Manuals

Čišćenje

Subverziona komanda ne može kompletirati zadovoljavajuće, možda zbog problema sa serverom, vaša radna kopija može biti u nekonzistetnom stanju. U tom slučaju treba da koristite TortoiseSVNČišćenje Dobra je ideja da uradite ovo na vršnom nivoi radne kopije.

Slika 4.35. Dijalog čišćenja

Dijalog čišćenja


U dijalogu čišćenja postoje druge korisne opcije za prebacivanje radne kopije u čisto stanje.

Čišćenje statusa radne kopije

Kao što je gore izloženo, ova opcija pokušava da prebaci nekozistentnu radnu kopiju u radno i korisno stanje.Ovo ne utiče na podatke koje imate već samo na stanje baze podataka radne kopije. Ovo je aktuelna komanda Čišćenje koju znate od starih TortoiseSVN klijenata ili drugih SVN klijenata.

Ukloni ključ za pisanje

Ako se čekira, svi ključevi za upisivanje su uklonjeni iz baze podataka radne kopije. Za većinu situacija ovo se zahteva da čišćenje radi!

Samo otčekiraj ovu opciju ako je radna kopija korišćena od drugih korisnika/klijenata u isto vreme. Ali ako je čišćenje neuspešno treba da čekirati ovu opciju da čišćenje bude uspešno.

Fiksira vremenski pečat

Adjusts the recorded time stamps of all files, speeding up future status checks. This can speed up all dialogs that show working copy file lists, for example the Commit dialog.

Vakumirane stare kopije

Uklanja ne korišćene stare kopije i komprimuje sve stare kopije radne kopije fajlova.

Obnavlja prekrivače školjke

Ponekad prekrivači školjke, specijalno na stablu pregleda sa leve strane pretraživača ne prikazuje tekući status, ili status keš odbija da prepozna izmene. U ovoj situaciji možete koristiti ovu komandu da prisilite obnavljanje.

Uključi eksternale

Ako je čekirano, onda sve akcije su date za sve fajlove i foldere uključene sa svn:externals osobinama.

Briše neverzionisane fajlove i foldere. Briše zanemarene fajlove i foldere

Ovo je brz i lak način za uklanjanje svih generisanih fajlova u vašu radnu kopiju. Svi fajlovi i imenici koji nisu verzionisani gurnuti su u kantu za đubre.

Primedba: vi možete uraditi isto od TortoiseSVNVrati dijalog. Tu dobijete listu svih neverzionisanih fajlova i foldera da birate za uklanjanje.

Vraća sve izmene rekurzivno

Ova komanda vraća sve lokalne izmene koje još nisu urezane.

Primedba: bolje je koristiti TortoiseSVNVrati komandu umesto toga, jer tad možete videti i izabrati fajlove koje hoćete da vratite.

TortoiseSVN homepage