Nastavení

Stránka Hlavní Nastavení

Obrázek 3.6. Stránka Hlavní nastavení

Stránka Hlavní nastavení

Většina voleb zde je evidentní, ale pár bodů je třeba vyjasnit.

Zálohovat původní soubor přejmenuje původní soubor v pracovní kopii na jmenosouboru.bak před uložením upravené verze.

Když je nastaveno Implicitně kódování UTF-8, soubory ANSI jsou načteny jako zakódované do UTF-8 a jsou také tak ukládány po úpravě.

Maximální délka řádku pro jeho rozdíly TortoiseMerge může být zpomalen při zobrazení rozdílů v řádcích, které jsou velmi dlouhé. Kvůli tomu jsou rozdíly zobrazeny pouze v řádcích, které mají méně než 3000 znaků. Tuto hodnotu můžete změnit zde.

Ignorovat konce řádků skryje změny, které jsou pouze z důvodu rozdílu ve stylu konce řádků.

Ignorovat změny velikosti skryje změny, které jsou pouze z důvodu změn velikosti textu. To může být užitečné v aplikacích, jako je Visual Basic, který mění velikost proměnných bez varování.

Stránka Nastavení Barev

Obrázek 3.7. Stránka Nastavení Barev

Stránka Nastavení Barev

Toto dialogové okno Vám umožňuje vybrat vyznačení barev pozadí používané pro zvýraznění různých změn řádku.

Normální
Všechny řádky, které jsou beze změny, nebo kde jsou změny skryty.
Přidaný
Řádky, které byly přidány.
Odstraněný
Řádky, které byly odstraněny.
Změněný
Řádky, které mají relativně malé změny a jsou zobrazeny pomocí porovnání řádků. Tato barva se používá pro nezměněnou část obsahu v řádku. Změněné části se zobrazí pomocí barev přidáno a smazáno v řádku popsané níže. Pokud Barevně vyznačit změny v řádce není povoleno, tato barva nebude použita a změněné řádky se vždy zobrazí jako nahrazené.
Konfliktní
Kde stejný řádek byl změněn v obou souborech.
Konflikt vyřešen
Kde stejná položka byla změněna v obou souborech, a Vy jste vybrali, která verze by měla být použita.
Prázdný
Kde řádky byly přidány v protějším panelu a žádný takový řádek v tomto panelu neexistuje.
Do řádku přidaný text
Jsou-li zobrazeny rozdíly v řádcích, přidaný text je uveden v této barvě.
Z řádku odstraněný text
Jsou-li zobrazeny rozdíly v řádcích, smazaný text je uveden v této barvě.
Různé mezery
Znaky používané k označení Mezer jsou zobrazeny v různých barvách od normálního textu.