Manuals

Dodatak E. Komandna Linija Interfejs Unakrsne Reference

Sadržaj

Konvencije i osnovna pravila
TortoiseSVN komande
Preuzimanje
Obnavljanje
Uskladi sa revizijom...
Urezivanje
Razl
Prikaži dnevnik
Provera izmena
Revizioni graf
Repo-pretraživač
Uredi sukob
Rešeno
Preimenuj
Obriši
Vrati na staro
Čišćenje
Zaključaj
Skini Katanac
Grana/Oznaka
Zamena
Stopi
Izvezi
Premesti
Kreuraj spremište ovde
Dodavanje
Uvezi
Krivac
Dodaj u listu za zanemarivanje
Izradi zakrpu
Primena zakrpa

Ponekad ovo uputstvo ukazuje na glavne Subverzione dokumente, koji opisuju Subverziju u terminima Interfejsa Komandne Linije (IKL). Da bi vam se pomoglo da razumete šta TortoiseSVN radi iza scene sastavili smo listu koja pokazuje ekvivalentne IKL komande za svaki TortoiseSVN GUI.

Primedba

Bez obzira što postoji IKL ekvivalent na ono što TortoiseSVN radi setite se da TortoiseSVN ne poziva IKL već koristi Subverzionu biblioteku direktno.

Ako mislite da ste našli bag u TortoiseSVN, možemo vam zatražiti da pokušate da reprodukujete to koristeći IKL, tako da možemo razdvojiti TortoiseSVN odziv od Subverzionog odiva. Ove reference vam kažu sa kojim komandama da pokušate.

Konvencije i osnovna pravila

U opisu koji sledi URL za lokaciju spremišta prikazano je kao URL, i primer može biti https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/. Putanja radne kopije prikazana je jednostavno kao PATH, i primer može biti C:\TortoiseSVN\trunk.

Važno

Pošto je TortoiseSVN Vindouz Ekstenzija Školjke, nje moguće koristiti pojam tekućeg radnog direktorijuma. Sve putanje radne kopije moraju biti date koristeći apsulutnu putanju, ne realnu putanju.

Neke stavke su opcionalne i one su često kontrolisane čekboksovima ili radio dugmićima u TortoiseSVn. Ove opcije su prikazane u [srednjim zagradama] u definiciji komandne linije.

TortoiseSVN homepage