Manuals

Relociranje radne kopije

Slika 4.68. Relociranje dijalog

Relociranje dijalog


Ako je vaše spremište zbog nečega promenilo svoj položaj (IP/URL). Možda ga čak ubodete i ne možete urezati i ne želite da preuzmete ponovo radnu kopiju sa nove lokacije i gurnete sve vaše izmenjene blokove podataka nazad u novu radnu kopiju, TortoiseSVNPremesti je komanda koju tražite. Ona u osnovi radi veoma mali: prepisuje URLove koji su asocirani sa svakim fajlom i folderom u novi URL.

Primedba

Ova operacija radi samo u radnoj kopiji emphasis>roots

Možda ćete biti iznenađeni nalaženjem da TortoiseSVN kontaktira spremište kao deo ove operacije. Sve što radi je izvođenje jednostavne provere da se osigura da novi URL stvarno ukazuje na isto spremište kao postojeća radna kopija.

Upozorenje

Ovo je veoma retko korišćena operacija. Relokaciona komanda je samo korišćena ako URL korena spremišta je promenjeno. Mogući razlozi su:

  • IP adresa servera je promenjena

  • Protokol je promenjen (npr. http:// to https://).

  • Putanja korena spremišta u server podešavanju je izmenjena.

Stavite drugi način, potrebno je da relocirate kada vaša radna kopija ukazuje na istu lokaciju u istom spremištu, ali je samo spremište pomereno.

To se ne primenjuje ako je:

  • Hoćete da pomerite različita Subverziona spremišta. U tom slučaju treba da izvršite čisto preuzimanje iz nove lokacije spremišta.

  • Želite da prebacite na različitu granu ili folder unutar istog spremišta. Da uradite to trba da koristite TortoiseSVNPrebaci.... Pročitajte odeljak pod imenom „Preuzeti ili prebaciti...“ za više informacija.

Ako koristite relociranje u jednom od navedenih slučajeva, to će pokvariti vašu radnu kopiju i vi ćete dobiti mnogo neobjašnjivih poruka o grešci kada usklađujete, urezujete, itd. Kada se to jednom desi fiksiranje je samo sveže preuzimanje.

TortoiseSVN homepage