Замена кључних речи

Ако су изворни и одредишни фајлови снабдевени, SubWCRev копира извор у одредиште, извршавајући замену кључних речи на следећи начин:

Табела 6.3. Листа доступних кључних речи

Кључна речОпис
$WЦРЕВ$Замењено највишом урезаном ревизијом у радној копији.
$WCREV&$Замењено највишом урезаном ревизијом у радној копији. Додато са вредношћу после карактера. На пример: $WCREV&0xFFFF$
$WCREV-$, $WCREV+$Замењено највишом урезаном ревизијом у радној копији, са вредношћу после + или - карактера додатој или одузетој. На пример: $WCREV-1000$
$WCDATE$, $WCDATEUTC$Замењено са датум/време урезивања највише ревизије урезивања. Уобичајено, интернационални формат је коришћен. yyyy-мм-дд хх:мм:сс. Алтернативно, можете специфицирати прилагођени формат који се може користити са стрфтиме(), на пример: $WЦДАТЕ=%a %b %d %I:%M:%S %p$. За листу доступних форматинг карактера погледајте на онлајн референце.
$WCNOW$, $WCNOWUTC$Замењено са текућим системским датум/време. Ово се може користити да означи време израде. Форматирање се може користити као описано за $WЦДАТЕ$.
$WЦРАНГЕ$Замењено са опсегом обновљених ревизија у радној копији. Ако је радна копија у конзистентном стању ово је појединачна ревизија. Ако радна копија садржи мешане ревизије, или због тога што је застарела, или зато што плански обновљена-ка-ревизији, онда ће опсег бити приказан у облику 100:200.
$WCMIXED$$WЦМИXЕД?ТТеxт:ФТеxт$ је замењен са ТТекст ако постоји помешане обновљене ревизије, или ФТекст ако не.
$WCMODS$$WЦМОДС?ТТеxт:ФТеxт$ је замењено са ТТекст ако постоје локалне измене, или ФТекст ако не.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ је замењен са ТТекст ако постоје неверзионисане ставке у радној копији, или ФТекст или не.
$WCEXTALLFIXED$$WCEXTALLFIXED?TText:FText$ је замењено са ТТекст ако су сви екстернали фиксирани на експлицитну ревизију, или ФТекст ако нису.
$WCISTAGGED$$WCISTAGGED?TText:FText$ је замењен са ТТекст ако УРЛ спремишта садржи знакекласификационих шаблона, или ФТекст ако не садржи.
$WЦУРЛ$Замењено са спремишта УРЛ путање радне копије послате у SubWCRev.
$WCINSVN$$WЦИНСВН?ТТеxт:ФТеxт$је замењено са ТТекст ако је улаз верзионисан, или ФТекст ако није.
$WCNEEDSLOCK$$WCNEEDSLOCK?TText:FText$ је замењено са ТТекст ако улаз има svn:needs-lock подешену особину, или ФТекст ако није.
$WCISLOCKED$$WЦИСЛОЦКЕД?ТТеxт:ФТеxт$је замењено са ТТекст ако је улаз закључан, или ФТекст ако није.
$WCLOCKDATE$, $WCLOCKDATEUTC$Замењено са датумом закључавања. Форматирање може бити коришћено како је описано у $WЦДАТЕ$.
$WCLOCKOWNER$Замењено именом власника катанца.
$WCLOCKCOMMENT$Замењено коментаром катанца.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ је замењен са ТТекст ако постоје неверзионисани фајлови у радној копији, или ФТекстако не.


SubWCRev директно не подржава угњеждење израза, тако на пример не можете користити израз као:

#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?$WCRANGE$:$WCREV$$"
   

али можете уобичајено радити око њега са другима, на пример:

#define SVN_RANGE    $WCRANGE$
#define SVN_REV     $WCREV$
#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?SVN_RANGE:SVN_REV$"
   

Савет

Неки од ових кључних речи су примењене на појединачне фајлове пре него на целу радну копију, тако да то само чини осећај да користе ово док је SubWCRev позван да прегледа појединачни фајл. Ово се примењује на $WCINSVN$, $WCISLOCKED$, $WCLOCKDATE$, $WCLOCKOWNER$ и $WCLOCKCOMMENT$.