Manuals

Forsirati korisnike da unesu poruke dnevnika

Postoji dva načina da se spreče korisnici da urezuju sa praznom dnevnik porukom. Jedan je specifičan za TortoiseSVN, drugi radi za sve Subverzione klijente, ali zahteva pristup serveru direktno.

Zakačiv skript na serveru

Ako imate direktan pristup serveru spremišta, možete instalirati pre-urezivanja zakačiv skript koji odbija sva urezivanja sa praznom ili suviše kratkom dnevnik porukom.

U folderu spremišta na serveru postoji sub-folder hooks koji sadrži neke primere zakačivih skripti koje možete koristiti. Fajl pre-commit.tmpl sadrži jednostavan skript koji odbija urezivanje ako nema dnevnik poruke upisane, ili je poruka suviše kratka. Fajl takođe sadrži komentar kako da instalirate/koristite ovaj skript. Samo pratite instrukcije u tom fajlu.

Ovaj metod je preporučen način ako vaš korisnik takođe koristi druge Subverzione klijente osim TortoiseSVN. Neugodnodt je da je urezivanje odbijeno od servera i tada korisnik dobija poruku o grešci. Klijent ne može znati pre urezivanja da će biti odbijen. Ako želite da učinite TortoiseSVN da ima OK dugme onemogućeno dok dnevnik poruka ne bude dovoljno dugačka koristite metod opisan dole.

Osobine projekta

TortoiseSVN koristi karakteristike da kontroliše neke od svojih mogućnosti. Jedna od tih karakteristika je tsvn:logminsize karakteristika.

Ako podesite te karakteristike na folder, onda TortoiseSVN može onemogućiti OK dugme u svim dijalozima urezivanja sve dok korisnik ne unese dnevnik poruku sa najmanje sa dužinom specificiranom u krakteristikama.

Detaljne informacije o tim karakteristikama projekta, molim pogledajte u odeljak pod imenom „Podešavanje projekta“.

TortoiseSVN homepage