Пример кључне речи

Следећи пример приказује како кључне речи у шаблон фајлу буду замењене у излазом фајлу.

// Test file for SubWCRev

char *Revision   = "$WCREV$";
char *Revision16  = "$WCREV&0xFF$";
char *Revisionp100 = "$WCREV+100$";
char *Revisionm100 = "$WCREV-100$";
char *Modified   = "$WCMODS?Modified:Not modified$";
char *Unversioned  = "$WCUNVER?Unversioned items found:no unversioned items$";
char *Date     = "$WCDATE$";
char *CustDate   = "$WCDATE=%a, %d %B %Y$";
char *DateUTC    = "$WCDATEUTC$";
char *CustDateUTC  = "$WCDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *TimeNow    = "$WCNOW$";
char *TimeNowUTC  = "$WCNOWUTC$";
char *RevRange   = "$WCRANGE$";
char *Mixed     = "$WCMIXED?Mixed revision WC:Not mixed$";
char *ExtAllFixed  = "$WCEXTALLFIXED?All externals fixed:Not all externals fixed$";
char *IsTagged   = "$WCISTAGGED?Tagged:Not tagged$";
char *URL      = "$WCURL$";
char *isInSVN    = "$WCINSVN?versioned:not versioned$";
char *needslck   = "$WCNEEDSLOCK?TRUE:FALSE$";
char *islocked   = "$WCISLOCKED?locked:not locked$";
char *lockdateutc  = "$WCLOCKDATEUTC$";
char *lockdate   = "$WCLOCKDATE$";
char *lockcustutc  = "$WCLOCKDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *lockcust   = "$WCLOCKDATE=%a, %d %B %Y$";
char *lockown    = "$WCLOCKOWNER$";
char *lockcmt    = "$WCLOCKCOMMENT$";

#if $WCMODS?1:0$
#error Source is modified
#endif

// End of file

После извршења SubWCRev.exe path\to\workingcopy testfile.tmpl testfile.txt,излазни фајл testfile.txt ће изгледати као ово:

// Test file for SubWCRev

char *Revision   = "22837";
char *Revision16  = "53";
char *Revisionp100 = "22937";
char *Revisionm100 = "22737";
char *Modified   = "Modified";
char *Unversioned  = "no unversioned items";
char *Date     = "2012/04/26 18:47:57";
char *CustDate   = "Thu, 26 April 2012";
char *DateUTC    = "2012/04/26 16:47:57";
char *CustDateUTC  = "Thu, 26 April 2012";
char *TimeNow    = "2012/04/26 20:51:17";
char *TimeNowUTC  = "2012/04/26 18:51:17";
char *RevRange   = "22836:22837";
char *Mixed     = "Mixed revision WC";
char *ExtAllFixed  = "All externals fixed";
char *IsTagged   = "Not tagged";
char *URL      = "https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk";
char *isInSVN    = "versioned";
char *needslck   = "FALSE";
char *islocked   = "not locked";
char *lockdateutc  = "1970/01/01 00:00:00";
char *lockdate   = "1970/01/01 01:00:00";
char *lockcustutc  = "Thu, 01 January 1970";
char *lockcust   = "Thu, 01 January 1970";
char *lockown    = "";
char *lockcmt    = "";

#if 1
#error Source is modified
#endif

// End of file

Савет

Овакав фајл ће бити укључен у израду тако да можете очекивати да је верзионисан. Будите сигурни да верзионишете шаблон фајл, не генерисани фајл, у другом случају сваки пут кад генеришете верзионисан фајл мораћете да урезујете измене, што не значи да верзион фајл треба да буде обновљен.