Loại bỏ một bản sao hoạt động

Nếu bạn có một bản sao hoạt động mà bạn không còn cần, làm thế nào để bạn dẹp bỏ nó một cách sạch sẽ? Dễ dàng - chỉ cần xóa nó trong Windows Explorer! Bản sao làm việc là các đơn vị riêng tư địa phương, và chúng là tự khép kín. Xóa một bản sao làm việc trong Windows Explorer không ảnh hưởng đến các dữ liệu trong kho lưu trữ chút nào.