Manuals

Pristupanje Spremištu

Da koristite TortoiseSVN (ili bilo koji drugi Subverzioni klijent), potrebno vam je mesto gde je locirano vaše spremište. Možete uskladištiti vaše spremište lokalno i pristupati mu koristeći file:// protokol ili ga smestiti na serveu i pristupati mu sa http:// ili svnn:// protokolima. Dva server protokola mogu, takođe, biti šifrovana. Koristite https:// ili svn+ssx://, ili možete koristiti svn:// sa SASL.

Ako koristite javni hosting servis kao SourceForge ili vaš server je već podešen od nekog drugog onda nema šta više raditi. Pomerite u Poglavlje 4, Vodič dnevnog korišćenja.

Ako nemate server i radite sami, ili ako samo razvijate Subverziju i TortoiseSVN izolovano, tada lokalno spremište je verovatno vaš najbolji izbor. Samo kreirajte spremište na vašem PC kako je ranije opisano na Poglavlje 3, Spremište. Možete preskočiti ostatak ovog poglavlja i ići direktno na Poglavlje 4, Vodič dnevnog korišćenja da nađete kako da počnete da ga koristite.

Ako razmišljate da podesite višekorisničko spremište na mrežnom deljenom prostoru, razmislite još jednom. Pročitajte odeljak pod imenom „Pristupanje spremištu na mrežnom deljenom prostoru“ da nađete zašto mi mislimo da je to loša ideja. Podešavanje servera nije tako teško kao što zvuči, i daće vam veću sigurnost i verovatno takođe i brzinu.

Mnogo detaljnije informacije o Subverzija server opcijama i kako izabrati najbolju arhitekturu za vašu situaciju, može se na u Subverzionoj knjizi pod Server Configuration.

U ranim danima Subverzije, podešavanje servera zahteva dobro razumevanje konfiguracije servera i u prethodnim verzijama ovog uputstva mi smo uključili detaljni opis kako podesiti server. Od tada stvari su postale lakše jer sada postoji više prepakovanih server instalatera sposobnih da vas vode kroz podešavanje i proces konfigurisanja. Ove veze ka nekim instalaterima za koje znamo su:

Možete uvek naći poslednju vezu na Subverzioni vebsajt.

Možete naći drugi Kako da vodič na TortoiseSVN vebsajt.

TortoiseSVN homepage