Manuals

Uključi sličan sub-projekat

Poneka želite da uključite drugi projekat u okviru radne kopije, recimo neki kod biblioteke. Ima najmanje 4 načina da se to uradi.

Koristite svn:externals

Podesite svn:externals karakteristiku za folder u vašem projektu. Ova karakteristika se sastoji od jedne ili više linija; svaka linija ima ime pod-folderakoji želite da koristite kao folder za preuzimanje zajdničkog koda, i URL spremišta odakle želite da preuzimate. Za potpune detalje pogledajte odeljak pod imenom „Spoljašnje Stavke“.

Urežite novi folder. Sada kada uskladite, Subverzija će vući kopiju projekta iz spremišta u vašu radnu kopiju. Pod-imenici će biti kreirani automatski ako se zahteva. Svaki put kada obnavljate vašu glavnu radnu kopiju, vi ćete takođe dobiti zadnju verziju svih spoljašnjih projekata.

Ako je spoljašnji projekat u istom spremištu, bilo koja izmena koju tamo napravite biće uključena u listu za urezivanje kada urezujete glavni projekat.

Ako je eksternalni projekat u različitim spremištima svaka promena koju napravite u eksternom projektu biće prikazan ili će indicirati kada urezujete glavni projekat, ali imaćete da urežete ove eksterne promene separatno.

Jedan od tri metoda je opisan, ovo je samo jedno što vam treba pri podešavanju na strani klijenta. Kada se eksternali jednom specificiraju u karakteristikama foldera, svi klijenti će dobiti popunjene foldere kada se obnavljaju.

Koristi ugnježdenu radnu kopiju

Kreirajte novi folder u okviru vašeg projekta da sadrži zajedničke kodove, ali ne dodajte to Subverziji.

Izaberite TortoiseSVNPreuzimanje za nove foldere i preuzmite kopiju zajedničkih kodova u njega.

ve radne kopije su nezavisne. Kada urežete izmene u predačku, izmene u ugnježdenu RK se ignorišu. Slično ako uskladite predačku, ugnježdena RK se ne obnavlja.

Koristi relativnu lokaciju

Ako koristite isti zajednički sržni kod u više projekata, i ne želite da držite višestruke radne kopije toga za svaki projekat koji ga koristi, možete ga samo preuzeti u posebnu lokaciju koja se odnosi na sve ostale projekte koji ga koriste. Na primer:

C:\Projects\Proj1
C:\Projects\Proj2
C:\Projects\Proj3
C:\Projects\Common
    

i pozovite se na zajednički kod koristeći relativnu putanju, npr. ..\..\Common\DSPcore.

Ako je vašš projekat rasejan u nepovezanim lokacijama možete koristiti varijantu od ovoga, što će staviti zajednički kod u jednu lokaciju i koristiti substituciju slova drajva da mapira te lokacije u nešto što je u kodu vašeg projekta, npr. Preuzimanje zajedničkog koda u D:\Documents\Framework ili C:\Documents and Settings\{login}\My Documents\frameworkzatim koristite

SUBST X: "D:\Documents\framework"
    

da kreirate mapiranje drajva koji se koristi u izvornom kodu. Vaš kod tada može koristiti apsolutnu lokaciju.

#include "X:\superio\superio.h"
    

Ovaj metod će samo raditi na potpun-PC okolini, i trebaće vam da dokumentujete zahtevano obeležavanje drajva tako da vaš tim zna gde se ovi misteriozni fajlovi nalaze. Ovaj metod je striktno za korišćenje u okolini bliskoj razvoju, i ne preporučuje se za opštu upotrebu.

Dodaj projekat u spremište.

Možda lakši način je jednostavno dodavanje projekta u subfolder u radnu kopiju vašeg projekta. Međutim to ima nepogodnosti kad hoćete da uskladite ili dogradite ovaj eksterni projekat ručno.

Da bi pomogli nadogradnju, TortoiseSVN omogućava komandu u pretraživaču sa desnim vučenjem kontekst menijem.Jednostavno desno vučenje foldera gde ste anzipovali novu verziju spoljašnje biblioteke u folder u vašoj radnoj kopiji i izaberite Kontekst meniSVN Prodajna grana ovde. Ovo će onda kopirati nove fajlove preko ciljnog foldera dok automatski dodaje nove fajlove i uklanja fajlove koji nisu više u novoj verziji.

TortoiseSVN homepage