Manuals

Podešavanje projekta

Subverzione osobine

Slika 4.36. Subverzioni vlasnički list

Subverzioni vlasnički list


Možete čitati i podesiti Subverzione osobine iz Vindouz osobine dijaloga, ali takođe iz TortoiseSVNosobine i u okviru TortoiseSVN statusne liste iz Kontekst meniosobine.

Možete dodatu vaše lične osobine, ili neke osobine sa specifičnim značenjem u Subverziji. To što počinje sa svn:. svn:externals je takva osobina; vidite kako se rukuje eksternalima u odeljak pod imenom „Spoljašnje Stavke“.

svn:ključnereči

Subverzija podržava CVS-slične proširenje ključnih reči koje se mogu koristiti da uglave fajlime i revizionu informaciju u sam fajl. Ključne reči trenutno podržane su:

$Date$

Datum zadnjeg poznatog urezivanja. Ovo je zasnovano na informaciju dobijenu kada ste uskladili vašu radnu kopiju. To ne proverava spremište da nađe najskorije izmene.

$Revision$

Revizija zadnje poznatog urezvanja.

$Author$

Autor koji je uradio zadnje poznato urezivanje.

$HeadURL$

Pun URL ovog fajla u spremištu.

$Id$

Komprimovana kombinacija prethodne četiri ključne reči.

Da bi se našlo kako koristiti ove ključne reči, pogledajte u svn:keywords section u Subverzionoj knjizi koja vam daje pun opis ovih ključnih reči i kako ih koristiti.

Za više informacija o osobinama u Subverziji vidite link Special Properties.

Dodavanje i uređenje osobina.

Slika 4.37. Dodavanje osobina

Dodavanje osobina


Da biste dodali nove osobine najpre kliknite na Nov.... Izaberite ime željene osobine iz menija, i popunite ga željenim informacijama u dijalogu specifičnih osobina. Ovi specifični dijalozi osobina više su opisani u odeljak pod imenom „Uređivač osobina“.

Da se dodaju osobine koje nemaju svoj dijalog koristite Napredno iz Nov... meni. Zatim ili izborom postojeće osobine u kombo boksu ili unošenjem izabranog imena osobine.

Ako želite da primenite osobinu na više stavki odjednom, izaberite fajlove/foldere u pretraživaču, zatim izaberite Kontekst meniosobine.

Ako želite da primenite osobine na svaki fajl i folder u hijerarhiji ispod tekućeg foldera, čekirajte Rekurziv čekboks.

Ako želite da uredite postojeću osobinu, izaberite tu osobinu iz liste postojećih osobina, zatim kliknite na Uredi....

Ako želite da uklonite postojeću osobinu, izaberite osobinu iz liste postojećih osobina, zatim kliknite na Ukloni.

Osobina svn:externals može se koristiti da se privuče u druge projekte iz istog spremišta ili sasvim različitog spremišta. Za više informacija, pročitajte odeljak pod imenom „Spoljašnje Stavke“.

Osobine uređenja GLAVNE revizije

Pošto su osobine verzionisane, ne možete uređivati osobine prethodne revizije. Ako pogledate osobine iz dijaloga dnevnika, ili iz ne-GLVNE revizije u pretraživaču spremišta, videćete listu osobina i vrednosti, ali ne i kontrolu uređenja.

Izvoz i uvoz osobina

Često ćete zateći sebe da primenjujete isti skup osobina više puta, na primer bugtraq:logregex. Da pojednostavite proces kopiranja osobina iz jednog projekta u drugi, možete koristiti Izvezi/Uvezi mogućnost.

Od fajla ili foldera gde je osobina već podešena koristite TortoiseSVNosobine, izaberite osobine koje želite da izvezete i kliknite na Izvezi.... Bićete pitani za fajlime gde će se imena osobina i vrednosti sačuvati.

Iz foldera gde želite da primenite ove osobine, koristite TortoiseSVNosobine kliknite na Uvoz.... Bićete pitani za fajlime za uvoz pa odite do mesta gde ste sačuvali ranije izvezen fajl i izaberite ga. Osobine će biti dodate folderu ne-rekurzivno.

Ako želite da dodate osobine stablu rekurzivno pratite gornje korake, zatim u dijalogu osobina izaberite svaku osobinu jednu za drugom, Uredi..., čekirajte Primeni osobinu rekurzivnoboks i kliknite na OK.

Uvozni fajl format je binarni i vlasništvo TortoiseSVN. NJegova je jedina svrha da prenese osobine koristeći Uvoz i Izvoz, tako da nije potrebno uređenje ovih fajlova.

Binarne Osobine

TortoiseSVN može rukovati binarnim vrednostima osobina koristeći fajlove. Da bi se pročitala binarna vrednost osobine Sačuvaj... u fajl. Da se podesi binarna vrednost koristite heksa uređivač ili drugi odgovarajući alat da creirate fajl sa sadržajem koji vam je potreban, zatim Unesi... iz tog fajla.

Mada se binarne osobine ne koriste često one mogu biti korisne u nekim aplikacijama. Na primer ako smeštate ogromne grafičke fajlove, ili ako aplikacija korišćena da unese fajl je ogromna, možete želeti da sačuvate pregledne sličice kao oobinu da biste mogli da brzo dobijete pregled.

Automatsko podešavanje osobina

Možete konfigurisati Subverziju i TortoiseSVN da podesite osobine automatski na fajlovima i imenicima kada se oni dodaju u spremište. Postoji dva načina da se to uradi.

Možete da uređujete Subverzioni konfiguracioni fajl da omogućite ovu osobinu na vašem klijentu. Opšta strana TortoiseSVN dijaloga podešavanja ima dugme za urteđivanje da je pozovete direktno. Konfig fajl je jednostavan tekst fajl koji kontroliše neke Subverzione radnje. Potrebno je da izmenite dve stvari: najpre u delu naslovljenom sa razno uklonite oznaku komentara na liniji enable-auto-props = yes. Zatim, potrebno je da uredite deo ispod da definišete koje osobine želite da dodate kom tipu fajlova. Ovaj način je standardna Subverziona osobina i radi sa svakim Subverzionim klijentom. Međutim, mora da bude definisana kod svakog klijenta posebno - nema načina da se prenese ovo podešavanje kroz spremište.

Alternativni metod je da se podesi tsvn:autoprops osobina na folderu, kako je opisano u sledećem paragrafu. Ovaj metod radi samo za TortoiseSVN klijente, ali to se dobija za sve radne kopije pri obnavljanju.

Od Subverzije 1.8 možete setovati osobinu svn:auto-props u korenom folderu. Vrednost osobine se automatski prenese u sve potomačke stavke.

Koji god metod da se izabere morate primetiti da su auto-osobine primenjene samo na fajlove u vreme kada su dodati spremištu. Auto-osobine neće nikada izmeniti osobine fajlova koji su već verzionisani.

Ako želiti da budete apsolutno sigurni u to da novi fajlovi imaju ispravne osobine primenjene, vi treba da podesite u spremištu pre-urezivanja zakačaljku da odbaci urezivanje tamo gde nisu podešene odgovarajuće osobine.

Urezivanje osobina

Subverzione osobine su verzionisane. Posle izmena ili dodavanja osobina treba da urežete vaše izmene.

Konflikt u osobinama

Ako postoji konflikt pri urezivanju izmena, zato što drugi korisnik ima izmenjene iste osobine, Subverzija generiše .prej fajl. Obrišite ovaj fajl posle razrešenja konflikta.

Osobine TortoiseSVN projekata

TortoiseSVN ima neke svoje specijalne osobine, i one počinju sa tsvn:.

 • tsvn:logminsize podešava minimalnu dužinu dnevnik poruke za urezivanje. Ako unesete kraću poruku nego što je specificirano ovde, urezivanje je onemogućeno. Ova osobina je veoma korisna da vas podseti da snabdete odgovarajuću opisnu poruku za svako urezivanje. Ako ova osobina nije podešena, ili ima vrednost nula, prazan dnevnik poruka je dozvoljen.

  tsvn:lockmsgminsize podešava minimalnu dužinu poruke zaključavanja. Ako unesete kraću poruku od specificirane ovde, zaključavanje je onemogućeno. Ova osobina je veoma korisna da vas podseti da snabdete odgovarajuću opisnu poruku za svako zaključavanje koje uzmete. Ako ova osobina nije podešena, ili je vrednost nula, prazna poruka zaključavanja se dozvoljava.

 • tsvn:logwidthmarker se koristi sa projektima koji zahtevaju dnevnik poruku formatiranu na maksimalnu širinu (tipično 80 karaktera) pre savijanja linije. Podešavanje ove osobine na ne-nula uradiće 2 stvari u dnevnik poruka dijalogu: smešta marker da indicira maksimalnu širinu i onemogućava savijanje reči na displeju, tako možete videti da li je tekst koji ste uneli suviše dugačak. Primetimo: ova osobina radi korektno samo ako imate pismo fiksne-širine izabran za dnevnik poruka.

 • tsvn:logtemplate se koristi sa projektima koji imaju pravila o formatiranju dnevnik poruka. osobine drže multi-linijski tekst string koji će biti ubačen u boks poruka urezivanja kada počnete urezivanje. Zatim možete urediti da uključite željene informacije. Primetio: ako takođe koristite tsvn:logminsize, budite sigurni da podesite dužinu veću od modela ili ćete izgubiti zaštitni mehanizam.

  Postoje i specifični šabloni prema akciji koje možete koristiti umesto tsvn:logtemplate. Specifični šabloni prema akciji se koriste ako se setuju, ali tsvn:logtemplate će biti korišćeno ako nije setovan specifični šablon prema akciji.

  Akciono specifični šabloni su:

  • tsvn:logtemplatecommit je korišćen za sva urezivanja iz radne kopije.

  • tsvn:logtemplatebranch je korišćen kada kreirate grana/oznaka, ili kada kopirate fajlove ili foldere direktno u pretraživaču spremišta.

  • tsvn:logtemplateimport je korišćen za uvoz.

  • tsvn:logtemplatedelete je korišćen pri brisanju stavki direktno u pretraživaču spremišta.

  • tsvn:logtemplatemove je korišćen pri preimenovanju ili pomeranju u pretraživaču spremišta.

  • tsvn:logtemplatemkdir je korišćen pri kreiranju foldera u pretraživaču spremišta.

  • tsvn:logtemplatepropset je korišćen kada se menjaju osobine u pretraživaču spremišta.

  • tsvn:logtemplatelock je korišćen pri zaključavanju.

 • Subverzija vam omogućava da podesite autoprops koji bi se primenjivao na novododate ili uvezene fajlove, u zavisnosti od ekstenzije fajla. Ovo zavisi od toga da svaki klijent ima odgovarajući skup odgovarajućih autopropsova u svmj Subverzion konfiguracionom fajlu. tsvn:autoprops može biti podešen na foldere i oni mogu biti stopljeni sa korisničkim lokalnim autopropsima dok se uvozi ili dodaju fajlovi. Format je ist kao Subverzioni autoprops, npr. *.sh = svn:eol-style=native;svn:executable uspostavlja dve osobine na fajlovima sa .sh ekstenzijom.

  Ako postoji konflikt između lokalnih autoprops i tsvn:autoprops, podešavanje projekta uzima primat jer je specifično za projekt.

  Od Subverzije 1.8 možete koristiti osobonu svn:auto-props umesto tsvn:autoprops odkad ovo ima vrlo sličnu funkcionalnost ali radi sa svim svn klijentima i nije specifično za TortoiseSVN.

 • U Ureži dijalogu imate opcije da nalepite na listu izmenjenih fajlova, uključujući status svakog fajla (dodat,izmenjen,itd). tsvn:logfilelistenglish definiše da li je status fajla ubačen na engleskom ili na lokalnom jeziku. Ako osobina nije podešena podrazumevano stanje je true.

 • TortoiseSVN can use a spell checker. On Windows 10, the spell checker of the OS is used. On earlier Windows versions, it can use spell checker modules which are also used by OpenOffice and Mozilla. If you have those installed this property will determine which spell checker to use, i.e. in which language the log messages for your project should be written. tsvn:projectlanguage sets the language module the spell checking engine should use when you enter a log message. You can find the values for your language on this page: MSDN: Language Identifiers.

  Možete uneti ovu vrednost u decimalnoj ili heksadecimalnoj formi ako se prefiksuje sa 0x. Na primer Engleski (US) može se uneti kao 0x0409 ili 1033.

 • Osobina tsvn:logsummary se koristi izdvoji deo dnevnik poruke koji će biti prikazan u dnevnik poruka rezultata.

  Vrednost tsvn:logsummary osobine mora biti podešena na jednu liniju regeks stringa koji sadrži jednu regeks grupu. Štogod spari tu grupu koristi se kao rezultat.

  Jedan primer: \[SUMMARY\]:\s+(.*) Će uhvatiti sve posle [SUMMARY] u dnevnik poruka i koristi ga kao rezultat.

 • Osobina tsvn:logrevregex definiše regularni izraz koji nalazi reference u revizije u dnevniku poruka. Ovo se koristi u dijalogu dnevnika da okrene takve reference u veze na koje kada se klikne ili se skroluje u tu reviziju (ako je revizija već prikazana u dijalogu dnevnika, ili ako je dostupan iz keša dnevnika) ili otvara novi dijalog dnevnika koji prikazuje tu reviziju.

  Regularni izraz mora naći celu referencu, ne samo revizioni broj. Revizioni broj je izvučen iz nađenog referentnog teksta automatski.

  Ako ova osobona nije podešena, podrazumevan regularni izraz se koristi da se povežu revizione reference.

 • Postoji više osobina dostupnih za konfiguraciju klijentske zakačive skripte. Svaka osobina je za jedan poseban tip ѕakačive skripte.

  Dostupne osobine/zakačive-skripte su

  • tsvn:startcommithook
  • tsvn:precommithook
  • tsvn:postcommithook
  • tsvn:startuuodatehook
  • tsvn:preupdatehook
  • tsvn:postupdatehook
  • tsvn:prelockhook
  • tsvn:postlockhook

  Parametri su isti kao kod konfigurisanja zakačivih skripti u dijalogu podešavanja. Vidi odeljak pod imenom „Zakačiv skript klijentske strane“ za detalje.

  Kako nema svaki korisnik svoju radnu kopiju preuzetu u istu lokaciju sa istim imenom možete konfigurisati skriptu/alat da izvršite premeštanje u vašoj radnoj kopiji određujući URL u spremištu umesto toga, koristeći %REPOROOT% kao deo URL za koren spremišta. Na primer, ako je vaša zakačiva skripta u vašoj radnoj kopiji pod contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js, vi ćete odrediti putanju za skriptu kao %REPOROOT%/trunk/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js. Na taj način čak i ako pomerite vaše spremište na drugi server ne morate podešavati osobine zakačive skripte.

  Umesto %REPOROOT% možete specificirati %REPOROOT+%. Znak + se koristi da ubaci bilo koji broj folder putanja neophodnih da nađu skriptu.Ovo je korisno ako želite da odredite vašu skriptu tako da i ako kreirate granu skripta se još uveknalazi čak i ako je url radne kopije različit. Koristeći gornji primer vi možete specificirati putanju ka skripti kao %REPOROOT+%/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js.

  Sledeća slika ekrana prikazuje kako je skripta za proveru tekuće kopirajt godine u zaglavlju izvornog fajla konfigurisana za TortoiseSVN.

  Slika 4.38. Dijalog osobina za zakačive skripte

  Dijalog osobina za zakačive skripte


 • Kada želite da dodate novu osobinu vi možete ili uzeti jedan iz liste u kombo boksu ili možete uneti bilo koje ime osobine koje želite. Ako vaš projekat koristi neke podrazumevane osobine i želite te osobine da se pojave na listi u kombo boksu ( da izbegnete greške kada unosite ime osobine), možete kreirati listu vaših uobičajenih osobina koristeći tsvn:userfileproperties i tsvn:userdirproperties. Primenite ove osobine na folder. Kada uredite osobine bilo koje potomačke stavke, vaše uobičajene osobine će se pojaviti u listi pre-definisanih imena osobina.

  Možete takođe specificirati da li je uobičajen dijalog korišćen da doda/uredi vaše osobine. TortoiseSVN nudi različit dijalog, u zavisnosti od tipa osobina.

  bool

  Ako vaše osobine mogu imati samo dva stanja, npr. istina i laž, onda možete konfigurisati vaše osobine kao bul tip.

  Slika 4.39. Dijalog osobina korisničkih bul tipova

  Dijalog osobina korisničkih bul tipova


  Specificirajte vaše osobine kao :

  propertyname=bool;labeltext(YESVALUE;NOVALUE;Checkboxtext)

  labeltext je tekst prikazan u gornjem dijalogu iznad čekboksa gde možete objasniti svrhu i upotrebu osobine. Drugi parametri treba da budu samoobjašnjive.

  state

  Ako vaše osobine prikazuju jednu od mnogih mogućih stanja, npr. da, ne, možda, onda možete konfigurisati vašu osobinu kao stanje

  Slika 4.40. Dijalog osobina korisničkih tipova stanja

  Dijalog osobina korisničkih tipova stanja
  Dijalog osobina korisničkih tipova stanja
  Dijalog osobina korisničkih tipova stanja


  osobinu slično ovome:

  propertyname=state;labeltext(DEFVAL;VAL1;TEXT1;VAL2;TEXT2;VAL3;TEXT3;...)

  Parametri su isti kao i za bul osobine, sa DEFVAL uobičajenom vrednošću koja se koristi ako osobina još nije podešena ili ima vrednost koja nije konfigurisana.

  Za do tri različite vrednosti dijalog prikazuje do tri radio dugmeta. Ako ima više vrednosti koristi se kombo boks gde korisnik bira odgovarajuće stanje.

  singleline

  Za osobine koje se sastoje od linije teksta koristi posebna linija tip osobine:

  Slika 4.41. Dijalog osobina jedna linija korisnički tipovi

  Dijalog osobina jedna linija korisnički tipovi


  propertyname=singleline;labeltext(regex)

  regex specificira regularni izraz koji se koristi da proveri (nađe) tekst koji je korisnik uneo. Ako tekst ne nalazi regeks onda korisniku se prikazuje greška i osobina nije podešena.

  multiline

  Osobine koje se sastoje od višestrukih linija teksta, koristite multilinija tip osobina:

  Slika 4.42. Dijalog osobina više linija korisnički tipovi

  Dijalog osobina više linija korisnički tipovi


  propertyname=multiline;labeltext(regex)

  regex specificira regularni izraz koji se koristi da proveri (nađe) tekst koji je korisnik uneo. Ne zaboravite da uključite novu liniju (\n) karakter u regeks.

  Slika ekrana iznad je napravljena sa sledećim tsvn:userdirproperties:

  my:boolprop=bool;This is a bool type property. Either check or uncheck it.(true;false;my bool prop)
  my:stateprop1=state;This is a state property. Select one of the two states.(true;true;true value;false;false value)
  my:stateprop2=state;This is a state property. Select one of the three states.(maybe;true;answer is correct;false;answer is wrong;maybe;not answered)
  my:stateprop3=state;Specify the day to set this property.(1;1;Monday;2;Tuesday;3;Wednesday;4;Thursday;5;Friday;6;Saturday;7;Sunday)
  my:singlelineprop=singleline;enter a small comment(.*)
  my:multilineprop=multiline;copy and paste a full chapter here(.*)
        

TortoiseSVN može se integrisati sa nekim alatima za bag praćenje. Ovo koristi osobine projekata koja počinje sa bugtraq:. Pročitajte odeljak pod imenom „Integracija sa Bag Praćenja Sistem / Problem Tragači“ za dodatne informacije.

Može se takođe integrisati sa nekim veb-zasnovanim pretraživačem spremišta, koristeći osobine projekta koje počinju sa webviewer:. Pročitajte odeljak pod imenom „Integracija sa Veb-zasnovanom pregledaču spremišta“ za dalje informacije.

Podešavanje osobina projekta o folderu

Ove specijalne osobine projekta moraju biti podešene na foldere za sistem da rade. Kada koristite TortoiseSVN komandu koja koristi ove osobine, osobine se čitaju iz foldera na koji je kliknuto. Ako se osobine ne nađu ovde TortoiseSVN će potražiti nagore kroz stblo foldera da ih nađe sve dok ne dođe do neverzionisanog foldera, ili koren stabla (npr. C:\) se nađe. Ako možete biti sigurni da svaki korisnik preuzima samo iz npr. trunk/ i ne isti sub-folder, dovoljno je da se podese osobine na trunk/. Ako niste sigurni, morate podesiti osobine rekurzivno na svakom sub-folderu. Podešavanje osobine dublje u hijerarhiji projekta prebaci podešavanje na viši nivo (bliže trunk/). Ako ne možete biti sigurni, treba da podesite osobine rekurzivno na svaki sub-folder. Ako podesite iste osobine ali koristite drugačije vrednosti na različitim dubinama u hijerarhiji vašeg projekta dobićete različite rezultate u zavisnosti gde kliknete u strukturi foldera.

Za osobine projekta samo, tj tsvn:, bugtraq: i webviewer: možete koristiti Rekurziv čekboks da podesite osobine svih sub-foldera u hijerarhiji, takođe bez podešavanja na sve fajlove.

Kada dodate novi sub-folder u radnu kopiju koristeći TortoiseSVN, osobine bilo kog projekta prisutne u predačkom folderu će automatski biti takođe dodate novom potomačkom folderi.

Ograničenja koršćenjem pretraživača spremišta

Daljinsko traženje osobina je spora operacija, tako neke osobine opisane gore neće raditi u pretraživaču spremišta kako je to u radnoj kopiji.

 • Kada dodate osobine koristeći repo pretraživač, samo standardne svn: osobine su često u predefinisanim listama. Bilo koja druga imena osobina moraju se uneti ručno.

 • Osobine ne mogu biti podešene ili obrisane korišćenjem repo pretraživača.

 • Osobine projekta neće biti prosleđene automatski kada potomački folder bude dodat korišćenjem repo pretraživača.

 • tsvn:autoprops neće podesiti osobine fajlova koji su dodati korišćenjem repo pretraživača.

Upozorenje

Takođe TortoiseSVN osobine projekta su izuzetno korisne, one samo rade sa TortoiseSVN, i neki će samo raditi u novoj verziji TortoiseSVN. Ako ljudi rade na vašem projektu koristite mnoštvo Subverzionih klijenata, ili moguće ako imate staru verziju TortoiseSVN, možete da koristite zakačaljke spremišta da forsirate politiku projekta. Osobine projekta mogu pomoći da se primeni politika, ona se ne može forsirati.

Uređivač osobina

Neke osobine koriste specifične vrednosti, ili su formatirane na specifičan način da bi se koristile brzo. Da bi pomogli formatirjte korektno, TortoiseSVN daje dijalog uređenja za neke posebne osobine koje pokazuju moguće vrednosti ili podelu osobina u pojedinačne komponenete.

Sadržaj eksternala

Slika 4.43. svn:eksternali strana osobina

svn:eksternali strana osobina


Osobina svn:externals može se koristiti da se privuče u druge projekte iz istog spremišta ili sasvim različitog spremišta kako je opisano u odeljak pod imenom „Spoljašnje Stavke“.

Potrebno je da definišete ime subfoldera gde se vrši preuzimanje iz eksternog foldera i Subverzioni URL edžternal stavke. Možete preuzeti eksternal sa GLAVNE revizije tako da kad se eksternal stavka promeni u spremištu vaša radna kopija će primiti te izmene pri usklađivanju. Međutim, ako ako želite eksternal iz posebne stabilne tačke morate koristiti odreženu reviziju. U ovom slučajumožete i želeti da odredite istu reviziju kao peg reviziju. Ako se eksternal stavka preimenuje u nekoj tački u budućnosti tada Subverzija neće biti sposobna da uskladi tu stavku u vašoj radnoj kopiji. Određivanjem peg revizije vi kažete Subverziji da pogleda za stavku koja ima to ime u peg reviziji pre nego u GLAVNOJ.

Dugme Nađi GLAVNU-Reviziju nalazi GLAVNU reviziju svakog eksternal URL i prikazuje tu GLAVNU reviziju u krajnje desnoj koloni. Kada je GLAVNA revizija poznata jednostavni desni klik na eksternal daje vam komandu ka peg izabrani eksternal i njegovu eksplicitnu GLAVNU reviziju. U slučaju da GLAVNA revizija još nije poznata, desni klik komanda će najpre naći GLAVNU reviziju.

SVN ključne reči

Slika 4.44. svn:ključne reči strana osobina

svn:ključne reči strana osobina


Izaberite ključne reči koje želite da proširite u vašem fajlu.

EOL stil

Slika 4.45. svn:eol-stil strana osobina

svn:eol-stil strana osobina


Izaberite kraj linije stil koji želite da koristite i TortoiseSVN će koristiti korektne vrednosti osobina.

Integracija problem tragača

Slika 4.46. tsvn:bagtrek strana osobina

tsvn:bagtrek strana osobina


Veličina dnevnika poruka

Slika 4.47. Veličina strane osobina dnevnika poruka

Veličina strane osobina dnevnika poruka


Ove 3 osobine kontrolišu formatiranje dnevnik poruka. Prve 2 onemogućavaju OK pri urezivanju ili zaključavaju dijaloge sve dok poruka ne dostigne minimalnu dužine. Granične pozicije pokazuju marker date širine kolone kao vodič za projekte koji imaju ograničenu širinu svojih dnevnika poruka. Postavljanjem vrednosti na nulu briše osobinu.

Jezik projekta

Slika 4.48. Jezik strane osobina

Jezik strane osobina


Bira jezik koji se koristi za proveru pisanja dnevnika poruka u dijalogu urezivanja. Fajl lista čekboksova postaje efektivna posle desnog klika na panel dnevnika poruka i izaberete Nalepi fajl listu. Uobičajeno je da je status Subverzije prikazan u lokalnom jeziku. Kada je ovaj boks čekiran status je uvek da na engleskom za projekte koji zahtevaju isključivo engleske dnevnik poruke.

MIME-tip

Slika 4.49. svn:mime-tip strana osobina

svn:mime-tip strana osobina


svn:needs-lock

Slika 4.50. svn:traži-zaključavanje

svn:traži-zaključavanje


Ova osobina jedostavno kontrolišu da li će fajl biti preuzet kao samo za čitanje ako nije zaključan u radnoj kopiji.

svn:izvršni

Slika 4.51. svn:izvršni strana osobina

svn:izvršni strana osobina


Ova osobina kontroliše da li će fajl imati izvršni status kada se preuzima u Juniks/Linuks sistem. Nema uticaja na Vindous preuzimanje.

Stopi dnevnik poruke obrazac

Kadgod se revizije stapaju u radnoj kopiji, TortoiseSVN generiše dnevnik poruku iz svih stopljenih revizija. One su dostupne preko Skorašnje poruke dugmeta u dijalogu urezivanja.

Možete izabrati generisane poruke sledećom osobinom:

Slika 4.52. Dijalog osobina stapa dnevnik poruke šablona

Dijalog osobina stapa dnevnik poruke šablona


tsvn:mergelogtemplatetitle, tsvn:mergelogtemplatereversetitle

Osobina određuje prvi deo generisanog dnevnika poruke. Sledeće ključne reči mogu da se koriste:

{revisions}

Lista razdvojena zapetama stopljenih revizija tj. 3, 5, 6, 7

{revisionsr}

Kao {revisions}, ali sa svakom revizijom kojoj prethodi jedno r, npr. r3, r5, r6, r7

{revrange}

Lista razdvojena zapetama stopljenih revizija grupisanih u opsegge ako je moguće, npr. 3, 5-7

{mergeurl}

Izvorni URL stapanja, npr. odakle su revizije stopljene.

Uobičajena vrednost za ovaj string je Stopljena revizija(e) {revrange} iz {mergeurl}: sa njulajn na kraju.

tsvn:mergelogtemplatemsg

Ova osobina određuje kako će izgledati tekst za svaku stopljenu reviziju. Sledeće ključne reči se mogu koristiti:

{msg}

Dnevnik poruke stopljene revizije, kako je unet.

{msgoneline}

Kao {msg}, ali njulajnovi zamenjeni razmakom tako da se cela dnevnik poruka pojavljuje u istoj liniji.

{author}

Autor stopljene revizije.

{rev}

Sama stopljena revizija.

{bugids}

Bag ID stopljene revizije, ako ima neka.

tsvn:mergelogtemplatemsgtitlebottom

Ova osobina određuje položaj stringa naslova određenog sa tsvn:mergelogtemplatetitle ili tsvn:mergelogtemplatereversetitle. Ako se osobina podesi sa da ili istina, onda je string naslova dodat na dno umesto na vrh.

Važno

Ovo radi samo ako su stopljene revizije već u kešu dnevnika. Ako imate onemogućen dnevnik keša ili nije prikazan dnevnik pre stapanja, generisane poruke neće sadržati bilo kakvu informaciju o stopljenim revizijama.

TortoiseSVN homepage