Manuals

Dodatak B. Kako da ja...

Sadržaj

Pomeri/kopiraj mnogo fajlova ođednom
Forsirati korisnike da unesu poruke dnevnika
Zakačiv skript na serveru
Osobine projekta
Obnavljanje izabranih fajlova iz spremišta
Vrati nazad (poništi) revizije u spremištu
Koristi dijalog dnevnika revizija
Koristi dijalog spajanja
Koristi svndumpfilter
Uporedi dve revizije fajla ili foldera
Uključi sličan sub-projekat
Koristite svn:externals
Koristi ugnježdenu radnu kopiju
Koristi relativnu lokaciju
Dodaj projekat u spremište.
Kreiraj skraćenicu za spremište
Zanemarivanje fajlova koji su već verzionisani.
Neverzionisana radna kopija
Ukloni radnu kopiju

Dodatak sadrži rešenje problema/pitanja koja možete imati dok koristite TortoiseSVN.

Pomeri/kopiraj mnogo fajlova ođednom

Pomeranje/Kopiranje pojedinčnih fajlova može biti urađeno korišćenjem TortoiseSVNPreimenuj.... Ali ako želite pomeri/kopiraj mnogo fajlova, ovaj način je suviše spor i zahteva mnogo rada.

Preporučen način je pomoću desno vučenje fajlova u novu lokaciju. Jednostavno desni klik na fajlove koje želite da se pomere/kopiraju bez otpuštanja dugmeta miša. Zatim vucite fajlove u novu lokaciju i otpustite dugme miša. Kontekst meni će se pojaviti gde možete ili izabrati Kontekst MeniSVN Kopiraj verzionisane fajlove ovde. ili Kontekst MeniSVN Pomeri verzionisane fajlove ovde.

Slika B.1. The TortoiseSVN right drag context menu for moving files

The TortoiseSVN right drag context menu for moving files


TortoiseSVN homepage