Dodatak B. Kako da ja...

Sadržaj

Pomeri/kopiraj mnogo fajlova ođednom
Forsirati korisnike da unesu poruke dnevnika
Zakačiv skript na serveru
Osobine projekta
Obnavljanje izabranih fajlova iz spremišta
Vrati nazad (poništi) revizije u spremištu
Koristi dijalog dnevnika revizija
Koristi dijalog spajanja
Koristi svndumpfilter
Uporedi dve revizije fajla ili foldera
Uključi sličan sub-projekat
Koristite svn:externals
Koristi ugnježdenu radnu kopiju
Koristi relativnu lokaciju
Dodaj projekat u spremište.
Kreiraj skraćenicu za spremište
Zanemarivanje fajlova koji su već verzionisani.
Neverzionisana radna kopija
Ukloni radnu kopiju

Dodatak sadrži rešenje problema/pitanja koja možete imati dok koristite TortoiseSVN.

Pomeri/kopiraj mnogo fajlova ođednom

Pomeranje/Kopiranje pojedinčnih fajlova može biti urađeno korišćenjem TortoiseSVNPreimenuj.... Ali ako želite pomeri/kopiraj mnogo fajlova, ovaj način je suviše spor i zahteva mnogo rada.

Preporučen način je pomoću desno vučenje fajlova u novu lokaciju. Jednostavno desni klik na fajlove koje želite da se pomere/kopiraju bez otpuštanja dugmeta miša. Zatim vucite fajlove u novu lokaciju i otpustite dugme miša. Kontekst meni će se pojaviti gde možete ili izabrati Kontekst MeniSVN Kopiraj verzionisane fajlove ovde. ili Kontekst MeniSVN Pomeri verzionisane fajlove ovde.