ИБагтрагачСнабдевач интерфејс

ТортоисеСВН 1.5 и касније могу користити језичке који имплементирају ИБагтагачСнабдевач интерфејс. Интерфејс обезбеђује неколико метода чији језичци се могу користити да интерагују са проблем трагачем.

HRESULT ValidateParameters (
      // Предачки прозор за било који УИ који га захтева да
  //буде приказан у току вредновања.
 [in] HWND hParentWnd, 
  
      // Параметар стринг који треба да буде вреднован.
 [in] BSTR parameters, 

 // Да ли је стринг ваљан?
 [out, retval] VARIANT_BOOL *valid
);

Овај метод је позван из дијалога подешавања где корисник може додати и конфигурисати језичак. Стринг параметри се могу користити језичком да се добије додатна захтевана информација, нпр. УРЛ ка проблем трагачу, дневник информација, итд. Језичак треба да верификује стринг параметрима и приказује дијалог грешке ако стринг није ваљан. Параметар hParentWnd треба да се користи за сваки дијалог језичак се приказује као предачки прозор. Плагин мора вратити ИСТИНУ ако вредновање стринг параметара буде задовољавајуће. Ако плагин врати ЛАЖ дијалог подешавања не може допустити кориснику да дода језичак у путању радне копије.

HRESULT GetLinkText (
   // Предачки прозор за сваки (погрешан) УИ који тражи да буде приказан.
 [in] HWND hParentWnd,

 // Параметар стринг, управо у случају када вам је потребно
 // да се обратите вашем веб сервису (нпр.) да нађете који је коректан текст.
 [in] BSTR parameters,
  
 // Који текст желите да прикажете? 
 //Користите текућу локалну нит.
 [out, retval] BSTR *linkText 
 );

Језичак може дати стринг који се користи у ТортоисеСВН дијалогу урезивања за дугмиће који позивају језичке, нпр. "Изабери проблем" или "Изабери карту". Будите сигурни да стринг није сувише дугачак, другачије то не може бити убачено у дугме. Ако метод враћа грешку (нпр. E_NOTIMPL), подразумевани текст се користи за дугме.

HRESULT GetCommitMessage (
  // Предачки прозор за УИ снабдевача.
 [in] HWND hParentWnd,
 
  //Параметри за вашег снабдевача.
 [in] BSTR parameters,
 [in] BSTR commonRoot,
 [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,
 
 // Текст већ присутан у поруци урезивања.
 // Ваш снабдевач треба да укључи овај текст у нову поруку,
 // где одговара.
 [in] BSTR originalMessage,

// Нови текст за поруку урезивања.
// Ово замењује оригиналну поруку.
 [out, retval] BSTR *newMessage
);

Ово је главниметод за језичке.Овај метод се позива из ТортоисеСВНдијалога урезивања када корисниккликне на дугме језичка.

Стринг параметрије стринг који је корисник унеоу дијалогу подешавања када конфигурише језичак. Обично језичак ће користити ово данађе УРЛ проблем трагача и/или логин информације или више.

Стринг заједничкиКорен садржи предачку путању свих ставки изабраних да сакупе дијалог урезивања. Приметимо да то није корена путања свих ставки које је корисник изабраоудијалогу урезивања.За грана/ознака дијалогово је путања која ћебити копирана.

Параметар путањаЛиста садржи област путања (као стрингове) које је корисник изабрао за урезивање.

Парамета оригиналнаПорука садржи текст унет у бокс дневника порука у дијалогу урезивања.Ако корисник још није унеобило какав текст овај стрингће бити празан.

Повратни стринг новаПорука је копирана у бокс уређења дневника порука удијалогу урезивања, замењујући штгод да је тамо. Ако језичак не мења стринг оригинална Порука мора опет вратити исти стринг, с друге стране сваки текст који је корисник унео биће изгубљен.