ИБагтрагачСнабдевач2 интерфејс

У ТортоисеСВН 1.6 нови интерфејс је додат да омогући већу функционалност језичка. Овај ИБагтрагачСнабдевач2 интерфејс произилази из ИБагтрагачСнабдевач.

	HRESULT GetCommitMessage2 (
 // Предачки прозор за ваш УИ снабдевач.
 [in] HWND hParentWnd,

 // Параметри за вашег снабдевача.
 [in] BSTR parameters,
 // Заједнички УРЛ урезивањаt
 [in] BSTR commonURL,
 [in] BSTR commonRoot,
 [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,

 // Текст који већ постоји у поруци урезивања.
 // Ваш снабдевач би требао да укључи овај текст у нову поруку, 
 // где то одговара.
 [in] BSTR originalMessage,

 // Можете означити обичне особине ревизије за урезивање 
 // подешавањем следећа два параметра.
 // примедба: Обе сигурносне области морају бити исте дужине.
 //      За свако име особине мора бити вредност особине!

  // садржај багИД поља (ако је приказано)
 [in] BSTR bugID,

  // измењени садржај багИД поља
 [out] BSTR * bugIDOut,

 // Листа имена особина ревизије
 [out] SAFEARRAY(BSTR) * revPropNames,

 // Листа имена вредности ревизије
 [out] SAFEARRAY(BSTR) * revPropValues,

  //Нови текст за поруку урезивања.
  // Ово замењује оригиналну поруку.
 [out, retval] BSTR * newMessage
);

Овај метод је позван из ТортоисеСВН дијалогаурезивања када корисник кликне на дугме језичка. Метод се позива уместо GetCommitMessage(). Молим упоредите са документацијом за GetCommitMessage запараметре који су овде коришћени.

Параметар заједничкиУРЛ је предачки УРЛ свих ставки изабраних да доведу дијалог урезивања. Ово је основни УРЛ заједничкиКорен путања.

Параметар бугИД садржи садржај буг-ИД поља (ако је приказано, конфигурисано са особином бугтрак:порука).

Повратни параметар бугИДОут искоришћен је да попуни буг-ИД поље када метод врати вредност.

Повратни параметри ревПропИмена и ревПропВредности могу садржати име/вредност парове за ревизионе особине које ће урезивање подесити. Језичак мора бити сигуран да обе површине имају истувеличину!Свако име особине ревПропИмена морају такође имати одговарајуће вредности у ревПропВредности. Ако нема ревизионих особина да суподешена језичак мора да врати празну област.

HRESULT CheckCommit (
 [in] HWND hParentWnd,
 [in] BSTR parameters,
 [in] BSTR commonURL,
 [in] BSTR commonRoot,
 [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,
 [in] BSTR commitMessage,
 [out, retval] BSTR * errorMessage
);

Овај метод је позван баш пре него се дијалог урезивања затвори и урезивање почне. Језичак може користити овај метод да се вреднују изабрани фајлови/именициза урезивање и/или поруке урезивање које је унео корисник. Параметри су исти као за GetCommitMessage2(), са разликом да је заједничкиУРЛ сада заједнички УРЛ свих изабраних ставки, и заједничкиКорен је корена путањасвих изабраних ставки.

За грана/ознака дијалог заједничкиУРЛ је изворни урл копије, и заједничкиКорен је подешен за циљни урл копије.

Повратни параметар грешкаПорука мора да садржи или поруку грешке коју ТортоисеСВН приказује корисницима или да буде празан при старту урезивања. Ако се врати порука о грешциТортоисеСВН приказује стринг грешке у дијалогу и чува дијалогурезивања отвореним тако да корисник може направити исправке када је нешто погрешно. Језичак трба да врати стринг грешке који обавештава корисника шта је лоше икако да се то исправи.

HRESULT	OnCommitFinished (
  // Предачки прозор за сваки (погрешан) УИ који
  // треба да буде приказан.
 [in] HWND hParentWnd,

 // Заједнички корен свих путања за урезивање.
 [in] BSTR commonRoot, 

 // Све путање које су урезане.
 [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,


  // Текст већ присутан при урезивању порука.
 [in] BSTR logMessage, 

  // Ревизија урезивања.
 [in] ULONG revision,


 // Грешка за приказивање кориснику ако 
 // функција врати нешто осим S_OK
 [out, retval] BSTR * error 
);

Овај метод се позива после успешног урезивања. Језичак може користити овај метод да нпр. затвори изабрану ставку и дода информацију о урезивању уз ставку. Параметри су исти као за GetCommitMessage2.

HRESULT HasOptions(
 // Да ли снабдевач омогућава опције
 [out, retval] VARIANT_BOOL *ret
);

Овај метод се позива из дијалога подешавања где корисник може да конфигурише језичке. Ако сам језичак обезбеђује сопствени дијалог конфигурисања са ShowOptionsDialog, он мора овде да врати ИСТИНА, у другом случају мора да врати ЛАЖ.

HRESULT ShowOptionsDialog(
 // Предачки прозор за дијалог опција
 [in] HWND hParentWnd, 

 // Параметри за вашег снабдевача.
 [in] BSTR parameters,

 // Стринг параметара
 [out, retval] BSTR * newparameters 
);

Овај метод се позива из дијалога подешавањакада корисник кликне на дугме "Опције" што је приказано ако ИмаОпција врати ИСТИНА. Језичак може приказати дијалог опција да кориснику олакша конфигурисање језичка.

Стринг параметри садржи стринг параметара језичка који су подешени/унети.

Повратни параметар newparameters мора да садржи стринг параметара које језичак конструише из информација сакупљених у дијалогу опција. Стринг параметара се шаље свим другим ИБагтрагачСнабдевачима и ИБагтрагачСнабдевач2 методима.