Manuals

Poglavlje 5. Projekt monitor

Sadržaj

Dodavanje projekta u monitor
Monitor dijalog
Glavne operacije

Projekt monitor je pomoćni alat za nadgledanje spremišta i naznačava vam da imate novo urezivanje.

Projekat se može nadgledati preko putanje radne kopije ili direktno preko URLa spremišta.

Projektni monitor skenira svaki projekat u konfigurnom intervalu i svaki put kada se detektuju nova urezivanja notifikacioni prozor iskače. Takođe se menjaju ikone koje indiciraju da postoji novo urezivanje.

Snarl

Ako je Snarl instaliran i aktivan projektni monitor automatski koristi Snarl da prikaže označavanje o nova detektovana urezivanja.

Dodavanje projekta u monitor

Ako najpre pokrenete projektni monitor trostruki pregled sa leve strane je prazan. Da dodate projekat kliknite na dugme na vrhu dijaloga nazvano Dodaj projekat.

Slika 5.1. Uređivač projekt dijaloga projekt monitora

Uređivač projekt dijaloga projekt monitora


Da dodate projekat za posmatranje popunite zahtevane informacije. Ime projekta nije opciono i mora se upisati, sve ostale informacije su opcione.

Ako je boks za Putanja ili Url ostao prazan onda je folder dodat. Ovo je korisno da se grupišu posmatrani projekti.

If you want to monitor all repositories served via the SVNParentPath directive, enter the root Url for your repositories and check the box Url points to SVNParentPath list.

Samo polja Ime korisnika i Lozinka treba da budu popunjena ako spremište ne omogućava anonimni pristup čitanju i samo ako autentifikacija nije zapamćena samom Subverzijom. Ako pristupite nadgledanom spremištu pomoću TortoiseSVN ili drugim svn klijentima i već ste zapamtili autentifikaciju, morate ovo ostaviti praznim: ne možete urediti projekat ručno ako se lozinka promeni.

Interval monitora u minutima specificira minute čekanja između provera.

interval provere

Ako postoji puno korisnika koji nadgledaju isto spremište a propusni opseg servera je ograničen administrator spremišta može podesiti minimum intervala provere koristeći svnrobots.txt fajl. Detaljno objašnjenje kako ovo radi može se naći na vebsajtu projekt monitora.

https://tools.stefankueng.com/svnrobots.html

TortoiseSVN homepage