Manuals

Kopiranje/Pomeranje/Preimenovanje fajlova i foldera

Često se dešava da već imate fajlove koji su vam potrebni u drugom projektu u vašem spremištu i jednostavno želite da ga kopirate odatle. Možete jednostavno kopirati fajlove i dodati ih ali nećete imati istoriju. Ako subsekventno fiksirate greške u originalnim fajlovima možete samo da stopite fikseve automatski ako je nova kopija u relaciji sa originalom u Subverziji.

Najlakši način da se kopiraju fajlovi i imenici u okviru radne kopije je da se koristi meni desno povlačenje. Kada desno vučete fajl ili folder iz jedne radne kopije u drugu, ili čak u okviru istog foldera, kontekst meni se pojavljuje kada otpustite miš.

Slika 4.31. Desni vuci meni za foldere pod kontrolom verzija

Desni vuci meni za foldere pod kontrolom verzija


Sada možete kopirati postojeći verzionisani sadržaj u novu lokaciju, moguće preimeovanjem u isto vreme.

Možete kopirati ili pomerati verzionisane fajlove unutar radne kopije, ili između dve radne opije, koristeći familijarnu iseci-i-nalepi metod.Koristite standardnu Vindouz Kopiraj ili Iseci da kopirate jednu ili više verzionisanih stavki u klipbord. Ako klipbord sadrži te verzionisane stavke, mžete koristiti TortoiseSVNNalepi (primedba: notirajte standard Vindouz Paste) da kopirate ili pomerite te stavke u novu lokaciju radne kopije.

Mžete kopirati fajlove i foldere iz svoje radne kopije na drugu lokaciju u spremištu koristeći TortoiseSVNGrana/Oznaka. Uporedite sa odeljak pod imenom „Kreiranje Grane ili oznaka“ da nađete više o tome.

Možete locirati stariju verziju fajla ili foldera u dnevnik dijalogu i kopirati ih na novu lokaciju u folderu spremišta direktno iz dnevnik dijaloga koristeći Kontekst meniKreiraj grana/oznaka iz revizije. Uporedi sa odeljak pod imenom „Dobijanje dodatnih informacija“ za više detalja.

Takođe možete koristiti pretraživač spremišta da locirate sadržaj koji želite i da ga kopirate u svoju radnu kopiju direktno iz spremišta, ili da kopirate između dve lokacije unutar spremišta. Uporedite sa odeljak pod imenom „Pretraživač spremišta“ za više detalja.

Ne može da kopira između spremišta

Mada možete kopirati ili pomerati fajlove i foldere unutar spremišta, vi ne možete kopirati ili pomerati iz jednog spremišta u drugo dok čuvate istoriju koristeći TortoiseSVN. Čak ni ako spremište živi na istom serveru. Sve što možete uraditi je kopiranje sadržaja u njegovom tekućem stanju i dodavanje kao novi sadržaj u drugo spremište.

Ako ste nesigurni da li dva URL na istom serveru ukazuju na isti ili različita spremišta, koristite repo pretraživač da otvorite jedan URL i nađite gde je koren spremišta. Ako možete da vidite obe lokacije u jednom repo pretraživač prozoru onda su oni u istom spremištu.

TortoiseSVN homepage