Интеграција са Веб-заснованом прегледачу спремишта

Постоји више веб-заснованих прегледача спремишта доступних за коришћење као ПрегледајВЦ and ВебСВН. ТортоисеСВН омогућава начин да повежете са овим прегледачем.

Можете интегрисати репо прегледач вашег избора у ТортоисеСВН. Да се то уради имате да дефинишете неке особине које дефинишу повезивању. Они морају бити подешене на Именицима: (одељак под именом „Подешавање пројекта“)

webviewer:revision

Подесите ове особине за УРЛ вашег репо прегледача да видите измене у специфичној ревизији. Мора бити кодиран одговарајући УРИ и мора да садржи %REVISION%. %REVISION% је замењена са ревизионим бројем у питању. Ово допушта ТротоисеСВН да прикаже улаз контекст менија у дневник дијалога Контекст МениПрегледати ревизију на вебсајту.

webviewer:pathrevision

Подесите ове особине у УРЛ вашег репо прегледача да видите измене одређених фајлова у одређеној ревизији. Мора бити исправно кодирано УРИ и има да садржи %REVISION%и %PATH%. %PATH% се замењује са путањом релативном са кореном спремишта. Ово омогућава ТортоисеСВН да прикаже улаз контекст менија у дијалогу дневника Контекст МениПреглед ревизије и путање у веб прегледачу На пример, ако урадите десни клик на доњи панел дневник дијалога фајл улаза /trunk/src/file затим %PATH% у УРЛ ће бити замењен са /trunk/src/file.

Можете такође да користите УРЛ уместо апсолутних. Ово је корисно у случају да је ваш веб прегледач на истом домен/серверу као ваше изворно спремиште. У случају да се име домена икад промени, ви немате да подесите webviewer:revisionи webviewer:pathrevision особину. Формат је исти као за bugtraq:url особину. Видите одељак под именом „Интеграција са Баг Праћења Систем / Проблем Трагачи“.

Подешавабје особина фолдера

Ове особине морају бити подешене на фолдеру за систем који ради. Када урезујете фајл или фолдер особине су прочитане из фолдера. Ако особине нису нађене тамо, ТортоисеСВН ће претраживати нагоре кроз стабло фолдера да га нађете док не дође неверзионисани фолдер, или корен стабла (нпр. C:\) нађен. Ако можете бити сигурни да сваки корисник преузима само са нпр. trunk/ а не неке суб-фолдере, затим то је довољно ако подесите особине на trunk/. Ако не можете бити сигурни, морате подесити особине рекурзивно на сваком суб-фолдеру. Особине подешене дубље у хијерархији пројекта која преписује подешавање на вишим нивоима (ближе ка trunk/).

За особине пројекта само, тј tsvn:, bugtraq: и webviewer: можете користити Рекурзив чекбокс да подесите особине свих суб-фолдера у хијерархији, такође без подешавања на све фајлове.

Када додате нови суб-фолдер у радну копију користећи ТортоисеСВН, особине било ког пројекта присутне у предачком фолдеру ће аутоматски бити такође додате новом потомачком фолдери.

Ограничења коршћењем претраживача спремишта

Пошто интеграција репо прегледача зависи од приступа Субверзионих особина ви ћете видети само резултате када користите преузете радне копије. Налажење особина даљински је спора операција тако да нећете видети особине у акцији репо претраживача осим ако не започнете репо претраживач из ваше радне копије. Ако започнете репо претраживач уношењем УРЛ спремишта нећете видети те особине.

Из неких разлога особине пројекта неће се преносити аутоматски када се потомачки фолдер дода коришћењем репо претраживача.