Trình duyệt Kho

Đôi khi bạn cần làm việc trực tiếp trên kho lưu trữ, mà không có một bản sao làm việc. Đó là những gì Trình duyệt Kho lưu trữ được dùng cho. Cũng giống như explorer và các lớp phủ biểu tượng cho phép bạn xem bản sao làm việc của bạn , do đó, trình duyệt Kho lưu trữ cho phép bạn xem cấu trúc và tình trạng của kho.

Hình 4.61. Trình duyệt Kho

Trình duyệt Kho


Với Trình duyệt Kho lưu trữ, bạn có thể thực hiện các lệnh như sao chép, di chuyển, đổi tên, ... trực tiếp trên kho lưu trữ.

Các trình duyệt kho trông rất giống với Windows explorer, ngoại trừ rằng nó hiển thị các nội dung của kho tại một phiên bản nhất định hơn là các tập tin trên máy tính của bạn. Trong khung bên trái, bạn có thể nhìn thấy một cây thư mục, và trong khung bên phải là nội dung của thư mục được lựa chọn. Ở phía trên của Cửa sổ Trình duyệt Kho lưu trữ, bạn có thể nhập địa chỉ URL của kho và bản sửa đổi mà bạn muốn để duyệt.

Các thư mục bao gồm thuộc tính svn:externals cũng được hiển thị trong trình duyệt kho. Những thư mục được hiển thị với một mũi tên nhỏ cho biết rằng chúng không phải là một phần của cấu trúc kho lưu trữ, chỉ là các liên kết.

Cũng giống như Windows Explorer, bạn có thể bấm vào tiêu đề cột trong khung bên phải nếu bạn muốn thiết lập thứ tự sắp xếp. Và cũng như trong explorer có các trình đơn ngữ cảnh có sẵn trong cả hai khung.

Trình đơn ngữ cảnh cho một tập tin cho phép bạn:

Trình đơn ngữ cảnh cho một thư mục cho phép bạn:

Nếu bạn chọn hai thư mục trong khung bên phải, bạn có thể xem sự khác biệt hoặc như là một khác biệt-thống nhất, hoặc như một danh sách các tập tin có thể được tìm khác biệt trực quan bằng cách sử dụng công cụ khác biệt mặc định.

Nếu bạn chọn nhiều thư mục ở khung bên phải, bạn có thể kiểm xu tất cả chúng cùng một lúc vào một thư mục mẹ chung.

Nếu bạn chọn 2 thẻ được sao chép từ cùng một gốc (thường /trunk/ ), Bạn có thể sử dụng Trình đơn Ngữ cảnh Hiện Tường Trình... để xem danh sách các bản sửa đổi giữa hai điểm thẻ.

Các mục bên ngoài (được tham chiếu sử dụng svn:externals cũng được hiển thị trong trình duyệt kho lưu trữ, và bạn thậm chí có thể đi sâu vào nội dung thư mục. Các mục bên ngoài được đánh dấu bằng một mũi tên màu đỏ trên mục.

Bạn có thể sử dụng F5 để làm mới mành hình xem như bình thường. Điều này sẽ làm mới tất cả mọi thứ đang hiển thị. Nếu bạn muốn nạp trước hoặc làm mới thông tin cho các nút chưa được mở, sử dụng Ctrl-F5 . Sau đó, mở rộng bất kỳ nút sẽ xảy ra ngay lập tức mà không có một sự chậm trễ mạng trong khi thông tin được n.

Bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt kho lưu trữ cho các hoạt động kéo-và-thả. Nếu bạn kéo một thư mục từ explorer vào trong trình duyệt-kho, nó sẽ được nhập khẩu vào kho lưu trữ. Lưu ý rằng nếu bạn kéo nhiều mục, chúng sẽ được nhập khẩu trong các cam kết riêng biệt.

Nếu bạn muốn di chuyển một mục trong kho, chỉ việc kéo trái nó đến vị trí mới. Nếu bạn muốn tạo một bản sao thay vì di chuyển các mục, thay vào đó dùng Ctrl-trái kéo. Khi sao chép, con trỏ có một dấu hiệu thêm trên nó, giống như trong Explorer.

Nếu bạn muốn sao chép / di chuyển một tập tin hoặc thư mục vào một vị trí khác và cũng cung cấp cho nó một cái tên mới cùng một lúc, bạn có thể kéo phải hoặc Ctrl-kéo phải hạng mục thay vì sử dụng kéo trái . Trong trường hợp đó, một hộp thoại đổi tên được hiển thị, nơi bạn có thể nhập một tên mới cho tập tin hoặc thư mục.

Bất cứ khi nào bạn thực hiện thay đổi trong kho lưu trữ bằng cách sử dụng một trong những phương pháp này, bạn sẽ được trình bày với một mục tin thông điệp tường trình. Nếu bạn kéo một cái gì đó do nhầm lẫn, đây cũng là cơ hội để bạn hủy bỏ hành động.

Đôi khi, khi bạn cố gắng để mở một đường dẫn, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi trong vị trí của các mục chi tiết. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chỉ định một URL không hợp lệ, hoặc nếu bạn không có quyền truy cập, hoặc nếu có một số vấn đề máy chủ khác. Nếu bạn cần sao chép thông báo này để bao gồm nó trong một email, chỉ cần nhấp chuột phải vào nó và sử dụng Trình Đơn Ngữ Cảnh Sao chép thông báo lỗi vào clipboard , hoặc đơn giản là sử dụng Ctrl+C .

Bookmarked urls/repositories are shown below the current repository folders in the left tree view. You can add entries there by right clicking on any file or folder and select Context MenuAdd to Bookmarks. Clicking on a bookmark will browse to that repository and file/folder.