Manuals

Podešavanje SVN_ASP_DOT_NET_HACK promenljive okruženja.

Od verzije 1.4.0 i dalje, instalacija TortoiseSVN ne omogućava više korisniku da podesi SVN_ASP_DOT_NET_HACK promenljivu okruženja, jer je to uzrokovalo mnoge probleme i konfuziju kod korisnika koji uvek instaliraju sve ne brinući šta to u stvari znači.

Ali osobina je jindous promenljivu okoline koja se zove ASPDOTNETHACK u 1. Stvarna vrednost promenljive nije važna: ako varijabla postoji osobina je aktivna.

Važno

Molim primetimo da je ovo neophodno samo ako još koristite VS.NET2002. Sve kasnije verzije Vizual Studija ne traže da to bude aktivirano! Tako da ako ne koristite stare alate NE KORISTITE TO!

TortoiseSVN homepage