Manuals

Dodavanje novih fajlova i foldera

Slika 4.30. Eksplorerov kontekst meni za neverzionisane fajlve

Eksplorerov kontekst meni za neverzionisane fajlve


Ako ste kreirali nove fajlove i/ili foldere u toku procesa razvoja tada vam je potrebno da ih dodate u alat za kontrolu izvernog koda takođe. Izaberite fajl(ove) i/ili folder i koristite TortoiseSVNDodaj.

Posle dodavanja fajlova/foldera kontroli koda fajlovi se pojavljuju sa dodat prekrivnom ikonom koja znači da najpre treba da urežete vašu radnu kopiju da učinite ove fajlove/foldere dostupne drugim programerima. Dodavanjem fajla/foldera ne ne utiče na spremište.

Mnogo dodavanja

Takođe možete koristiti Dodaj komandu na već verzionisane foldere. U tom slučaju dodaj dijalog će prikazati sve neverzionisane fajlove unutar verzionisanog foldera. To vam pomaže da ako imate puno novih fajlova da ih dodate odjednom.

Da bi se dodali falovi van vaše radne kopije možete koristiti uhvati-i-vuci ručicu:

  1. izaberite fajlove koje želite da dodate

  2. desno povlačiti njih u novu lokaciju unutar radne kopije.

  3. otpustite desno dugme miša

  4. izaberite Kontekst MeniSVN Dodaj fajlove u RK. Fajlovi će tada biti kopirani u radnu kopiju i dodati u kontrolu verzija.

Možete takođe dodati fajlove u okviru radne kopije jednostavno pomoću levog-vučenja i otpuštanja u dijalog urezivanja.

Ako dodate fajl ili folder greškom možete poništiti dodavanje pre nego urežete koristeći TortoiseSVNPoništi dodavanje....

TortoiseSVN homepage