Licence

TortoiseSVN je projekat otvorenog koda razvijen pod GNU Opšta javna licenca (GPL). To je slobodno za skidanje i slobodno za korišćenje, ili lično ili komercijalno, na bilo kom broju PCja.

Mada većina ljudi skine instoler vi takođe imate pun pristup za čitanje izvornog koda ovog programa. Možete pretražiti link https://sourceforge.net/p/tortoisesvn/code/HEAD/tree/. Tekuća razvojna linija smeštena je pod /trunk/, a realizovana verzija se nalazi pod /tags/.