Manuals

Zanemarivanje fajlova koji su već verzionisani.

Ako greško dodate neke fajlove koji bi trebalo da budu zanemareni, kako ih izvući iz kontrojžle verzija a da ih ne izgubimo? Možda imate vaš lični IDE konfiguracioni fajl koji nije deo projekta, ali koji uzima dosta vremena da se podesi na način kako volite.

Ako još niste urezali dodavanje, tada treba da koristite TortoiseSVNVrati dodavanje ... da poništite dodavanje. Zatim treba da dodate fajl(ove) u listu zanemarenih tako da ih greškom ne dodate ponovo kasnije.

Ako su fajlovi već u spremištu, oni će biti obrisani izspremišta i dodatina listu izbegavanja.Srećom TortoiseSVN ima podrazumevane skraćeniceda to uradi. TortoiseSVN Razverzionisanje i dodavanje listi zanemarivanja će najpre označiti fajl/folder za brisanje izspremišta,čuvanjem lokalne kopije. Takođedodaje ovu stavku listi zanemarivanja da ne bibilo dodavanjanazad u Subverziju. Kada jejednom urađeno potrebno je daurežetepredačkifolder.

TortoiseSVN homepage