда не силази у неверзионисане фолдере.

Ревизиони граф

Ревизиони граф је могућност само ТортоисеСВН. Нема еквивалента у клијенту команде линије.

Шта ТортоисеСВН ради је

svn info URL_of_WC
svn log -v URL
    

где је УРЛ спремиште корен и тада се враћа анализа података.

Репо-претраживач

svn info URL_of_WC
svn list [-r rev] -v URL
   

Можете користити svn info да одредите корен спремишта, који је на вршном нивоу приказан у претраживачу спремишта. Не можете се кретати Горе изнад овог нивоа. Такође, ова команда враћа све информције о закључавању приказане у претраживачу спремишта.

Позив svn list ће излистати садржај фолдера датог са УРЛ и ревизијом.

Уреди сукоб

Ова команда им ИКЛ еквивалент. Она позива ТортоисеМерге или неки спољашњи 3-начина дифф-стопи алат да види у фајловима обухваћених конфликтима и уређује које линије да се користе.

Решено

svn resolved PATH
   

Преименуј

svn rename CURR_PATH NEW_PATH
   

Обриши

svn delete PATH
   

Врати на старо

svn status -v PATH
   

Први степен је провера статуса која одређује ставке у вашој радној копији које ће потенцијално бити враћене. Можете прегледати листу, дифф фајлови насупрот ОСНОВЕ, и изабрати ставке које желите да укључите у враћање.

Када кликнете ОК, Субверзионо враћање се дешава. Ако оставите избор фајлова чекбокс у подразумеваном статусу, ТортоисеСВН користи појединачно рекурзивно (-R) враћање радне копије. Ако деселектујете неке фајлове, онда свака путања мора бити специфицирана индивидуално у командној линији враћања.

svn revert [-R] PATH...
   

Чишћење

svn cleanup PATH
   

Закључај

svn status -v PATH
   

Прва фаза у провери статуса која одређује фајлове у вашој радниј копији који ће потенцијално бити закључани. Можете изабрати ставке које желите да буду закључане.

svn lock -m "LockMessage" [--force] PATH...
   

LockMessage овде представља садржај катанац порука бокс уређења. Он може бити празан.

Ако је Украсти катанце чекиран, користите --force прекидаче.

Скини Катанац

svn unlock PATH
   

Грана/Ознака

svn copy -m "LogMessage" URL URL
or
svn copy -m "LogMessage" [email protected] [email protected]
or
svn copy -m "LogMessage" PATH URL
   

Грана/Ознака дијалог омогућава копирање у спремиште. Постоје 3 радио дугмета опција:

 • ГЛАВНА ревизија у спремишту
 • Одређена ревизија у спремишту
 • Радна копија

које одговарају 3 варијанте командних линија горе.

LogMessage овде редставља садржај дневник поруке бокса уређења. Ово може бити празно.

Замена

svn info URL_of_WC
svn switch [-r rev] URL PATH
   

Стопи

svn merge [--dry-run] --force [email protected] [email protected] PATH
   

Тест Стапање омогућава исто стапање као --dry-run прекидач.

svn diff [email protected] [email protected]
   

Уједињене дифф приказују дифф операцију која ће бити коришћена за стапање.

Извези

svn export [-r rev] [--ignore-externals] URL Export_PATH
   

Овај облик се користи када се приступа из неверзионисаног фолдера, и фолдер се користи као одредиште.

Извозом радне копије у различиту локацију дато је без коришћења Субверзионе библиотеке, тако да нема одговарајућег еквивалента командне линије.

Оно што ТортоисеСВН ради је да копира све фајлове у нову локацију док приказује прогрес операције. Неверзионисани фајлови/именици могу необавезно бити такође извезени.

У оба случаја, ако је Недостају екстернали чекиран, користите --ignore-externals прекидач.

Премести

svn switch --relocate From_URL To_URL
   

Креурај спремиште овде

svnadmin create --fs-type fsfs PATH
   

Додавање

svn add PATH...
   

Ако изаберете фолдер, ТортоисеСВН прво прегледа све рекурзивно за ставке које могу бити додате.

Увези

svn import -m LogMessage PATH URL
   

LogMessage овде редставља садржај дневник поруке бокса уређења. Ово може бити празно.

Кривац

svn blame -r N:M -v PATH
svn log -r N:M PATH
   

Ако користите ТортоисеБламе да видите инфо окривљавања, фајл дневник је такође потребан да прикаже дневник поруке у алатсавету. Ако видите окривљавање као текст фајл ова информација није потребна.

Додај у листу за занемаривање

svn propget svn:ignore PATH > tempfile
{edit new ignore item into tempfile}
svn propset svn:ignore -F tempfile PATH
   

Зато што svn:ignore особина је често виш-линијска вредност, то је овде приказано као да је измењена преко текат фајла радије него директно у командној линији.

Изради закрпу

svn diff PATH > patch-file
   

ТортоисеСВН креира фајл закрпу у уједињеном дифф формату поредећи радну копију са ОСНОВНОМ верзијом.

Примена закрпа

Примена закрпа је трик посао све док закрпа и радна копија су исте ревизије. Срећом за вас, можете користити ТортоисеМерге, који нема директни еквивалент у Субверзији.