Sloučení/Úprava konfliktů

TortoiseMerge Vám nejenom zobrazuje rozdíly mezi soubory, ale také umožňuje řešit konflikty, nebo použít změny.

Pokud jste ve dvou panelovém zobrazení, pak můžete upravit soubor pouze v pravém panelu (Můj). Chcete-li použít změny provedené v levém souboru (Jejich), klikněte pravým tlačítkem myši na změněné řádky a zvolte Kontextové menuPoužít text z 'jejich' bloku. Pak se změny z levého souboru přidají do pravého souboru.

Někdy ale opravdu chcete oba bloky textu a kontextové menu Vám také nabízí Kontextové menuPoužít oba textové bloky (tento první) a Kontextové menuPoužít oba textové bloky (tento poslední).

Můžete také upravit výstupní soubor stejně, jako v textovém editoru. Takové řádky jsou označeny ikonou tužky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud chcete provést některé změny řádků/bloků popsané výše, je lepší toto udělat jako první, protože jakmile začnete upravovat soubor sami, stane se nemožné pro TortoiseMerge sledovat vztah k původnímu souboru.

Pokud jste ve tří panelovém zobrazení (někdy nazývaném zobrazení sloučení) soubor lze upravovat pouze v dolní části zobrazení (Sloučeno). Tak jako ve dvou panelovém zobrazení můžete kliknout pravým tlačítkem myši na konfliktní řádek a buď vybrat Kontextové menuPoužít text z 'jejich' bloku nebo Kontextové menuPoužít text z 'mého' bloku. Kromě toho, pokud chcete oba bloky, můžete vybrat Kontextové menuPoužít textový blok z 'mého' před 'jejich' nebo Kontextové menuPoužít textový blok z 'jejich' před 'mým'. Podle příkazu, který jste vybrali, jsou změny použity ve výsledném Sloučeném souboru.

Někdy bude soubor označen jako konfliktní v Subversion, ale při zobrazení pomocí TortoiseMerge nejsou zobrazeny žádné konflikty. To může být způsobeno zacházením s mezerami, které jste vybrali. Pokud se rozhodnete ignorovat konce řádků nebo změny mezer, budou tyto řádky označeny ikonou Konflikt-Ignorované. Chcete-li konflikt vyřešit, stále musíte vybrat, kterou verzi chcete použít.

Důležité

Nezapomeňte, že pokud použijete TortoiseMerge na stejné soubory znova, všechny změny ve Vaší pracovní kopii, ať už v TortoiseMerge, nebo ručními úpravami, budou zahozeny a soubor se zobrazí jako při první úpravě konfliktů.