Поглавље 6. СубВЦРев програм

Садржај

СубВЦРев командна линија
Замена кључних речи
Пример кључне речи
ЦОМ интерфејс

SubWCRev је Виндоуз конзолни програм који се може користити да се прочита статус Субверзионе радне копије и омогући замена кључних речи у фајл шаблону. Ово се често користи као део процеса израде у значењу уношења информације радне копије у објекат који израђујете. Типично то може бити коришжено да се укључи ревизиони број у Опис програма бокс.

СубВЦРев командна линија

SubWCRev чита Субверзиони статус свих фајлова у радној копији, изостављајући спољашње подразумевано. Записује највећи нађен број урезане ревизије, и временску ознаку урезивања те ревизије. Такође записује да ли постоје локалне измене у радној копији, или помешано обнављање ревизије. Ревизиони број, опсег обнављања ревизија и статус измена су приказани на стдоут.

SubWCRev.exe је позван из командне линије или скрипте, и контролисан је параметрима командне линије.

SubWCRev WorkingCopyPath [SrcVersionFile DstVersionFile] [-nmdfe]
      

WorkingCopyPath је путања до радне копије која се проверава. Можете само користити SubWCRev на радним копијама, не директно на спремишту. Путања може бити апсолутна или релативна ка текућем радном фолдеру.

Ако желите SubWCRev да изврши замену кључне речи, та поља као ревизију спремишта и УРЛ се чувају у текст фахлу, потребно је да обезбедите шаблон фајл SrcVersionFile и излазни фајл DstVersionFile који садрже замењену верзију модела.

Можете специфицирати модел занемаривања ѕа СубВЦрев да се предупреде специфични фајлови и путање да буду разматрани. Модели се читају из фајла названог .subwcrevignore. Фајл се чита са специфичне путање и такође из корена радне копије. Ако фајл не постоји не занемарују се фајлови и путање. Фајл .subwcrevignore може садржати више модела, раздвојене новом линијом. Модели се спарују према путањи релативно корену спремишта и путање релативно путањи .subwcrevignore фајла. На пример, да се занемаре сви фајлови у doc фолдеру ТортоисеСВН радне копије, .subwcrevignore ће садржати следеће линије:

/trunk/doc
/trunk/doc/*

Or, assuming the .subwcrevignore file is in the working copy root which is checked out from trunk, using the patterns

doc
doc/*

is the same as the example above.

Да се занемаре све слике, модел занемаривања треба подесити да изгледа као:

*.png
*.jpg
*.ico
*.bmp

Важно

Занемарени шаблони су зависни од величине слова, као што је Субверзија.

Савет

Да се креира фајл са почетном тачком у Виндоус претраживачу, унеси .subwcrevignore.. Приметимо водећу тачку.

Постоји велики број опционих прекидача који утичу на начин рада SubWCRev. Ако користите више од једног он мора бити специфициран као појединачна група, нпр. -nm, не -n -m.

Табела 6.1. Листа доступних прекидача командне линије

ЗаменаОпис
-nАко је овај прекидач дат, SubWCRev ће изаћи са НИВОГРЕШКЕ 7 ако радна копија садржи локалне измене. Ово може бити коришћено да се предупреди израда са неурезаним изменама које су присутне.
-NАко је овај прекидач дат, СубВЦРев ће се завршити са ERRORLEVEL 11 ако радна копија садржи неверзионисане ставке које нису игнорисане.
-mАко је овај прекидач дат, SubWCRev ће изаћи са НИВОГРЕШКЕ 8 ако радна копија садржи помешане ревизије. Ово се може користити да се спречи израда са парцијално обновљеном радном копијом.
-dАко је овај прекидач дат, SubWCRev ће изаћи са НИВОГРЕШКЕ 9 ако дестинациони фајл већ постоји.
Ако је овај прекидач дат, SubWCRev ће укључити задљу-измењену ревизију фолдера. Подразумевано понашање је да се користе само фајлови када се узимају ревизиони бројеви.
Ако је овај прекидач дат, SubWCRev ће прегледати фолдере који су укључени са svn:externals, али само ако су из истог спремишта. Подразумевано понашање је да се занемаре екстернали.
-EАко је овај прекидач дат, исти као , али он занемарује екстернале са експлицитном ревизијом, када је опсег ревизија унутар њега је само дата експлицитна ревизија у особинама. Тако да то не води ка измешаним ревизијама.
-xАко је овај прекидач дат, SubWCRev ће дати на излазу ревизионе бројеве у ХЕКС.
-XАко је овај прекидач дат, SubWCRev ће дати на излазу ревизионе бројеве у ХЕКС, са '0X' испред.
-FАко је овај прекидач дат, SubWCRev ће игнорисати било које .subwcrevignore фајлове и обухвата све фајлове.
-qАко је овај прекидач дат, СубВЦРев ће извршити замену кључних речи без приказивања статуса радне копије на стдоут.


Ако нема грешке, СубВЦРев враћа нулу. Али у случају појаве грешке порука о грешци је исписана на стдерр и приказана је на конзоли. Повратни кодови грешке су:

Табела 6.2. Листа СубВЦРев кодова грешака

Код грешкеОпис
1Синтаксна грешка. Једна или више параметара командние линије су неисправни.
2Фајл или фолдер специфициран у командној линији није нађен.
3Улазни фајл не може бити отворен, или циљни фајл не може бити креиран.
4Не може алоцирати меморију. Ово ће се десити нпр. ако је изворни фајл сувише велики.
5Изворни фајл не може бити иправно скениран.
6СВН грешка: Субверзија је враћена са грешкпм кад СубВЦРев покушава да нађе информације из радне копије.
7Радна копија има локалне измене. Ово захтева -n преклопник.
8Радна копија има измешане ревизије. Ово захтева -m преклопник.
9Излазни фајл већ постоји. Ово захтева -d преклопник.
10Специфицирана путања није радна копија или њен део.
11Радна копија је имала неверзионисане фајлове и фолдере у себи. Ово захтева -N прекидач.