Manuals

TortoiseSVN osobine

Šta čini TortoiseSVN tako dobrim Subverzionim klijentom? Ovde je kratka lista osobina.

Integracija školjke

TortoiseSVN se bezšavno integriše u Vindouz školjku (tj. pretraživač). Ovo znači da možete nastaviti rad sa alatom sa kojim ste već familijarni. Vi ne morate da ulazite u drugačiju aplikaciju svaki put kada su vam potrebne funkcije iz kontrole verzija!

I niste čak ni obavezni da koristite Vindouz Eksplorer. TortoiseSVNov kontekst meni radi u mnogim drugim fajl menadžerima, i u Fajl/Otvori dijalogu koji je zajednički za većinu standardnih Vindouz aplikacija. Vi treba, međutim, imati na umu da TortoiseSVN namerno razvijen kao proširenje za Vindouz Eksplorer. Zbog toga je moguće da u drugim aplikacijama integracija nije kompletna i npr. ikone za prekrivanje možda neće biti prikazane.

Ikone prekrivači

Status svakog verzionisanog fajla i foldera označen je prekrivanjem ikonom. Na taj način možete videti status vaše radne kopije.

Grafički korisnički interfejs

Kadalistate izmene fajla ili foldera možete kliknuti na reviziju da vidite komentare za to urezivanje. Takođe možete videti listu izmenjenih fajlova - samo dvostruko kliknite na fajl da vidite tačno šta je promenjeno.

Dijalog urezivanja lista sve stavke koje će biti uključene u urezivanju,i svaka stvka ima čekboks tako da možete izabrati stavke koje želite da uključite. Neverzionisani fajlovi mogu takođe biti izlistani, uslučaju da zaboravite da dodate tajnovi fajl.

Lak pristup Subverzionim komandama.

Sve Subverzione komande su dostupne iz eksplorerovog kontekstnog menija. TortoiseSVN dodaje svoj submeni onde.

Kako je TortoiseSVN Subverzioni klijent, mi bismo voleli da prikažemo neke osobine same Subverzije:

Verzionisanje foldera

CVS prati samo istoriju individualnih fajlova, dok Subverzija implementiravirtualni verzionisani fajlsistem koji beleži promene celog stabla foldera prekovremeno. Fajlovi i imenici su verzionisani. Kao reziltat, postoje na klijent-strani premesti i kopiraj komande koje rade na fajlovima i imenicima.

Atomsko urezivanje

Urezivanje ili ide u spremište kompletno, ili ništa. Ovo omogućava programerima da naprave i urežu izmene kao logičke delove.

Verzionisani metapodaci

Svaki fajl i folder ima dodat nevidljivi skup osobina. Vi možete smisliti i smestiti bilo koji ključ/vrednost par koji želite. Osobine se verzionišu prekovremeno, upravo kao sadržaji fajla.

Izbor mrežnih slojeva

Subverzija ima apstraktnu ideju pristupa spremištu, čineći ga lakim da ljudi inplementiraj u nove mrežne mehanizme.Subverzioni napredni mrežni server je modul za Apač veb server, koji govori varijantu HTTP zvanu VebDAV/DeltaV. To daje Subverziji veliku prednost u stabilnosti i operatibilnosti, i omogućava razne ključne osobine besplatno: autentikaciju, autorizaciju, kompresiju, i pretraživanje spremišta, na primer. Mali, samostalni Subverzioni server proces je takođe dostupan. Ovaj server govori uopbičajeni protokol koji može biti lako provučen kroz ssh.

Skladno rukovanje podacima

Subverzija izlaže fajl razlike koristeći binarni diferencijalni algoritam, koji radi identično na tekst (ljudski čitljivim) i binarnim (ljudski nečitljivim) fajlovima. Oba tipa fajlova su smeštena jednako komprimovani u spremištu, i razlike su prenete u oba smera kroz mrežu.

Efikasno grananje i označavanje

Cena grananja i označavanja ne treba da bude proporcionalno veličini projekta. Subverzija stvara grane i oznake jednostavnim kopiranjem projekta, koristeći mehanizam sličan čvrstim linkovima. Zato ove operacije uzimaju veoma mali, konstantan iznos vremena, i veoma mali prostor u spremištu.

TortoiseSVN homepage