Příloha A. klávesové zkratky

Obsah

Klávesové zkratky

Seznam klávesových zkratek a příkazů.

Klávesové zkratky

Ctrl-Q, Ctrl-W, Escape

Ukončit program

Ctrl-C

Kopírovat vybraný text do schránky

Ctrl-X, Shift-Del

Vyjmout vybraný text do schránky

Ctrl-V, Shift-Insert

Vložit vybraný text ze schránky

Ctrl-Z, Alt-Backspace

Vrátit zpět poslední úpravy

Ctrl-F

Otevře dialogové okno Najít pro vyhledávání a nahrazování textu

Ctrl-O

Otevře soubory k porovnání/sloučení

Ctrl-S

Uložit změny

Ctrl-Shift-S

Uložit jako...

F7

Přejít na další rozdíl

Shift-F7

Přejít na předchozí rozdíl

F8

Přejít na další konflikt

Shift-F8

Přejít na předchozí konflikt

Ctrl-D

Přepínat mezi jedno panelovým a dvou panelovým porovnáním

Ctrl-R

Znovu nahraje soubory a vrátit všechny provedené změny

Ctrl-T

Přepíná mezi zobrazením mezer, nebo ne

Ctrl-L

Přepíná mezi sbalení nezměněných sekcí, nebo ne

Ctrl-P

Přepíná mezi zalamováním řádků

Ctrl-G

Přejít na řádek

Ctrl-A

Vybrat všechen text

Ctrl-P

Přepíná mezi zalamováním řádků

Ctrl-U

Přepnout zobrazení

Ctrl-kolečko myši

Posunuje zobrazení doleva/doprava

Ctrl-Tab

Přepínání mezi levým/pravým/spodním zobrazením