Manuals

Preusmeravanje provere nadogradnje

TortoiseSVN proverava da li je dostupna nova verzija svakih nekoliko dana. Ako postoji dostupna novija verzija, informcija je prikazana u dijalogu urezivanja.

Slika C.1. Dijalog urezivanja, prikazuje primedbe nadgradnje

Dijalog urezivanja, prikazuje primedbe nadgradnje

Ako ste odgovorni za više korisnika na vašem domenu, možda želite da vaši korisnici koriste samo verzije koje ste vi odobrili i nećete imati instalisanu poslednju verziju. Verovatno ne želite da se taj dijalog za dogradnju pojavi i da vaši korisnici odu i izvrše trenutnu dogradnju.

Verzija 1.4.0 i kasnije TortoiseSVN omogućavaju vam da preusmerite nadogradnju provere ka vašem intranet serveru. Možete podesiti registri ključ HKCU\Software\TortoiseSVN\UpdateCheckURL (string vrednost) ka URL upravljenu ka tekst fajlu u vašem intranetu. Taj tekst fajl mora da ima sledeći format:

1.9.1.6000
A new version of TortoiseSVN is available for you to download!
http://192.168.2.1/downloads/TortoiseSVN-1.9.1.6000-svn-1.9.1.msi
      

Prva linija u tom fajlu je string verzije. Morate biti sigurni da je to tačan string verzije TortoiseSVN instalacionog paketa. Druga linija je proizvoljan tekst prikazan u dijalogu urezivanja. Možete napisati tu što god želite. Samo primetimo da je prostor u dijalogu urezivanja ograničen. Predugački tekst će biti skraćen! Treća linija je URL novog instalacionog paketa. Ovaj URL je otvoren kada korisnik klikne na labelu proizvoljne poruke u dijalogu urezivanja. Možete takođe samo upraviti korisnika na veb stranicu umesto MSI fajl direktno. URL je otvoren uobičajenim veb pretraživačem, tako da ako specificirate veb stranicu ta stranica je otvorena i prikazana korisniku. Ako specificirate MSI paket pretraživač će pitati korisnika da sačuva MSI fajl lokalno.

TortoiseSVN homepage