Manuals

Izvoz Subverzione radne kopije

Ponekad možete želeti čistu kopiju vašeg radnog stabla bez .svn foldera, npr. da kreirate zipovani fajl vašeg sorsa, ili da izvezete na veb server. Umesto da pravite kopiju i brisanjem .svn foldera ručno, TortoiseSV nudi komandu TortoiseSzličito.VNIzvoz.... Izvoz iz URL i izvoz iz radne kopije tretira se pomalo r

Slika 4.67. Izvoz-iz-URL dijalog

Izvoz-iz-URL dijalog


Ako izvršite ovu komandu na neverzionisani folder, TortoiseSVN će uzeti da je izabrani folder cilj, i otvoriće dijalog da unesete URL i reviziju da izvezete iz njega. Ovaj dijalog ima opcije da izveze samo folder vršnog nivoa, da se izbegnu spoljašne reference, i da prekrije linije i stil za fajlove koji imaju svn:eol-style podešenu osobinu.

Svakako da možete izvesti direktno iz spremišta takođe. Koristite Pretraživač Spremišta da upravljate do relevantnog podstabla u vašem spremištu, zatim koristite Kontekst MeniIzvoz. Dobićete Izvoz iz URL dijalog koji je opisan ranije.

Ako izvršite ovu komandu na radnu kopiju bićete pitani za mesto gde ćete sačuvati čistu radnu kopiju bez .svn foldera. Uobičajeno, samo verzionisani fajlovi se izvoze, ali možete koristiti Izvoz neverzionisanih fajlova takođe čekboks da uključite bilo koei druge neverzionisane fajlove u vašoj RK koji nisu u spremištu. Eksterne reference koristeći svn:externals mogu biti izostavljene ako je potrebno.

Drugi način da izvezete iz radne kopije je da desno vučete folder radne kopije na novu lokacije i izaberete Kontekst meniSVN izvoz verzionisanih stavki ovde ili Kontekst meniSVN izvoz svih stavki ovde ili Kontekst meniSVN izvoz izmeljenih stavki ovde. Druga opcija obuhvata neverzionisane fajlove takođe. Treća opcija izvozi samo modifikovane stavke, ali zadržava folder strukturu.

Kada izvozite iz radne kopije, ako ciljni folder već sadrži folder istog imena kao onaj koji izvozite, biće vam data opcija da prepišete postojeći sadržaj, ili da kreirate novi folder sa automatski generisanim imenom, npr. Cilj (1).

Izvoz pojedinačnog fajla

Izvozni dijalog ne dopušta izvoz pojedinačnih fajlova, bez obzira što Subverzija može.

Da izvezete pojedinačne fajlove sa TortoiseSVN, imate da koristite pretraživač spremišta (odeljak pod imenom „Pretraživač spremišta“). Jednostavno vucite fajl(ove) koji želite da izvezete iz pretraživača spremišta tamo gde ga želite u eksploreru, ili koristite kontest meni u pretraživaču spremišta da izvezete fajlove.

Izvoz Stabla Izmena

Ako želite da izvezete kopiju strukture vašeg stabla projekta ali koje sadrži samo fajlove koji su izmenjeni u posebnoj reviziji, ili između bilo koje dve revizije, koristi poređenje osobina revizija opisanih u odeljak pod imenom „Poređenje foldera“.

Ako želite da izvezete strukturu stabla vaše radne kopije koja sadrži samo fajlove koji su lokalno promenjeni, uporedite sa SVN izvoz izmenjenih stavki ovde iznad.

Izbacivanje radne kopije iz kontrole verzija

Ponekad imate radnu kopiju koju hoćete da konvertujete nazad u normalni folder bez .svn foldera. Sve što vam treba da uradite je da obrišete .svn folder iz ruta radne kopije.

Alternativano možete izvesti sam folder. U Vindous Eksploreru desno vučenje rut foldera radne kopije iz fajl panela u samog sebe u folder panelu. TortoiseSVN detektuje ovaj specijalni slučaj i pita da li želite načiniti neverzionisanu radnu kopiju. Ako odgovorite da kontrolni folder će biti uklonjen i imate potpuno, neverzionisano stablo foldera.

TortoiseSVN homepage