Phụ lục B. Làm thế nào để tôi. ..

Mục lục

Di chuyển / sao chép nhiều tập tin cùng một lúc
Buộc người dùng phải nhập một thông điệp tường trình
Kịch bản Hook trên máy chủ
Các thuộc tính dự án
Cập nhật các tập tin được lựa chọn từ kho
Phục hồi (Hoàn tác) các sửa đổi trong kho
Sử dụng hộp thoại tường trình sửa đổi
Sử dụng hộp thoại hợp nhất
Sử dụng svndumpfilter
So sánh hai phiên bản của một tập tin hoặc thư mục
Bao gồm các tiểu dự án chung
Sử dụng svn:externals
Sử dụng một bản sao làm việc lồng nhau
Sử dụng một vị trí tương đối
Add the project to the repository
Tạo một phím tắt đến một kho lưu trữ
Bỏ qua các tập tin được đã được phiên bản
Bỏ phiên bản một bản sao hoạt động
Loại bỏ một bản sao hoạt động

Phụ lục này chứa các giải pháp cho các vấn đề / câu hỏi mà bạn có thể có khi sử dụng TortoiseSVN.

Di chuyển / sao chép nhiều tập tin cùng một lúc

Di chuyển / sao chép các tập tin đơn lẻ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng TortoiseSVN Đổi tên ... . Nhưng nếu bạn muốn di chuyển / sao chép nhiều tập tin, cách này là quá chậm và tốn quá nhiều công sức.

Cách đề nghị là kéo phải các tập tin đến vị trí mới. Đơn giản chỉ cần nhấp chuột phải trên các tập tin mà bạn muốn di chuyển / sao chép mà không phải thả nút chuột. Sau đó kéo các tập tin đến vị trí mới và thả chuột. Một trình đơn ngữ cảnh sẽ xuất hiện nơi bạn có thể chọn Trình Đơn Ngữ Cảnh SVN Sao chép tập tin được phiên bản ở đây . hoặc Trình Đơn Ngữ Cảnh SVN Di chuyển các tập tin được phiên bản ở đây .