Manuals

Kreiraj skraćenicu za spremište

Ako vam je često potrebno da otvorite pretraživač spremišta u posebnu lokaciju možete kreirati skraćenicu na desktopu koristeći automacioni proces ka TortoiseProc. Samo kreirajte novu skraćenicu i podesite cilj ka: screen> TortoiseProc.exe /command:repobrowser /path:"url/to/repository"

TortoiseSVN homepage